Welkom

 

 

 

 
 

Welkom op mijn Website

 

Mijn naam is Marianne, de naam *Lightangel* hebben mensen mij  gegeven omdat velen mij een Engel noemen, en omdat ik een  ‘Lichtwerker mag zijn..

Mag een Schakeltje zijn tussen Hemel en Aarde, en werk met hart en ziel voor mijn medemens en dier. Openheid en eerlijkheid met vertrouwen zijn de belangrijkste sleutelwoorden voor mij, ook naar anderen toe. Ik wil graag vertrouwen geven door een reikende en helpende hand aan te bieden die er mogelijk is….in Liefde en Licht.

 

                                                              ॐ NAMASTÉ ॐ

 

 

Mijn opleidingen..

* Usui Reiki Master..

* Grootmeester Reiki

* Shamballah Reikimaster

* Celtic Reiki Master

* Kundalini Reiki Master,..

* Gold Reiki Master..

* Dolphin Trilogy Reiki Master..

* Magnetiseur

* Spiritual Animal Healer..

* Spiritueel Coach..

* Bachtherapeute..

* Aura-Chakratherapeute..

* Shamanic Healer..

* Etherische Kristallen therapeute

* Droomanalyste..

* Akasha Records reader..

* Full Spectrum Healing..

* Light of Archangels Empowerment..

* Angel Light Initation..

* White Light Healing..

* Tera Mai Reiki1 +2..

* Tachyon.

* Gidsen contact

• Ik heb hiervoor inwijdingen en cursussen gevolgd, en mag ik deze ook doorgeven, deze staan ook op de website, indien je belangstelling heb hiervoor… of vragen heb hierover, stuur me gerust een mailtje via contactformulier.

 • Ook ligt mijn hart en ziel in het Boeddhisme, en leer graag m’n lessen en wijsheid hierin om het pad te mogen bewandelen..

 • Wens je een mooie spirituele innerlijke reis toe in Liefde en Licht

• Spiritueel, Licht, Dromen, Reiki, Energie, Dieren, Bach bloesems en Engelen.. en nog meer.

 • Neem gerust een kijkje bij, wat je aanspreekt.

 

In liefde en licht

Marianne

 

 

 

 

 

 

 


Hooggevoelig/sentimenteel en de buitenwereld.

 

 

 

 

Hooggevoelig

 

We zijn allemaal gelijk als het op gevoel en intuïtie aankomt.De ene mens is gevoeliger dan de andere mens.Daarom weten we ook wat gevoel is en hoe het voelt.HSP-ers zijn extra gevoelig voor prikkels en gevoel van buitenaf.Het komt binnen als een extra stoot energie die vermoeiend kan zijn.Zeker als je nog moet leren ontdekken wat van jezelf of de ander is, of niet.

Ieder mens bezit waarnemingsvermogens via zintuigen, een hooggevoelige bezit extra diepe en intense waarnemingsvermogen omdat hun zintuigen extra prikkels oppakt. Zo kan men energieën zien die met blote aardse oog niet zichtbaar is, energie van anderen aanvoelen die je ‘’wakker’’ maakt dat deze verborgen problemen heeft en zelfs ontkent omdat men het niet wilt inzien, wat weer een gevoel van onzekerheid mee kan geven omdat intuïtie niet liegt. Er ontstaat dan als het ware een extra stimulans om te ontdekken waarom de ander ontkent en liegt omdat eerlijk –en openheid van groot belang is voor een HSP.

Daarentegen zijn er weer mensen die graag raad en inzichten vragen omdat ze weten dat je meer aanvoelt dan zij zelf, en dat meestal wordt aangezien als mediamieke talenten, terwijl het eigenlijk gewoon zintuigen zijn die iedereen bezit en normaal is. Alleen zijn velen hun eigen verbondenheid kwijt met de natuur  en de natuur in zichzelf.

Hooggevoeligheid is geen Monopolie spel waarmee gespeeld kan worden, men kan niets kopen en toe eigenen wat men al bezit, zo ook niet doorverkopen aan een ieder die op je straatje (levensweg) komt. Het zijn de pionnen (eigenschappen) waarmee gewerkt mag worden, niet gespeeld, ook niet door anderen.

