Light Dream inwijding

 

 

Light Dream

Afbeeldingsresultaat voor plaatje light dream inwijding

 

Wat is slaaploosheid?
Het is niet ongewoon om van tijd tot tijd problemen met slapen te hebben. Maar voel
je dat je niet voldoende of tevreden stellende slaap krijgt dan is het mogelijk dat
men onder Insomnia leid, een slaapstoornis. Mensen met Insomnia kunnen volgende
kenmerken hebben:
– moeilijkheden om in te slapen
– vaak wakker worden ’s nachts en problemen hebben om weer in slaap te
komen
te vroeg wakker worden in de ochtend
– niet uitgerust wakker worden

Insomnia kan problemen overdag veroorzaken b.v. slaperig zijn, uitputting,
concentratiemoeilijkheden, geprikkeldheid. Een persoon met Insomnia kan ook
andere slaapstoornissen hebben b.v. overslaan van het ademen tijdens het slapen,
narcolepsie en rusteloos – been – syndroom.

Insomnia definieert zich niet door hoeveel uren men slaap per nacht. De hoeveelheid
die verschillende personen nodig hebben kan uiteenlopen. De meeste mensen
hebben 7-8 uur slaap per nacht nodig, sommige hebben meer nodig en sommige
minder. Ca. 60 miljoen Amerikanen hebben problemen met Insomnia, die tot een
ernstig tekort aan slaap kan veroorzaken en veel problemen. Insomnia neemt vaak
met de leeftijd toe en betreft ca 40% vrouwen en 30% mannen.

Wat brengt Ligth Dream tm tot stand?
De energie, die heel krachtig en doeltreffend is, vindt een oorzaak voor de
slapeloosheid en begint met de hoogste genezing. Soms weten wij niet helemaal
zeker wat de oorzaak is.- nu kunnen wij deze energie vertrouwen en ze laten
werken, terwijl ze naar de ontvanger gaat. St. Germain zegt tegen mij “het is heel
eenvoudig om met deze trilling te werken, maar resultaten bevrijden de persoon van
gewicht en ziekte”.

Ligth Dream tm methode helpt ook bij verschillende manieren van dromen b.v.
nachtmerries, onrustig dromen, slapenloosheid, vermoeidheid.

Deze methode heeft geen symbolen en is geen Reiki- achtige energievorm. Dit is de
hoogste trilling die is gebaseerd op de kracht van de violette straal van St. Germain.

 

Voor deze energie uitwisseling vraag ik 10 Euro, inclusief manual en certificaat


Fases tweelingzielen

 

 

 

 

Fases tweelingzielen

Afbeeldingsresultaat voor plaatje tweelingzielen

Stadia van de / tweelingziel hereniging

Twinsouls ofwel tweelingzielen zijn met elkaar verbonden zoals soulmates maar hun verbintenis is veel dieper en complexer. In essentie hebben ze dezelfde ziel, waardoor ze elkaar sterk aantrekken maar ook een beetje kunnen irriteren. Als twinsouls elkaar ontmoeten voelen ze een immense energie die zich gewoonlijk uit in een diepe verliefdheid die heftiger is dan alles wat ze eerder gevoeld hebben. Deze energie activeert hen en roept grote vragen op. Het hart opent zich, na jaren van afsluiting door tegenslagen. De twee leren zichzelf te accepteren omdat ze hun evenbeeld hebben gezien. Dan begint een proces van genezing dat meestal in een aantal stadia wordt opgedeeld. Bij sommigen gaat het snel, bij anderen duurt het meer dan een jaar. Mensen die het helemaal niet herkennen komen soms niet aan de laatste stadia toe. Als beide wèl zien dat het om een bijzondere band gaat is het een kwestie van tijd voordat een goede vriendschap of relatie ontstaat. Dit kan enkele tot vele maanden duren.

Meestal voelen mensen die een tweelingziel hebben al vroeg in hun leven verdriet om niets. Ze hebben vaak huilbuien of voelen zich incompleet. Het is een verlangen naar hun andere helft waarvan ze het bestaan nog niet kennen. Bij het ontmoeten van die ander vallen langzamerhand de stukjes op hun plaats.

Meestal onderscheidt men de volgende fasen in dat proces die echter vaak in elkaar overlopen:

1) Herkenning en tijdelijk spiritueel ontwaken: In deze fase herkennen de tweelingen elkaar en ervaren de grote energie die erbij hoort. Dit brengt een proces van spirituele ontwikkeling en genezing van de ziel op gang. Vaak wordt meteen een stuk van de pijn weggenomen en vinden opvallende synchroniciteiten plaats zodat de tweelingen het belang van hun contact begrijpen. Bij synchroniciteiten denken of doen de twee bijna tegelijk hetzelfde. Of ze zoeken op hetzelfde moment naar elkaar, waardoor ze tegelijk bellen of tegelijk online gaan. Dat kan soms verwarrend zijn omdat het zo lijkt of de ander altijd bij je is of je volgt. De twinsoul ontmoeting is nooit op een handig tijdstip want beide moeten eerst los van elkaar een ontwikkeling doormaken voordat ze op een goede manier bij elkaar kunnen komen.

2) Testen: Het ego begint op te komen. Dit zijn je gedachten die alles onder controle willen houden en die vaak sterk bepaald zijn door wat je familie of de maatschappij vindt dat je moet zijn. Soms willen een of beiden van de tweelingen er een gewone relatie van maken. Er komen twijfels, men gaat elkaar kritisch bekijken. Ook denkt men vaak dat het alleen maar lust is omdat de aantrekking zo enorm kan zijn en seksuele taboes wegvallen. Lust richt zich echter steeds op een andere persoon, tweelingliefde blijft. De heftige lichamelijke verlangens zijn een uiting van de diepe liefde die totale eenwording wenst op alle gebied. Het nut van de testfase is om oude ideeën over hoe alles hoort te zijn kwijt te raken om zo open te kunnen staan voor de bijzondere relatie.

3) Crisis: Beide gaan beseffen dat ze het ego moeten bedwingen om de ander niet kwijt te raken en het belang van de relatie is al wel duidelijk. Er komen vaak grote angst en pijn op. Soms kun je je nergens op concentreren. Sommigen hebben moeite met eten en verliezen gewicht. Vaak voelen een of beide zich afgewezen omdat de ander niet voldoet aan de traditionele verwachtingen, maar de twins kunnen elkaar toch niet missen en hebben af en toe contact. Dat voedt hen maar kan ook moeilijk zijn. Soms is de energie heftig. Vaak ook voelt men in een later stadium bij het contact een soort rust, geen wonder aangezien de twee delen van de ziel dan samen zijn. Na het afscheid komt het gevoel echter in alle hevigheid terug en kan een of beiden bang maken voor een volgend contact. De crisis is een periode dat de grote genezing begint en steeds meer geluk ontstaat. Door de activering die het contact tot stand brengt worden de twins geprikkeld om te veranderen en steeds meer zichzelf te worden.