Hoogsentimenteel

Naast gevoeligheid kan hoogsentimenteel een extra last zijn, het is geen eigenschap, maar een kenmerk. Als we het woord goed lezen in menselijke begrippen, dan komt het neer op extra overgevoelig te zijn. Bij de geringste emotie of verdriet in diepe tranen uitbarsten, soms zelf niet eens wetend waar het vandaan komt. Omdat een hooggevoelige met deze eigenschappen en kenmerken geboren wordt, heeft men zelf niet in de gaten dat men al erg vroeg onbewust open staat voor verdriet van anderen en met zich meedraagt naast eigen emoties. Tot er een (h)erkenning komt of een attentie erop gemaakt wordt, dan pas kan men het zelf begrijpen. Het kan zelfs aanvoelen alsof je de hele wereld meedraagt op je schouders en zwaar beladen bent van verdriet wat eigenlijk ook wel zo is, alleen niet allemaal van jezelf.

Daarnaast kun je hier ook nog eens vele lichamelijke klachten krijgen en je gezondheid (ernstig) beïnvloeden, zelfs klachten en ziekten overnemen vanuit je naaste omgeving. Ook weer tot men weet dat het niet allemaal van jezelf is of kan zijn, maar door je hooggevoeligheid en dan leren onderscheiden om te leren ermee om te kunnen gaan. Belangrijk is om aan het gedragen verdriet te werken om het los te kunnen laten indien het herkenbaar is.Net zoals ieder mens uniek is, bestaan er geen 2 dezelfde, ook niet iedere HSP is hetzelfde.

 

De buitenwereld en omgeving

Er is maar een klein percentage (15%) van de wereld bevolking waaronder deze groep HSP valt. De rest (85%) is de buitenwereld en overheerst deze kleine groep behoorlijk als je naar de cijfers kijkt.

Woorden en meningen van je omgeving en buitenwereld kunnen ingefilterd raken in je energiesysteem. Zeker van hen die een eigen visie, mening of kijk hebben op je persoontje en je een ”stempel” opleggen. Deze kunnen zich dan weinig inleven in de innerlijke wereld van een HSP-er. Ondanks je telkens maar weer zegt dat je moeite hebt met hun visie of woorden. Het bekendste probleem voor een HSP is dat men als een zielig, arm of raar mens bestempeld wordt.

”Doe niet zo overdreven, wat ben je kinderachtig,  of een zielig figuur” komt regelmatig voor. Deze mensen staan eigenlijk er niet bij stil dat een HSP-er juist door deze woorden dieper zakt. Het komt 3x zo hard aan als bij een niet hooggevoelige en raakt heel diep in het gevoel.

Onder deze invloed kan men zelfs een lager zelfbeeld krijgen en jezelf ook zo gaan zien zoals deze mensen je zien. HSP-ers voelen zich al anders dan andere mensen en geeft het een extra gevoel niet bij de gewone mens te horen. Een gevoel van buitenbeentje wordt nog eens benadrukt in gevoel Hooggevoeligen zijn niet zielig, maar juist sterk omdat zij de diepere dimensies in gevoelsleven kennen.

Aan de andere kant zijn er genoeg en veel mensen die een HSP-er wel in eigen waarde laten. Zeker als het door jezelf aangegeven wordt dat je hooggegevoelig bent en wat de eigenschappen -en kenmerken zijn. Alleen vervelend is wel om het telkens te herhalen zodat de ander er toch rekening mee kan houden. Tot men het echt begrijpt waarom je het aangeeft en je het niet als excuus gebruikt om er achter te schuilen.

Ook voor de hooggevoelige is het om te leren hiermee om te kunnen gaan. Vooral als je jezelf geleerd hebt om vanuit je eigen kern of centrum aan te voelen. Dan is er begrip dat niet iedereen hetzelfde kan aanvoelen. Je intuïtie zal aangeven wie er wel of niet open staat voor je. Er kan dan een mooie gulle middenweg ontstaan zodat er respect en waardering is voor elkaar.

Laten we elkaar in waarde laten en respecteren zoals ieder mens is en mag zijn. Want wie is wie om een eigen mening of visie op te leggen zonder heldere kijk op de ander. We spiegelen elkaar allemaal, alleen is het hoe de spiegeling weerkaatst. Mijn eigen ervaring is dat telkens weer hetzelfde te herhalen een beloning geeft, er wordt rekening met je gehouden. Of de ander het wel of niet begrijpt? Zo lang je zelf maar duidelijk aangeeft wat je grenzen zijn en dat is van groot belang.

PERSOONLIJKE NOTE: Met deze tekst mocht ik hopelijk een stukje inzicht te mogen delen in het wereldje van een HSP’er.Zodat er duidelijkheid en begrip is voor zowel hooggevoeligen als niet hooggevoeligen.

Copyright © Marianne


Angelic senses inwijding

 

 

Angelic Senses

 

 

 

– Maak gebruik van je zintuigen om engelen te ervaren.

De Angel initiatie kan je helpen om de verbinding met de Engelen tot stand te brengen en de energie van de Engelen onderdeel te laten worden van je leven.

Deze inwijding bestaat uit 5 afstemmingen.
Angelic Sight, om de engelen te zien
Angelic Aroma om de engelengeur te ruiken
Angelic Touch om de engelen aanraking te voelen  
Angelic Sound om de engelen te horen
Angelic Love om de onvoorwaardelijke liefde te voelen en te geven

Deze afstemmingen worden in 1 inwijding gegeven.

Na de inwijding kun je de engelen aanroepen als dit wilt of als het nodig is. Ook kun je de  Engelen energie inzetten bij meditatie.

De Angelic Senses initiatie kent geen voorwaarden, het is een inwijding van onvoorwaardelijke engelen liefde.

 

De prijs voor deze inwijding is 10 euro, dit is inclusief nederlandse handleiding en certificaat per mail 


Energetisch Zoutbad Inwijding

 

 

Over het Energetische Zoutbad

Afbeeldingsresultaat voor plaatje energetisch zoutbad

Een zoutbad wordt vaak aanbevolen door holistische genezingspraktijken als een manier om negatieve energieën uit het lichaam vrij te geven. Het zout zuigt deze op en desintegreert dan de negatieve energie.

Zoutbaden kunnen extreem krachtige methode zijn van energetische detox. Ze kunnen ook heel ontspannend zijn. Er kunnen echter tijden zijn wanneer het niet mogelijk is om een zoutbad te nemen. Misschien ben je weg van huis, of leef je in een ruimte die geen bad heeft.

Het Energetisch Zoutbad is een energetisch alternatief voor een normaal zoutbad. Het kan ook worden gebruikt in plaats van een normaal zoutbad als het ongemakkelijk of onmogelijk is om een bad te nemen.

Je kunt ook het Energetische Zoutbad gebruiken als je regelmatig een zoutbad neemt – op deze manier kan het worden gebruikt als booster, om de effecten van het zoutbad te versterken.

Deze energie kan dagelijks worden gebruikt voor normale energetische reinig. Het helpt de aura, chakra`s en meridianen te reinigen van negatieve energieën het is zacht en veilig.

Voor deze energie uitwisseling vraag ik 10 Euro inclusief werkboekje en certificaat


Tachyon 2010 Inwijding

 

 

 

Tachyon 2010

 

Afbeeldingsresultaat voor plaatje tachyon energie

Wat is Tachyon-energie?

Tachyon energie is een basisenergie die aan de oorsprong staat van alle andere energieën in de schepping en zich kan omzetten in levenskracht. Levenskracht is de basis van alles. Het is een intelligente kracht en zal automatisch veranderen in die specifieke energie die het lichaam op dat moment nodig heeft. Het versterkt het zelfgenezend systeem van het lichaam.

De werking van Tachyon-energie

 • Het kan pijn verminderen
 • Het versnelt wondgenezingsprocessen
 • Het balanceert en stimuleert de chakra’s
 • Een toename van kracht en uithoudingsvermogen
 • Geestelijk welbevinden, makkelijker omgaan met stress
 • Verbetering van slaapgedrag
 • Je kunt beter gronden door 2 tachyon antennes bij je te dragen

Tachyon antennes

Een Tachyon antenne is een voorwerp dat op een subatomair niveau definitief geherstructureerd is. Het fungeert als een ontvanger èn zender van Tachyon energie. In principe kun je elk voorwerp omzetten in een Tachyon antenne. Dit kan een glazen knikker of een mooie steen zijn, maar ook kleding, water, sieraden, olie, vitaminen, wat je maar bedenken kunt.