4) Weglopen: Een of beide tweelingen keren zich tijdelijk van het contact af omdat het te moeilijk voelt. De energie is verwarrend en vaak is men al in een andere relatie en heeft geen idee hoe te handelen. De aanwezigheid van kinderen houdt de tweelingen vaak bij hun bestaande partner en maakt hen huiverig voor de tweelingvriendschap die mogelijk in een relatie over zou kunnen gaan. Ook is men meestal bang dat de ander niet dezelfde overweldigende liefde voelt en dat persoonlijker contact op een teleurstelling zou uitlopen. Dit is de tijd dat beiden zich vol kunnen richten op de genezing van trauma’s en het loslaten van opgedrongen rollen. De tweelingen kunnen dit omdat ze van elkaars bestaan weten en elkaar inspireren. Het kan een pijnlijke en verwarrende tijd zijn maar hij is nodig om later goed contact te hebben. Vaak verklaart de wegloper als eerste zijn/haar liefde maar schrikt daar zo van dat hij/zij zich erna terugtrekt. De ander (de volger) vraagt zich dan af of het misschien toch niet wederzijds is of dat hij/zij zich vergist, vooral als de wegloper wèl spontaan contact met anderen heeft. Soms wisselen de rollen een paar keer om en lopen de tweelingen om beurten weg van de relatie. Ook lijkt het soms of de ander de wegloper is omdat deze niet zeker is van de wederzijdsheid en daarom voorzichtig doet. Vaak gaat men in deze tijd steeds meer terugkijken in het eigen verleden en begint in te zien wat de verbanden zijn tussen dingen die men heeft meegemaakt. Het wordt duidelijk dat veel eerdere contacten als het ware hebben voorbereid op de ontmoeting met de tweelingziel. Er vindt vaak een verduidelijking van de eigen identiteit plaats.

5) Overgave: De volger accepteert dat de ontmoeting een lotsbestemming is en laat het proces zijn gang gaan. Degene die wegloopt krijgt de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Degene die zich al heeft overgegeven gebruikt de grote liefde die zij/hij voelt om bijvoorbeeld kunst of literatuur te maken. De wegloper wordt als het ware gevoed door de liefde die hij/zij van de ander voelt en ontwikkelt zich verder. Vaak beginnen ook dagelijkse dingen bij beiden steeds beter te gaan en ontstaat steeds meer geluksgevoel.

6) Ontwaking: Het ego verwijnt bij degene die zich heeft overgegeven en er ontstaat een onvoorwaardelijke liefde. Deze geneest de ander verder, zodat die zich ook kan overgeven en ook bij hem/haar de onvoorwaardelijke liefde ontstaat. Ook hij/zij begint nu met nieuwe creatieve uitingen of lopende projecten gaan ineens veel beter.

7) Eenwording en harmonisatie: De tweelingen zijn nu beide ontwaakt en komen bij elkaar in een stabiele relatie. Samen kunnen ze bijzondere prestaties leveren en iets voor anderen betekenen. Vaak doen ze iets in kunst of spiritualiteit. Er zijn echter ook wetenschappers bekend die samen baanbrekend onderzoek hebben gedaan. Dit is de tijd dat voor beiden een nieuw leven begint en de twins eindelijk blijvende rust en geluk vinden.

Het meest intense en verwarrende stuk van de ontwikkeling is het wegloper – volger (runner-chaser) stadium. Dit is ingrijpend voor beide twins. Tijdens dit stadium is het voor de volger het beste om gewoon blij door te gaan met haar/zijn leven en nonchalant te doen. De wegloper wordt dan minder afgeschrikt en zal eerder met je omgaan. Hij/zij heeft gewoon de tijd nodig om dingen op te lossen. Het helpt vaak om een dagboek bij te houden over gebeurtenissen en gevoelens om alles op een rijtje te zetten en het van je af te schrijven. Complicerend is dat twins na hun eerste ontmoeting al zo ontwaakt zijn dat ze veel energie uit hun omgeving / de natuur opvangen. Zo kunnen ze gevoeliger zijn voor natuurlijke verschijnselen zoals zonnevlammen en aardbevingen omdat ze de elektromagnetische velden en trillingen oppikken. Tijdens zulke invloeden zijn ze prikkelbaarder en kunnen gauw ruzie maken, ook met elkaar. Ruzies helpen echter tevens om tijdelijk afstand te kunnen nemen en verder te gaan met de nodige persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het uit elkaar zijn herinneren getallen, liedjes, synchroniciteiten, symbolische boodschappen en dromen er aan dat dit enkel tijdelijk is. Uiteindelijk kom je weer bij elkaar. Verder gevorderde twins zullen misschien helemaal geen ruzie maken maar zich alleen tijdelijk terugtrekken en het rustig aan doen.

De wegloper is vaak de (nog) minder spiritueel ontwikkelde maar het verschil hoeft niet echt groot te zijn. Veelal is de wegloper gewoon erg bang dat zijn/haar extreme liefde niet beantwoord zal worden en is voorzichtig uit angst gekwetst te raken. De wegloper voelt ook dat hij/zij de controle verliest en wordt daar bang van. Soms probeert het ego de verbinding dan maar te ontkennen. Vaak ziet de wegloper zelf niet dat hij/zij de wegloper is. De energie van de aantrekking kan gewoon gek maken en de persoon wil de ander ook niet opzadelen met de eigen problemen en issues. Hij/zij moet eerst van zichzelf leren houden en sterker worden om de heftige tweelingliefde-gevoelens aan te kunnen.

De volger kan heel bezorgd en beschermend worden over de wegloper omdat deze zijn/haar pijn en gevoelens van angst opvangt. Al loopt de wegloper hard weg, zijn/haar extreme liefde wordt door de volger opgepikt en voelt behoorlijke heftig. Daarom kan de volger er ook niet vanaf komen. De wegloper trekt als het ware juist erg aan door de signalen die hij/zij afgeeft. Als de volger emotioneel bijna instort gaat deze meestal informatie zoeken en komt er dan achter dat het tweelingziel-liefde is en leert wat dat allemaal inhoudt. Dan begrijpt zij/hij wat er aan de hand is. Dat brengt gewoonlijk een hele verlichting omdat dan duidelijk is wat het is, hoe het werkt, dat het allemaal goed komt en wat je kunt doen om het proces soepeler te laten verlopen. Het brengt ook in spirituele zin verlichting, het begrip helpt de volger om zich spiritueel te ontwikkelen, zekerder te worden van zichzelf, los te laten en de onvoorwaardelijke liefde toe te laten, zonder nog eisen te stellen aan de ander.

De wegloper krijgt vaak een schok van begrip als de volger volledig loslaat (en zo de positieve betekenis van de verbinding duidelijk wordt die de wegloper eerst als vanzelfsprekend of lastig zag) of informatie doorgeeft waardoor hij/zij de dynamiek van het tweelingschap meer begrijpt. De wegloper snapt dan eerder dat hij/zij aan het weglopen is, dat de liefdesgevoelens heel normaal zijn voor twins en zal dan versneld tot verlichting komen. Daarna kan alles snel gaan.