De Tachyon antenne is zo krachtig dat als je deze in je huis neerlegt, deze voor je gaat werken. Je huis wordt een prettiger plaats om te zijn. Wanneer je een Tachyon antenne in je slaapkamer legt, ga je beter slapen en word je ’s morgens uitgerust wakker.

Als je een Tachyon antenne in het water legt wordt je drinkwater opgeladen, het verschil kun je echt proeven. Je kunt een Tachyon antenne bij je dragen om je prettiger te voelen en ter ondersteuning van genezingsprocessen, en als healer zullen je healing sessies sterker en initiaties krachtiger worden. Ook kan de Tachyon antenne worden gebruikt om de negatieve effecten van electromagnetische vervuiling te neutraliseren.

Je kunt dus van objecten een “tachyon antenne” maken. Dit doe je eenvoudigweg door het volgende uit te spreken:”… wordt nu een tachyon-antenne!”Daarbij leg je je focus op het object. Dit is voldoende om het object permanent op te laden.

Tachyon healing

Ook kun je jezelf opladen tot Tachyon antenne en zo jezelf of een ander een Tachyon healing geven. Deze healing werkt diepgaand en wordt als heel ontspannend ervaren. Het gaat gemakkelijk, je hoeft alleen rustig te gaan zitten of liggen en de intenties uit te spreken.

“Mijn lichaam wordt nu een Tachyon antenne”

“Ik wens mezelf (en/of de naam van iemand anders) nu een Tachyon healing te geven”

De energie begint meteen te stromen. Wel adviseer ik om in iedere hand een met Tachyon energie opgeladen voorwerp (steentje) vast te houden, dan voel je de energie duidelijker stromen.

Tachyon  2010 inwijding

Een Tachyon inwijding geeft je de mogelijkheid om zelf Tachyon antennes te maken.

 

Voor deze mooie inwijding vraag ik 10 Euro, inclusief werkboek en certificaat via mail


Droomsymbool: Haren

 

 

Dromen over haren komt niet zo veel voor, toch zijn er dromen waarin je eigen haar of die van anderen in voorkomen. Wanneer de droom enkel alleen over haren gaan, kan men inzichten vinden in onderstaande symbolen.

Haren zijn het symbool van persoonlijke krachten. Volgens Freud hebben haren een seksuele betekenis en staat het voor potentie of het ontbreken daarvan. Artemidoros was er van overtuigt dat kaal worden betekende dat de dromer in het waakbestaan te maken zou krijgen met verlies van vrienden, familie of bezittingen. Een weelderige haardos zou een toename daarvan symboliseren. Volgens andere uitleggers symboliseren haren kennis, psychische energie, maar ook nu weer materiële waarden. Verlies van haar zou dus verlies, vernedering en mislukkingen betekenen. Volgens oude mythologiën zouden haren magische krachten herbergen, wie dus lang en sterk haar heeft zou veel magische krachten bezitten. Wie over haren droomt zou zijn geestelijke houding tegenover zichzelf en anderen in orde moeten brengen. Het is belangrijk te onthouden of het om dun, dik, verzorgd of onverzorgd haar gaat. Ook de kleur en de lengte zijn van belang.

Betekenis haren:

Het haar vertelt heel veel: over je persoonlijkheid en je voorkomen; de manier van haardracht is dan ook heel belangrijk; zit je haar netjes gekamd of geklit, heb je kort haar of juist lang, dit vertelt hoe je je op dit moment voelt.

Lang haar staat voor innerlijke kracht en schoonheid.

Haarkleur:

 Deze haarkleuren symboliseren deze betekenissen wanneer het niet je eigen kleur haar is.

Wanneer je droomt dat je haar wit wordt, dan ben je, je oude ideeën ontgroeid. Je bent er klaar voor om nieuwe dingen te leren.