Opvallend genoeg spelen bij volger en wegloper vaak dezelfde issues / trauma’s. Ze hebben bijvoorbeeld beide verlatingsangst of zijn beide als kind gepest. Op zich begrijpelijk voor twee mensen die elkaar evenbeeld zijn, om dezelfde dingen meegemaakt te hebben. De twee gaan ook vaak elkaars issues spiegelen tijdens het volger-wegloper proces, gaan op dezelfde manier reageren. Als de een begint te shockeren, doet de ander het ook. Als de een tijdje negeert doet de ander het ook. Het is dan zaak om het proces niet te laten vastlopen en af en toe zelf de beslissing te nemen even over je issues heen te stappen en een subtiele toenadering te doen of juist even afstand te nemen als dat nodig is.

Praktische aanwijzing is dat zolang je nog angst, twijfel, zorgen of verwarring voelt, het ego nog bezig is. Dan ben je nog aan het verwerken en ontwikkelen. Ga je rust en gelukzaligheid voelen, ongeacht of de ander wat doet of laat horen, dan nadert het proces voltooiing. Als beide dit gaan voelen kan de hereniging gaan plaatsvinden.

Veel kracht en geluk toegewenst aan alle tweelingen die hun proces nu aan het doormaken zijn!

Bron: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=280362778764204&id=236837096450106&substory_index=0


Angst en Bach bloesems

 

 

 

Bach bloesems en angsten

 

Alle teksten over Bach bloesems op mijn blog zijn geschreven door mijn eigen hand als Bach therapeute.

 

De Bach bloesems is verdeeld in 7 groepen van gemoedstoestanden of emoties die ik in meerdere artikelen zal omschrijven met de bijhorende en genezende bloesems

 1. Angsten
 2. Onzekerheid
 3. Gebrek aan interesse in het Hier en Nu
 4. Eenzaamheid
 5. Overgevoeligheid en invloeden
 6. Ontmoediging en wanhoop
 7. Overbezorgheid

 

Als eerste zal ik beginnen met de groep die ‘Angst’ heet. We kennen allemaal weleens een gezond gevoel van angst. Wanneer dezelfde angst regelmatig terug komt, kan men één van de onderstaande bloesems kiezen. Wanneer je leven bepaalt wordt door angsten, kan het verstandig zijn om een Bach therapeute in te schakelen zodat deze je verder kan helpen op je pad met je angst(en) en zijn er misschien meerdere bloesems nodig om je angsten optimaal te benutten.

Angsten hoort thuis in het element ”Water”, De bloesemremedies in deze groep helpen je bij angst en ook bij ontmoediging en wanhoop. De organen die verbonden zijn met het element Water zijn blaas en nieren.

 

1.Bachbloesem Aspen

De eerste bloesem die ga benoemen en omschrijven is ‘Aspen’

Aspen is speciaal geschikt voor overgevoelige mensen die last hebben van vage, onbenoembare angsten. Ze zijn niet goed in staat om zich af te sluiten voor onbewuste en onbekende invloeden uit de omgeving. Ook ontbreekt het hun aan inzicht en controle over met name onbewuste patronen, zowel bij anderen als bij zichzelf. Hierdoor ontstaan onbestemde angsten en conflicten, die vooral ’s nachts de kop opsteken. Aspen helpt om innerlijk rustig te worden en tevens controle te krijgen over innerlijke processen. Aspen-mensen hebben last van angsten en voorgevoelens, die zonder bekende oorzaak op komen zetten, zowel overdag als „s nachts. Ze worden midden in de nacht wakker uit een enge nachtmerrie en kunnen dan niet meer slapen. De nacht, de periode waarin uitgerust dient te worden en het lichaam nieuwe energie opdoet, wordt nu juist als een negatieve beangstigende situatie gezien. Het gebeurd zomaar. Men wordt overvallen door een gevoel van onheil, vaak gevolgd door hevige schrik of emotionele paniek. Gewoonlijk gebeurd dit als ze alleen zijn, maar soms ook als ze bij vrienden zijn, terwijl ze zich normaal gesproken, veilig en prettig zouden moeten voelen. Meestal wordt hier niet met anderen over gesproken omdat ze geen duidelijke reden voor hun angst op kunnen geven.

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Vage angsten

 Slaapstoornissen

 Angstdromen

 Bang in het donker

 Angst na verkrachting

 Ongerustheid

 Angstige voorgevoelens

 Energetische blokkades

 

 

De bloesemremedie Aspen laat je vol moed en vertrouwen naar de toekomst zijn en geeft je het gevoel geleid te worden. Je voelt je geborgen vanuit een groot oervertrouwen. Je krijgt inzicht in het bestaan van andere, hogere werelden van spirituele aard. Je gaat inzien dat de Goddelijke kracht van Liefde de Bron is van alles en alle angsten overbodig maakt. Je ontwikkelt het gevoel iedere angstige situatie aan te kunnen en je kan hierover spreken met anderen.

 

Doelstelling van het gebruik van Aspen: 

Je droomleven leren begrijpen. Het afschermen van ongewenste invloeden. Je zonder angst kunnen begeven in andere bewustzijnsniveaus.

Aspen neemt de angst weg en zorgt voor rust en stabiliteit. Het wegnemen van de angst zorgt ervoor dat de slaap beter gevat wordt en ook beter benut wordt.

 

Positieve Affirmaties: 

Ik kan mijn onbewuste ‘ik’ vertrouwen. Angst zet mij aan tot activiteit op nieuw terrein. Ik ben in mijzelf geborgen, ook als ik de dingen niet begrijp.

 

 

 
2.Bachbloesem Cherry Plum
 

Heb je last van vertwijfeling of ben je bang voor een zenuw-instorting? ?Heb je   opwellingen om dingen te doen, naar jezelf of anderen, die je niet wil doen?    Ben je bang de controle te verliezen of vertoon je irrationeel gedrag?

 

Cherry Plum of kerspruim

Cherry plum is heilzaam voor mensen die bang zijn voor controleverlies. Dit heeft allerlei spanningen en angsten tot gevolg: de onbewuste kennis en kracht die in ieder mens leeft kan niet ten volle beleefd en geïntegreerd worden. Er wordt te veel energie gebruikt om onbewust materiaal weggedrukt te houden, waardoor er een angstspiraal ontstaat die dikwijls erger wordt.

Cherry plum bevordert geestelijke ontspanning op een diep niveau, en nodigt uit het onderbewuste op een veilige manier te verkennen.

Voor mensen met een overbelaste geest, die denken hun verstand te verliezen; dat men dingen zal doen waarvan men later spijt zal hebben; dingen die men helemaal niet wil doen, omdat men weet dat ze verschrikkelijk zijn, maar die toch steeds weer de gedachten bezighouden. Zij is ook voor hen die in hun wanhoop overwegen om zelfmoord te plegen om te ontsnappen. Onder kinderen met Cherry Plum-gebrek vind je veel bedplassers.  Deze bloesemremedie is ook te vinden in de Rescue-remedie

 

Mogelijke emotionele klachten: 

 Angst voor controle verlies

 Angst voor ontspanning

 Angst voor driftbuien

 Onderdrukken van problemen

 Hevige angst

 Verdringen van gebeurtenissen

 Inwendige tijdbom

 

De bloesemremedie Cherry Plum geeft je weer controle over jezelf en schenkt vrede en kalmte. Geeft uithoudingsvermogen en mentale kracht, zelfs bij extreme omstandigheden. Laat je dapper volhouden, zonder je persoonlijkheid te schaden, ook als het leed groot is.

De bloesemremedie Cherry Plum maakt deel uit van de Rescue remedie.

 

Advies: 

Sprong in het diepe wagen.

 

Affirmatie: 

Ik heb vertrouwen in mezelf.

 

 

 

 

Mimulus of maskerbloem.

Mimulus wordt gebruikt bij mensen met fobische klachten, met name pleinvrees en mensenvrees. Het werkt speciaal goed in díe gevallen waarbij sprake is van een overmatige openheid en gevoeligheid voor de omgeving. Doordat deze mensen zich niet voldoende kunnen afsluiten voor allerlei prikkels van buitenaf, kunnen deze nerveuze en fobische reacties optreden. De angsten waar deze mensen aan lijden worden doorgaans concreet door henzelf geformuleerd en hebben betrekking op praktische zaken. Mimulus bevordert rust en zelfvertrouwen.

Het Mimulus-type heeft last van angsten voor bekende zaken, dus niet zoals bij Aspen, waar de angsten onverklaarbaar zijn. De mens is bang om alleen te zijn, heeft angst voor ongelukken, armoede, angst om ziek te worden, bang voor spinnen, muizen, slangen, liften, telefoongesprekken, etc. Deze problemen kunnen op een gegeven moment het leven volledig gaan beheersen, terwijl ze er moeilijk over kunnen praten.  Het Mimulus-type is gewoonlijk verlegen, fijngevoelig en teruggetrokken. Dit manifesteert zich ook in lichamelijke uitingen als blozen, trillen als een riet of stotteren. Mimulus-types hebben een hekel aan drukte, kunnen niet goed tegen lawaai, teveel eten, fel licht, etc. Door hun fijngevoeligheid zijn het geen mensen die een ander angst in zullen boezemen, ook niet als ze eens een keer een woedeaanval hebben. Ze moeten leren om te gaan met hun fijngevoelige lichaam en dienen hun angsten te analyseren en met behulp van deze remedie beter onder ogen te zien. Alleen dan kunnen ze leren van hun angsten, en inzien dat door ervaring en het niet uitstellen van zaken, door de problemen onder ogen te komen, te groeien in hun ontwikkeling.

De naam Mimulus (van Latijn mimus ‘toneelspeler’) dankt deze plant aan het feit dat je, althans volgens de naamgevers, in de bloem het masker van een Romeinse acteur kunt herkennen: de vorm van de kroonbladen en de rode vlekken (guttatus, van Latijn gutta ‘vlek, traan’) op de onderlip hebben inderdaad wel iets weg van een maskertje. De cowboys in Amerika noemden de Maskerbloem daarom ‘aapjesbloem’ (Monkeyflower).

Dr. Bach over Mimulus: “In werkelijkheid is er voor angst geen plaats binnen het natuurlijke, menselijke rijk, aangezien de Goddelijkheid in ons is. Zij is ons werkelijke zelf, onoverwinnelijk en onsterfelijk, en we zouden voor niets bang hoeven te zijn, als we ons maar zouden kunnen realiseren dat we Kinderen van God zijn” (C.W., blz. 149).

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Fobieën

 Concrete angsten

 Verlegenheid

 Overgevoeligheid

 

 

De bloesemremedie Mimulus laat je over je angsten heengroeien, waardoor je met kalmte en blijmoedigheid de wereld tegemoet kan treden. Je ontwikkelt persoonlijke moed en kracht en krijgt begrip voor anderen die in vergelijkbare situaties verkeren. Je krijgt controle over situaties, waarin je je  vroeger niet wist te beheersen. Je kan beter geluiden en fel licht verdragen.

 

Doelstelling van het gebruik van Mimulus: 

Angstgevoelens beter leren hanteren. Overgevoeligheid kunnen omzetten in sensitiviteit.

 

Advies:

Aromatherapie massage

 

Affirmaties:

Het leven biedt mij alle bescherming. Ik kan me te allen tijde verdedigen

 

 

 

 

 

 

Red chestnut of rode kastanje.  

Red chestnut heeft een losmakend effect op die mensen die zich in hun relaties te afhankelijk of te kwetsbaar opstellen. Er is sprake van een band waarbij de mensen zo in elkaar opgaan, dat ze hun eigen ontwikkeling uit het oog verliezen. Het gaat hierbij meestal om een familieband of een diepe liefdesband; men leeft in de constante angst de ander te zullen verliezen. Red chestnut stimuleert het besef dat mensen in principe voor zichzelf verantwoordelijk zijn en dat relaties het leven kunnen verrijken.

Red Chestnut-mensen maken zich constant zorgen om anderen. Om vrienden, bekenden, en natuurlijk vooral om familieleden. Vaak halen ze zich meteen het ergste in het hoofd. Als een familielid zich ook maar even niet lekker voelt of een kleinigheid mankeert, denken ze dadelijk aan een ernstige ziekte. Is iemand op de afgesproken tijd niet thuis, dan zijn ze onmiddellijk bezorgd en vrezen het ergste. Red Chestnut-ouders staan doodsangsten uit als hun kind een paar dagen weg gaat. Ze willen dat ze elke avond opbellen, om er maar zeker van te zijn dat alles in orde is. Zij kwellen zichzelf enorm op deze manier, omdat zij zich constant zorgen maken.  Constant zorgen maken is zeer ongezond en sloopt langzaam het eigen lichaam. Vaak is het niet zo erg als hier omschreven. Iedereen heeft wel iets van Red Chestnut in zich, maar bij sommigen is het toch zo sterk aanwezig dat een correctie noodzakelijk is om weer normaal gezond en vrolijk te kunnen functioneren.

 

Mogelijke emotionele klachten:  

 Bemoederen

 Overbezorgdheid

 Angst voor de veiligheid voor anderen

 Relatieproblemen

 Obsessies

 Te afhankelijk en kwetsbaar opstellen in relaties

 

 

bloesemremedie Red Chestnut geeft je rust en vertrouwen, dat de ander zonder jouw hulp bepaalde lessen zal leren. Je leert inzien dat iedereen een eigen levensplan heeft en voor zichzelf verantwoordelijkheid kan en moet dragen. Je gaat beseffen dat je, in plaats van de ander met jouw angst levensvrijheid te ontnemen, ervoor kan kiezen deze op afstand positieve energie toe te zenden. Je ontwikkelt het vermogen om je overbezorgdheid om te polen door de gewenste situatie te visualiseren, bijv. een veilig thuiskomst.