Blond haar in je droom terwijl je in het echt niet blond bent, dan duidt dit voor echte vriendschap of je vriendelijke persoonlijkheid.

Een brunette staat voor een loyale persoonlijkheid..

Rood haar symboliseert veranderingen., maar ook een vurig karakter.

Krullend haar (zeker als het lang is) staat voor verleiding.

Grijs haar is een symbool van wijsheid en inzicht. Je heb wijsheid en inzichten verworven.

Kort haar symboliseert dat je je innerlijke kracht inkort en niet optimaal gebruikt. Als je ziet dat je haar uitvalt, dan dien je goed voor jezelf te zorgen.

Wees hierin niet afhankelijk van anderen. Verzorg jezelf goed.

Haren algemeen:

Wanneer je je haren wast, dan heb je een andere houding nodig ten opzichte van een situatie of relatie. Trekt er iemand aan je haar, dan probeert die persoon op een bepaalde manier contact met je te maken of vraagt aandacht aan je. Dit staat ook voor sympathie en bescherming. Laat je extensies zetten, dan staat dit voor valse indrukken. Je neemt de ideeën en meningen van anderen over en doet net alsof ze van jezelf zijn. Wees trouw aan je eigen overtuigingen en denk zelf na.

Ga je je haar kammen, suggereert dat je behoefte om te organiseren en sorteren van je gedachten.

Knippen:

Knip je je eigen haar, dan heb je een gevoel dat je je kracht en zelfvertrouwen verliest. Ook kun je het gevoel hebben dat je jezelf probeert te onderdrukken. Het kan ook duiden dat je je denken een andere vorm geeft en een negatieve houding of negatieve gewoontes loslaat. Een andere uitleg is dat je een deel van je persoonlijkheid, gevoel, ideeën, mogelijkheden of karakter bent verloren. Knip je iemands haar in je droom, dan dring je je mening op aan anderen.

Haarassescoires

Gebruik je een haarborstel in je droom, dan dien je een situatie in je leven onder ogen te zien. Doe je dit niet, dan kan de situatie uit de hand lopen.

Droomde je dat je een klem in je haar deed, dan evalueer je een nieuw idee, kijk op iets of manier van denken. Je kunt de manier waarop je omgaat met je zelfbeeld en voorkomen aan het veranderen zijn.

Een haarlint, dan probeer je jezelf mooier voor te doen dan je bent. Deze droom kan ook betekenen dat je nu je innerlijke kracht omarmt.

Verven:

Als je in je droom je haar verft, dan laat je je leiden door je ijdelheid in plaats van je gezond verstand. Je wilt een ander zelfbeeld. Probeer een verstandige beslissing te maken. Verfde je je haar zwart, dan staat dit voor verdriet van voorbijgaande aard die samenhangt met je beslissing om een persoonlijke relatie te beëindigen omdat deze niet goed meer voor je was. Blondeerde je je haar, wees dan niet te flirterig.

Kammen:

Doe je je haar in een paardenstaart, dan bundel je je innerlijke krachten met iemand of je focust je energie op iets.

Kam of borstel je je haar, dan vertelt je dit dat je nieuwe ideeën en zienswijze aan het onderzoeken en evalueren bent. Je bent dingen op een rijtje aan het zetten in een situatie. Een andere uitleg is de bewustwording van je seksualiteit, mannelijke en vrouwelijke kracht.

Ruik je aan je haar het je over seksuele aantrekkingskracht, veranderingen, opwinding en behoefte aan seksuele stimulatie.

Raakt iemand je haar aan, vertelt het je dat je iemand op spiritueel-, ziels- en/of geliefden niveau probeert te bereiken. Verlangen naar geborgenheid, moederlijke of vaderlijke liefde zijn op dit moment belangrijk in je leven.

Vlechten

Als je droomt dat je haar in vlechten doet, vertegenwoordigt je nette en ordelijke manier van denken. Het symboliseert de vastberadenheid en een sterke mentaliteit.