 

 

Doelstelling van het gebruik van Red chestnut:  

Binnen een relatie je onafhankelijkheid bewaren. Het opsporen van wederzijdse projecties. Het tegengaan van energetische beïnvloeding.

 

Affirmatie:  

Ik heb respect voor de ander.

 

 

 

 

Rock rose of zonneroosje.

Rock rose heeft een kalmerende uitwerking op mensen die in acute angst verkeren, hetzij door gebeurtenissen van buitenaf, hetzij door destructieve beelden die bijvoorbeeld in dromen kunnen optreden. Door de hevigheid van de angst verliezen ze tijdelijk de mogelijkheid om de zaken in reële proporties te zien. Rock rose wordt gebruikt in acute noodsituaties zoals na een ongeval of bij psychische kortsluitingreacties. Het helpt de angst te verminderen en de greep op de werkelijkheid te versterken.

Rock Rose wordt toegepast bij extreem emotionele toestanden, in crisissituaties en omstandigheden die iemand schrik en angst aanjagen zoals bijvoorbeeld ongelukken, het overlijden van een naaste, plotseling optredende ziekte, acute schrik/panieksituaties en levensbedreigende situaties. Rock Rose maakt ook deel uit van de Rescue-Remedy.  Er zijn ook Rock Rose-typen die ertoe neigen om de onaangename ervaringen schoksgewijs te verwerken. Ze zijn gevoelig, raken door hun kwetsbare zenuwen snel in paniek en zijn vatbaar voor neurosen en klachten van het vegetatief zenuwstelsel.  Ook de geboorte zelf kan hiervoor in aanmerking komen. Vooral wanneer er bij de geboorte doodsangsten zijn uitgestaan. Soms kunnen angstaanjagende nachtmerries een vage aanwijzing hiervoor zijn. Rock Rose kan dan samen met Star of Bethlehem gebruikt worden om de traumatische gebeurtenis te verwerken.

De bloemen van het Geel zonneroosje zijn stralend geel, echte ‘zonnebloempjes’. Dat is ook de betekenis van Helianthemum, welke naam is afgeleid van Grieks hèlios ‘zon’ en anthos ‘bloem’. De Engelse naam Rock Rose wijst in dezelfde richting: veel soorten uit dit geslacht groeien op zonnig, rotsig terrein. De vijf kroonbladen van het Geel zonneroosje vormen een stralende vlakke schijf waar je best een penning in zou kunnen zien (Latijn nummularius ‘op een penning lijkend’). Dr. Bach over Rock Rose: “Alle angst moet worden uitgebannen; zij zou nooit mogen bestaan in de menselijke geest en zij ontstaat alleen, wanneer we het zicht verliezen op onze Goddelijkheid. Angst is wezensvreemd aan ons, omdat wij als Kinderen van de Schepper, Vonken van het Goddelijk Leven, niet te overwinnen, te vernietigen of te onderwerpen zijn” (C.W., blz. 155).

 

Mogelijke emotionele klachten:

 Acute angsten

 Paniek

 Noodgevallen

 Nachtmerries

 Steen op de maag

 Stomp in de maag

 Wanhoop

 

 

De bloesemremedie Rock Rose helpt je de schok te boven te komen en daarbij ook eerdere paniekervaringen, die nog niet zijn verwerkt en door de noodsituatie omhoog kunnen komen, te overwinnen. Maakt je heldhaftig en moedig, waarbij je jezelf vergeet. Laat je uitgroeien boven jezelf voor het welzijn van anderen: je springt in de bres wanneer een dierbare duidelijk wordt bedreigd. Helpt ook bij het verwerken van de schok om het verlies van je eerste geliefde. Kan ondersteunend worden gebruikt bij een zonnesteek of andere warmtestuwing.

De bloesemremedie Rock Rose maakt deel uit van de Rescue remedie.

 

Doelstelling van het gebruik van Rock rose:

Uit de greep van de angst komen. Het ontwikkelen van eigenschappen als kracht en moed.

 

Advies:

Meditatie. ontspanningsoefeningen. Edelsteentherapie

 

Affirmatie:

Mijn angsten zijn van voorbijgaande aard.


Tweelingzielen en angst

 

 

Tweelingzielen en angst

Wanneer er geen angst is en beiden twins in verbinding staan met zichzelf dan trekt de liefde hen sterk naar elkaar toe. Maar zodra er iets van angst omhoog komt bij een of beide van hen, dan zorgt dat voor een verwijdering (afstoten, vluchten). Omdat veel twins pas na hun eerste bewuste ontmoeting echt met hun transformatieproces starten, begint op dat moment ook het bewuste loslaten van oude angsten. Veel mensen hebben traumatische ervaringen gehad waardoor ze maskers zijn gaan dragen (stoerheid-machogedrag-schijnzekerheid-overdreven vrolijkheid) waarachter ze hun angsten kunnen verbergen. Bij veel mensen is ook de beschermende muur op jeugdige leeftijd al opgebouwd omdat ze als kind of jongere werden afgewezen door anderen.

Bindingsangst/verlatingsangst/angst om gekwetst te worden zijn de meest voorkomende angsten. Als iemand in zijn angst schiet neemt het ego het over en probeert iedereen uit de buurt te houden met smoesjes, leugens, verzwijging, grapjes of afstotelijk gedrag. Het afstoten zal net zolang terug blijven komen tot beide twins voldoende eigenliefde, geloof, zelfvertrouwen en kracht hebben. Het is belangrijk voor degene die op dat moment meer geopend is om niet te veel te reageren op afstootgedrag. Dit zal het ego alleen maar vergroten. Ook moet je oppassen niet teveel energie in het proces te stoppen, dat kan je uitputten. Uiteindelijk komt het vanzelf goed.

Tijdens de perioden dat beide niet fysiek bij elkaar zijn zullen de twins vaak bang zijn dat de ander het niet meer voelt en zullen ze af en toe naar bevestiging zoeken. Dan volgt weer een contactmoment waarbij beide elkaar geruststellen. Zowel de fysieke ontmoetingen als de contactmomenten hebben een helende werking.
De perioden van fysieke scheiding zijn nodig om de eigen angsten te overwinnen, zelfvertrouwen verder op te bouwen en van jezelf te leren houden, jezelf te accepteren (dan leer je de ander ook toe te laten, die zoveel op je lijkt). De wetenschap dat die ander bestaat voedt dat proces. Ook is het belangrijk om de bijzondere band die bestaat te ervaren. De pijn van het gemis, de perioden van verlangen, heldervoelende ervaringen (het is of de ander aanwezig is, soms bijna lichamelijk) maken de twins bewust van het belang van hun relatie. Als beide meteen dikke vrienden / geliefden zouden worden, zouden ze minder besef hebben van de waarde van hun band.

Vaak loopt de ontwikkeling een beetje gelijk op. Veelal zal men vooral in het begin vaak synchrone dingen ervaren, dat men hetzelfde denkt of doet. Tijdens het afstoot proces kan dit soms wat verstoord raken omdat een of beiden zich afsluiten. Maar in ontspannen momenten kunnen soms sterk beelden van de ander binnenkomen en kunnen weer dingen gebeuren die twijfel (voorkomend uit angst) weer wegneemt. Soms voelt de een dat de ander op het punt staat te bellen of mailen maar toch weer terugschrikt. Soms is het goed dan zelf contact te zoeken, soms moet je de ander een beetje rust geven om te denken. Ga daarbij op je gevoel af. Elk proces heeft tijd nodig, bedenk dat dat van herenigende tweelingzielen niet kan falen, de band is te sterk. Wees enkel voorzichtig met elkaar en met jezelf en neem het serieus. Zodat je niet opgeeft.

Bron:
http://www.ziels-gelukkig.info/info-tweelingziel/aantrekken-afstoten

Net zoals in zoveel dingen en/of situaties is hier ook zelfvertrouwen belangrijk, dan is er ook vertrouwen in de ander.Dat kan alleen wanneer je sterk in jezelf sta, is dat niet zo, dan komt angst om de hoek kijken. En we weten allemaal dat angst een slechte raadgever is.


Checklist Chakra’s

 

 

Chakra Check List 

 

Hoe meer van de volgende uitspraken van toepassing zijn, hoe belangrijker het is om de energie in de chakra’s te activeren en in balans te brengen.

1e Chakra: 

Ik ben bang voor de toekomst.
Ik heb weinig vertrouwen in het leven.
Ik heb vaak weinig energie en ben gauw uitgeput.
Ik ben maar moeilijk in beweging te krijgen en heb snel koude handen en/of voeten.
Ik maak me vaak zorgen over mijn financiële situatie.
Ik heb geregeld darmklachten, verstopping of diarree.

2e Chakra:

Ik heb seksuele problemen of voel me onbevredigd.
Ik heb weinig (levens)kracht en weinig plezier in het leven.
Ik vind het moeilijk om creatief te zijn; ik voel me vaak geremd.
Ik zou graag meer genieten en met meer hartstocht leven.
Ik ben heel jaloers als mijn partner met anderen flirt.
Ik heb vaak last van pijn en spanningen in mijn onderrug.
Ik ben gevoelig voor problemen in mijn onderlichaam, zoals blaas, nier, prostaat- of menstruatieklachten.

3e Chakra:

Ik kan mijn gevoelens vaak niet in de hand houden.
Ik vind het moeilijk om iets door te zetten; ik kan niet goed tegen kritiek.
Ik ben snel bang en heb last van nachtmerries en/of slapeloosheid.
Ik heb geregeld een harde en gespannen buik.
Ik krijg maagpijn van psychische druk en stress.
Ik heb regelmatig last van spijsverteringsklachten en maagpijn.
Ik heb problemen met mijn gewicht en/of eetstoornissen.

4e Chakra:

Ik voel me eenzaam. Ik vind het moeilijk om contact te maken met anderen.
Er zijn maar een of twee mensen die ik vanuit het diepste van mijn hart lief heb.
Ik heb moeilijkheden in mijn relatie en/of heb net een scheiding achter de rug.
Ik pas me altijd aan, omdat ik bang ben om afgewezen te worden of alleen te komen staan.
Ik zou willen dat ik anderen en mezelf meer liefde kon geven.
Ik heb hartklachten en/of een slechte bloedcirculatie.
Ik heb geregeld ademhalingsproblemen of astma-aanvallen en/of ben vaak verkouden.

5e Chakra:

Ik ben nogal schuchter en voel me vaak onzeker.
Ik vind het moeilijk mijn gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en voor mijn mening uit te komen.
Hoewel ik kunstzinnig ben aangelegd, ben ik vaak creatief geblokkeerd.
Ik gebruik nog al eens de verkeerde woorden en merk pas naderhand dat ik daarmee anderen heb gekwetst.
Ik heb de neiging anderen te manipuleren of de grond in te boren.
Ik heb geregeld last van pijn in mijn keel, nek of schouders, of problemen met mijn schildklier.

6e Chakra:

Ik vind het moeilijk om naar mijn intuïtie te luisteren.
ik vind het lastig om mij duidelijk een doel voor ogen te stellen. Ik kan mijn leven vaak geen richting geven.
Ik krijg geregeld een gevoel van zinloosheid over me en/of heb last van angsten en depressieve stemmingen.
Ik kan me maar moeilijk concentreren of het lukt me niet om mijn aandacht op mijn werk te richten.
Ik zou mijn fantasie graag verder willen ontwikkelen.
Ik heb vaak last van hoofdpijn en/of heb problemen met zien en horen.

7e Chakra:

Ik heb weinig levensvreugde en weinig energie; ik voel me vaak geestelijk uitgeput.
Ik heb last van depressieve stemmingen; ik vind het moeilijk beslissingen te nemen.
Ik zou graag mijn verbondenheid met het universum willen versterken en me meer op de spirituele werkelijkheid willen richten.
Ik heb last van hoofdpijn, ik lijd aan chronische ziekten, een zwak immuunsysteem of aan een vorm van kanker.
Volgens mij maakt de dood aan alles een einde.
Ik kan moeilijk stil zijn en mediteren.

 

Afbeeldingsresultaat voor plaatje chakra's


Aartsengel chakra Gebed

 

 

 

Aartsengel Chakra gebed

Ik roep aan aartsengel Michaël, en verzoek met mij te werken om mijn basischakra te openen en te balanceren. Help me moed en integriteit te vinden. Help me om geaard te blijven. Help me mijn ware levenspad te vinden.
                                                  Dank je wel, aartsengel Michaël.

Ik roep aan aartsengel Metatron, en verzoek met mij te werken om mijn sacrale chakra te openen en te balanceren. Help me om positieve gedachten te hebben en positieve daden te verrichten.
Breng me de energie van vreugde en herinner me eraan om plezier te hebben.
Help me om meer overvloed te hebben in mijn leven.
                                                     Dank je wel, aartsengel Metatron.

Ik roep aan aartsengel Uriël, en verzoek met mij te werken om mijn zonnevlecht te openen en te balanceren.
Help me mijn spirituele licht zo krachtig als de zon te laten schijnen.
Help me te leren begrijpen met welke kracht IK verbonden BEN, en hoe ik deze kracht via liefde kan gebruiken.
                                                     Dank je wel, aartsengel Uriël.

Ik roep aan aartsengel Raphaël, en verzoek met mij te werken om mijn hartchakra te openen en te balanceren.
Help me te herinneren dat ik nooit ziek hoef te zijn. Help me te herinneren dat het helende licht altijd door mij heen stroomt.
Help me mijn hart te openen en een grotere liefde te ontvangen. IK BEN open voor liefde op alle niveau’s.
                                                    Dank je wel, aartsengel Raphaël

Ik roep aan aartsengel Tzadkiël, en verzoek met mij te werken om mijn thymuschakra te openen en te balanceren.
Help me te herinneren compassie en oordeelloosheid naar iedereen te hebben.
Ik laat een ieder zijn/haar eigen pad volgen en help alleen als daarom gevraagd wordt. Help me om elke dag mijn hart te volgen.