Kaalheid

Zien dat je kaal wordt, vertelt je over een gebrek een zelfvertrouwen en zorgen over het ouder worden van je lichaam en geest. Een andere uitleg is dat kaalheid ook voor bescheidenheid, puurheid en persoonlijke opoffering staat. Een alternatieve uitleg is dat kaalheid staat voor het goed kunnen ontvangen van boodschappen uit het hiernamaals.

Kaalscheren betekent het verwijderen van oude emoties en het loslaten van negatieve eigenschappen of een negatieve spiraal.

© Marianne


Natuur Sjamaan Reiki

 

 

Natuur Sjamaan Reiki

 

Afbeeldingsresultaat voor plaatje natuur sjamaan reiki

 

Natuur Sjamaan Reiki heeft 3 levels en de energieën verbind je met de natuur, hogere bron en je ziel energie.

 

Level 1 werkt met het een zijn met de hele natuur. Een worden met Moeder Aarde en het verplaatsen van je energie in het “Ik ben” bewustzijn.

Level 2 werkt om je te verplaatsen naar geleide meditatie voor energie expansie, zelfontdekking en empowerment.

Level 3 werkt om je open te stellen voor de natuur communicatie met dieren, planten en Moeder Aarde. Het opent je psychische energie om je te helpen de spirituele leiding te ontvangen van de natuur deva’s, en nog veel meer onder andere meditatie.

Dit is een geweldig systeem om je verbindingen en de communicatie met de Natuur en Moeder Aarde te verbeteren. Het zal empowerment en persoonlijke kracht brengen.

Er zijn 3 levels, en elke komt automatisch na de vorige. Het is dus één inwijding, die alle drie de levels tegelijk geeft.

 

Voor deze eenmalige inwijding vraag ik 10 Euro, inclusief werkboek en certificaat

 

 


Droomsymbool tanden

 

 

DROOMSYMBOOL: TANDEN

Soms kunnen we dromen over tanden, meestal zijn dat ook angstige dromen die eigenlijk geen angst behoeft te hebben. Daarom leg ik een aantal betekenissen weer die met tanden of kiezen te maken heeft.

Met de tanden vermalen we dagelijks ons voedsel, tenminste we bijten in het voedsel en de kiezen vermalen alles fijn. Het is symbolisch niet alleen het eten dat verteerd moet worden, ook geestelijk of psychologisch voedsel dat we tot ons genomen hebben, moet vermalen worden.

Een andere uitleg kan weergeven dat je geen kracht hebt, je krachteloos of machteloos voelt, stress ervaart en aan je slechte gewoontes aandacht moet schenken.

Bijten is een ondergronds agressiviteit, het honger gevoel naar voedsel en overheerst en worden de tanden als een hongerige leeuw in voedsel gezet. Zo is het ook met emoties en gevoelens, men kan zich erin vastbijten.
Tanden en kiezen zitten in een mond die ook kan praten, dus kunnen tanden ook symboliseren hoe je communiceert en praat. Zo kun je gaatjes in een tand of kies hebben door slecht of negatief praten over anderen. Denk ook eens aan het gezegde ‘’Praatjes vullen geen gaatjes’’..

Zo kun je in een machtsstrijd verwikkeld zijn met iemand wanneer je droomt dat je gebeten wordt door een persoon of een dier. Ook kan het een gevoel van een ‘’gebeten hond’’ zijn omdat je een bepaalde situatie niet de baas bent. Tevens zou het kunnen duiden op iets terug willen draaien wat niet meer terug gedraaid kan worden.

Wanneer jij of iemand anders slagtanden heeft, dan heb je iets gezegd waarmee je anderen hebt gekwetst.

Zo duiden mooie witte tanden op een gezonde communicatie in het leven, maar ook op succes en geluk.

Dromen dat je je tanden en/of kiezen verliest is angstig voor de dromer dat zelfs kan ontaarden in een ware nachtmerrie. Wie weleens deze soort dromen heeft, hoeft zich geen zorgen te maken want niets is minder waar. Tanden en/of kiezen verliezen is verlies en gebrek aan energie, je kan je futloos voelen zonder kracht, maar ook machteloos in een situatie die je niet de baas bent. Ook kan het betekenen dat je slechte of negatieve gewoontes, stress, problemen en emoties moet overwinnen door ze te uiten. Wat ook niet vergeten mag worden, tanden geven ook je zelfbeeld aan, ben je bang je zelfbeeld te verliezen..