                                                           Dank je wel, aartsengel Tzadkiël

Ik roep aan aartsengel Gabriël, en verzoek met mij te werken om mijn keelchakra te openen en te balanceren.
Help me mijn stem te vinden via liefde en compassie. Ik spreek de waarheid tegen mijzelf en tegen anderen.
Spreek door mij met inspirerende en helende woorden om anderen te helpen.

                                               Dank je wel, aartsengel Gabriël.

Ik roep aan de Heilige Geest, en verzoek met mij te werken om mijn derde oog te openen en te balanceren.
Breng me de volledige kracht om me met de Geest te verbinden. Help me het innerlijke licht in mezelf en in anderen te zien.
Help me te herinneren om mijn eigen schoonheid, kracht en helende kwaliteiten te zien.

                                                   Dank je wel, Heilige Geest.

Ik roep aan het Christus Licht, en verzoek met mij te werken om mijn kruinchakra te openen en te balanceren.
Help me het pure licht van de Geest uit te stralen. Help me mijn ware Zelf te kennen en dat in anderen te zien.
Help me te herinneren me te verbinden met de Geest wanneer ik rust, liefde en heling nodig heb.

                                                      Dank je wel, Christus Licht.

 

Ik roep aan Enoch, en verzoek met mij te werken om mijn zielester te openen en te balanceren. Help me een gever van Waarheid te zijn.
Help me meer te zien dan mijn menselijke beperkingen. Help me te herinneren mijn intuïtie en spirituele wijsheid dagelijks te gebruiken.
Help me de Goddelijkheid te zijn die IK BEN.
   

Dank je wel, Enoch.

Ik roep aan Chamuël, en verzoek met mij te werken om mijn kosmisch doorstromingschakra te openen en te balanceren.
Help me om Gods woorden te spreken. Help me herinneren dat mijn woorden kracht bevat.
Ik gebruik deze kracht met gratie, liefde en licht.

Dank je wel, Chamuël.


Hooggevoelig/sentimenteel en de buitenwereld.

 

 

 

 

Hooggevoelig

 

We zijn allemaal gelijk als het op gevoel en intuïtie aankomt.De ene mens is gevoeliger dan de andere mens.Daarom weten we ook wat gevoel is en hoe het voelt.HSP-ers zijn extra gevoelig voor prikkels en gevoel van buitenaf.Het komt binnen als een extra stoot energie die vermoeiend kan zijn.Zeker als je nog moet leren ontdekken wat van jezelf of de ander is, of niet.

Ieder mens bezit waarnemingsvermogens via zintuigen, een hooggevoelige bezit extra diepe en intense waarnemingsvermogen omdat hun zintuigen extra prikkels oppakt. Zo kan men energieën zien die met blote aardse oog niet zichtbaar is, energie van anderen aanvoelen die je ‘’wakker’’ maakt dat deze verborgen problemen heeft en zelfs ontkent omdat men het niet wilt inzien, wat weer een gevoel van onzekerheid mee kan geven omdat intuïtie niet liegt. Er ontstaat dan als het ware een extra stimulans om te ontdekken waarom de ander ontkent en liegt omdat eerlijk –en openheid van groot belang is voor een HSP.

Daarentegen zijn er weer mensen die graag raad en inzichten vragen omdat ze weten dat je meer aanvoelt dan zij zelf, en dat meestal wordt aangezien als mediamieke talenten, terwijl het eigenlijk gewoon zintuigen zijn die iedereen bezit en normaal is. Alleen zijn velen hun eigen verbondenheid kwijt met de natuur  en de natuur in zichzelf.

Hooggevoeligheid is geen Monopolie spel waarmee gespeeld kan worden, men kan niets kopen en toe eigenen wat men al bezit, zo ook niet doorverkopen aan een ieder die op je straatje (levensweg) komt. Het zijn de pionnen (eigenschappen) waarmee gewerkt mag worden, niet gespeeld, ook niet door anderen.

Hoogsentimenteel

Naast gevoeligheid kan hoogsentimenteel een extra last zijn, het is geen eigenschap, maar een kenmerk. Als we het woord goed lezen in menselijke begrippen, dan komt het neer op extra overgevoelig te zijn. Bij de geringste emotie of verdriet in diepe tranen uitbarsten, soms zelf niet eens wetend waar het vandaan komt. Omdat een hooggevoelige met deze eigenschappen en kenmerken geboren wordt, heeft men zelf niet in de gaten dat men al erg vroeg onbewust open staat voor verdriet van anderen en met zich meedraagt naast eigen emoties. Tot er een (h)erkenning komt of een attentie erop gemaakt wordt, dan pas kan men het zelf begrijpen. Het kan zelfs aanvoelen alsof je de hele wereld meedraagt op je schouders en zwaar beladen bent van verdriet wat eigenlijk ook wel zo is, alleen niet allemaal van jezelf.

Daarnaast kun je hier ook nog eens vele lichamelijke klachten krijgen en je gezondheid (ernstig) beïnvloeden, zelfs klachten en ziekten overnemen vanuit je naaste omgeving. Ook weer tot men weet dat het niet allemaal van jezelf is of kan zijn, maar door je hooggevoeligheid en dan leren onderscheiden om te leren ermee om te kunnen gaan. Belangrijk is om aan het gedragen verdriet te werken om het los te kunnen laten indien het herkenbaar is.Net zoals ieder mens uniek is, bestaan er geen 2 dezelfde, ook niet iedere HSP is hetzelfde.

 

De buitenwereld en omgeving

Er is maar een klein percentage (15%) van de wereld bevolking waaronder deze groep HSP valt. De rest (85%) is de buitenwereld en overheerst deze kleine groep behoorlijk als je naar de cijfers kijkt.

Woorden en meningen van je omgeving en buitenwereld kunnen ingefilterd raken in je energiesysteem. Zeker van hen die een eigen visie, mening of kijk hebben op je persoontje en je een ”stempel” opleggen. Deze kunnen zich dan weinig inleven in de innerlijke wereld van een HSP-er. Ondanks je telkens maar weer zegt dat je moeite hebt met hun visie of woorden. Het bekendste probleem voor een HSP is dat men als een zielig, arm of raar mens bestempeld wordt.

”Doe niet zo overdreven, wat ben je kinderachtig,  of een zielig figuur” komt regelmatig voor. Deze mensen staan eigenlijk er niet bij stil dat een HSP-er juist door deze woorden dieper zakt. Het komt 3x zo hard aan als bij een niet hooggevoelige en raakt heel diep in het gevoel.

Onder deze invloed kan men zelfs een lager zelfbeeld krijgen en jezelf ook zo gaan zien zoals deze mensen je zien. HSP-ers voelen zich al anders dan andere mensen en geeft het een extra gevoel niet bij de gewone mens te horen. Een gevoel van buitenbeentje wordt nog eens benadrukt in gevoel Hooggevoeligen zijn niet zielig, maar juist sterk omdat zij de diepere dimensies in gevoelsleven kennen.