Kiezen die loszitten en je uitspuugt, symboliseert dat je heel wat voor je kiezen heb gekregen in het leven. Je hebt het gevoel van onvermogen om iets te laten slagen.

Grijze of rottende tanden duiden op een slechte gezondheid. Deze soort dromen geven aan om naar de dokter te gaan omdat je eventueel een gezondheidsproblemen kan hebben.

Het trekken van tanden en kiezen weergeeft dat je bewust bent geworden van slechte of negatieve gewoonten en deze plaats moet gaan maken voor nieuwe energie of mogelijkheden. Wanneer je getrokken tanden en kiezen bewaart geeft aan dat je je slechte of negatieve gewoonten nog niet los kan laten en vast houdt.

De tandarts die ook angst mee kan brengen in dromen duidt alleen aan dat je ergens tegenop ziet en door de zure appel heen moet bijten.

Wanneer je je tanden poets, dan heb je veel inspanning nodig van jouw kant om iets te behouden wat je veel waard is. Ruim de obstakels op die in de weg zitten en maak schoon schip.

Nog een schrikbeeld in dromen, houten tanden, weergeeft dat je je apathisch en emotieloos kunt voelen. Je kunt hierbij het gevoel hebben om op de automatische piloot te leven. Denk goed na over dingen zonder jezelf aan te stellen.

Dat je een kunstgebit in je mond heb in je droom terwijl je nog je eigen tanden bezit…ben je wel eerlijk genoeg tegen jezelf en anderen? Betekent tevens dat je valse drijfveren heb. Durf eerlijk naar jezelf te kijken..

Bron: Marianne


Opleiding Gold Reiki 1 en 2 plus Master

 

 

Gold Reiki

Gold Reiki

 

Gold Reiki transformeert angst en negativiteit in Licht en vreugde.

De GOLD REIKI is een prachtige aansluiting op de KUNDALINI REIKI.

Gold Reiki bestaat uit 3 levels. Waar Kundalini Reiki vaak werkt op het lichamelijke vlak via specifieke inwijdingen ook bepaalde trauma’s en blokkades aanpakt, werkt GOLD REIKI als een transformerende healing.

De gouden straal is in het Universum één van de krachtigste transformerende energieën. Met de inwijdingen van Gold Reiki word je afgestemd op het edelmetaal goud en haar essentie en heeft een enorme kracht om te zuiveren.

Gold Reiki helpt ook om angst en negativiteit uit te bannen en je te beschermen tegen ongewenste energieën. Je kunt Gold Reiki op dezelfde manier als Reiki gebruiken, los van elkaar maar ook als combinatie.

Kinderen reageren heel goed op de Gold Reiki. Vooral kinderen met een ontwikkelingsstoornis als ADHD, PDD-NOS, autisme, etc. reageren er heel goed op. Het geeft ze meer rust en ontspanning.

 

Hoe gebruik je Gold Reiki?

Je kunt Gold Reiki gebruiken zoals je met Reiki al gewend was, maar ook los van elkaar is het heel goed te gebruiken. Een behandeling met Gold Reiki is vele malen korter dan een behandeling met bijvoorbeeld Usui Reiki. Een Gold Reiki behandeling duurt gemiddeld 3 tot 5 minuten.

Je kunt met Gold Reiki jezelf behandelen, een afstandbehandeling, of een gewone ‘hands-on’ behandeling geven.

 

Gold Reiki bestaat uit 3 inwijdingen:

Na de 1e inwijding kun je behandelingen uitvoeren, zoals je met Usui Reiki gewend bent. Je kunt jezelf, planten, dieren, voorwerpen en anderen ook op afstand energie geven. De eerste inwijding ontspant het in bijzonder de solar plexus en lost verkrampingen op. Je leert om een complete behandeling door te voeren ook op afstand.

Na de 2e inwijding wordt je energie wederom verder verhoogd, zodat je behandelingen krachtiger zullen zijn. De Reikikanalen worden versterkt. Wordt in een speciale meditatie over gebracht. Als je deze meditatie gebruikt, versterkt zich het gouden licht in je. Op deze manier worden alle chakra`s en energiesystemen verlicht en een reiniging, verfijning zal plaats vinden.

Na de 3e inwijding waarbij de energieën wederom verhoogd worden, kun je ook anderen inwijden.

De vorige inwijdingen worden versterkt en verfijnd. Het gouden licht wordt versterkt en vervuld je gehele aura. Je leert om kristallen en voorwerpen in te wijden, zodat deze als Reikikanaal gebruikt kunnen worden. 

 

Founder: Ole Gabrielsen

 

Wil je ingewijd worden in Gold Reiki, dan kun je via het emailformulier contact met mij opnemen. Je ontvangt 3 afstandsinwijdingen, een Nederlandstalige handleiding en een certificaat via de email. Voor deze energie-uitwisseling vraag ik 20 euro.


Animal Path Healing

 

 

 

Animal Path Healing

 

Inwijding Animal Path Healing

Als mensen hebben we altijd een fascinatie voor dieren gehad.
We leren vaak onszelf beter te begrijpen door middel van astrologie die gebaseerd is op
dieren. Er is altijd de legende en mythe die hun magie en sterkte onthult.

Als mensen zijn we vaak vervuld van spijt, schuld, verdriet, frustratie over dingen die ons in het verleden zijn overkomen. Als je die gevoelens met je meedraagt, kun je energieblokken in ons lichaam creëren. De symbolen kunnen worden gebruikt in een meditatie voor vrijheid.

Genezers en Sjamanen herkennen en werken aan een sterke relatie met hun dierlijke broers. Stammen van inheemse volkeren roepen het vermogen van dier op voor hun bescherming, zegeningen en empowerment.

We kunnen op de kracht en de adel van de leeuw over nemen wanneer we moeten. We kunnen verkracht en zeker licht op de voet door rotsachtige plaatsen met de berggeit gaan. Roept de vos om meer te leren over je omgeving en slim in mengen zonder voorafgaande kennisgeving. Vogels in de vlucht brengen verheven ideeën en hoop.

Dieren kunnen onze verbinding tussen deze wereld en de mystieke Rijk van het licht zijn.

Deze afstemming is zeer geschikt voor mensen die graag met dieren werken, tevens zijn de dieren die op je pad komen, gelijk je Totemdier zoals de Sjamanen ook verbonden zijn met hun (totem) dieren.

Je ontvangt 3 prachtige symbolen waarmee je kunt werken en helen.

 

Voor deze eenmalige afstemming vraag ik 10 Euro met werkboek en certificaat via  email


Diep Rode Reiki

 

 

Diep Rode Reiki

Afbeeldingsresultaat voor plaatje diep rode reiki

Een oude, nieuw hervonden bijzonder krachtige en speciale frequentie van licht.

 

Het kan ons helpen om blokkades en belastende kwesties op te lossen.

De energie versterkt het gevoel van bescherming en aarding maar geeft ook een diepe psycho/spirituele zuivering.

 

Het werken met deze energie wordt, door mij en vele andere mensen, als heel bijzonder ervaren.

Vele mensen voelen dit als een specifieke straal van licht en deze energie wordt hun favoriete systeem om mee te werken.

De energie van Diep Rode Reiki is heel krachtig en op energetische niveau genezend.

Diep Rode Reiki geeft ondersteuning in de volgende aspecten:

 • ontwaken psychisch vermogen.
 • Psychische bescherming.
 • Loslaten van blokkades.
 • Makkelijker je grenzen te kunnen bepalen.
 • Versterkt het eigen inzicht.
 • Vitaliseert.
 • Ondersteuning om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 • Versterkt het hoger bewustzijn.

Doordat je meer licht, levenskracht en liefde in je energiesysteem hebt, ga je meer in je eigen kracht staan.

Een update van lichaam –  geest – cellen – en DNA.

 

Wil je graag de Diep Rode Reiki inwijding ontvangen, dan kun je via het emailformulier contact met mij opnemen. Je ontvangt één afstandsinwijding, daarnaast via de email de originele handleiding en een certificaat. Voor deze energie uitwisseling vraag ik 10 euro.