Aan de andere kant zijn er genoeg en veel mensen die een HSP-er wel in eigen waarde laten. Zeker als het door jezelf aangegeven wordt dat je hooggegevoelig bent en wat de eigenschappen -en kenmerken zijn. Alleen vervelend is wel om het telkens te herhalen zodat de ander er toch rekening mee kan houden. Tot men het echt begrijpt waarom je het aangeeft en je het niet als excuus gebruikt om er achter te schuilen.

Ook voor de hooggevoelige is het om te leren hiermee om te kunnen gaan. Vooral als je jezelf geleerd hebt om vanuit je eigen kern of centrum aan te voelen. Dan is er begrip dat niet iedereen hetzelfde kan aanvoelen. Je intuïtie zal aangeven wie er wel of niet open staat voor je. Er kan dan een mooie gulle middenweg ontstaan zodat er respect en waardering is voor elkaar.

Laten we elkaar in waarde laten en respecteren zoals ieder mens is en mag zijn. Want wie is wie om een eigen mening of visie op te leggen zonder heldere kijk op de ander. We spiegelen elkaar allemaal, alleen is het hoe de spiegeling weerkaatst. Mijn eigen ervaring is dat telkens weer hetzelfde te herhalen een beloning geeft, er wordt rekening met je gehouden. Of de ander het wel of niet begrijpt? Zo lang je zelf maar duidelijk aangeeft wat je grenzen zijn en dat is van groot belang.

PERSOONLIJKE NOTE: Met deze tekst mocht ik hopelijk een stukje inzicht te mogen delen in het wereldje van een HSP’er.Zodat er duidelijkheid en begrip is voor zowel hooggevoeligen als niet hooggevoeligen.

Copyright © Marianne


Angelic senses inwijding

 

 

Angelic Senses

 

 

 

– Maak gebruik van je zintuigen om engelen te ervaren.

De Angel initiatie kan je helpen om de verbinding met de Engelen tot stand te brengen en de energie van de Engelen onderdeel te laten worden van je leven.

Deze inwijding bestaat uit 5 afstemmingen.
Angelic Sight, om de engelen te zien
Angelic Aroma om de engelengeur te ruiken
Angelic Touch om de engelen aanraking te voelen  
Angelic Sound om de engelen te horen
Angelic Love om de onvoorwaardelijke liefde te voelen en te geven

Deze afstemmingen worden in 1 inwijding gegeven.

Na de inwijding kun je de engelen aanroepen als dit wilt of als het nodig is. Ook kun je de  Engelen energie inzetten bij meditatie.

De Angelic Senses initiatie kent geen voorwaarden, het is een inwijding van onvoorwaardelijke engelen liefde.

 

De prijs voor deze inwijding is 10 euro, dit is inclusief nederlandse handleiding en certificaat per mail 


Energetisch Zoutbad Inwijding

 

 

Over het Energetische Zoutbad

Afbeeldingsresultaat voor plaatje energetisch zoutbad

Een zoutbad wordt vaak aanbevolen door holistische genezingspraktijken als een manier om negatieve energieën uit het lichaam vrij te geven. Het zout zuigt deze op en desintegreert dan de negatieve energie.

Zoutbaden kunnen extreem krachtige methode zijn van energetische detox. Ze kunnen ook heel ontspannend zijn. Er kunnen echter tijden zijn wanneer het niet mogelijk is om een zoutbad te nemen. Misschien ben je weg van huis, of leef je in een ruimte die geen bad heeft.

Het Energetisch Zoutbad is een energetisch alternatief voor een normaal zoutbad. Het kan ook worden gebruikt in plaats van een normaal zoutbad als het ongemakkelijk of onmogelijk is om een bad te nemen.

Je kunt ook het Energetische Zoutbad gebruiken als je regelmatig een zoutbad neemt – op deze manier kan het worden gebruikt als booster, om de effecten van het zoutbad te versterken.

Deze energie kan dagelijks worden gebruikt voor normale energetische reinig. Het helpt de aura, chakra`s en meridianen te reinigen van negatieve energieën het is zacht en veilig.

Voor deze energie uitwisseling vraag ik 10 Euro inclusief werkboekje en certificaat


Tachyon 2010 Inwijding

 

 

 

Tachyon 2010

 

Afbeeldingsresultaat voor plaatje tachyon energie

Wat is Tachyon-energie?

Tachyon energie is een basisenergie die aan de oorsprong staat van alle andere energieën in de schepping en zich kan omzetten in levenskracht. Levenskracht is de basis van alles. Het is een intelligente kracht en zal automatisch veranderen in die specifieke energie die het lichaam op dat moment nodig heeft. Het versterkt het zelfgenezend systeem van het lichaam.

De werking van Tachyon-energie

 • Het kan pijn verminderen
 • Het versnelt wondgenezingsprocessen
 • Het balanceert en stimuleert de chakra’s
 • Een toename van kracht en uithoudingsvermogen
 • Geestelijk welbevinden, makkelijker omgaan met stress
 • Verbetering van slaapgedrag
 • Je kunt beter gronden door 2 tachyon antennes bij je te dragen

Tachyon antennes

Een Tachyon antenne is een voorwerp dat op een subatomair niveau definitief geherstructureerd is. Het fungeert als een ontvanger èn zender van Tachyon energie. In principe kun je elk voorwerp omzetten in een Tachyon antenne. Dit kan een glazen knikker of een mooie steen zijn, maar ook kleding, water, sieraden, olie, vitaminen, wat je maar bedenken kunt.

De Tachyon antenne is zo krachtig dat als je deze in je huis neerlegt, deze voor je gaat werken. Je huis wordt een prettiger plaats om te zijn. Wanneer je een Tachyon antenne in je slaapkamer legt, ga je beter slapen en word je ’s morgens uitgerust wakker.

Als je een Tachyon antenne in het water legt wordt je drinkwater opgeladen, het verschil kun je echt proeven. Je kunt een Tachyon antenne bij je dragen om je prettiger te voelen en ter ondersteuning van genezingsprocessen, en als healer zullen je healing sessies sterker en initiaties krachtiger worden. Ook kan de Tachyon antenne worden gebruikt om de negatieve effecten van electromagnetische vervuiling te neutraliseren.

Je kunt dus van objecten een “tachyon antenne” maken. Dit doe je eenvoudigweg door het volgende uit te spreken:”… wordt nu een tachyon-antenne!”Daarbij leg je je focus op het object. Dit is voldoende om het object permanent op te laden.

Tachyon healing

Ook kun je jezelf opladen tot Tachyon antenne en zo jezelf of een ander een Tachyon healing geven. Deze healing werkt diepgaand en wordt als heel ontspannend ervaren. Het gaat gemakkelijk, je hoeft alleen rustig te gaan zitten of liggen en de intenties uit te spreken.

“Mijn lichaam wordt nu een Tachyon antenne”

“Ik wens mezelf (en/of de naam van iemand anders) nu een Tachyon healing te geven”

De energie begint meteen te stromen. Wel adviseer ik om in iedere hand een met Tachyon energie opgeladen voorwerp (steentje) vast te houden, dan voel je de energie duidelijker stromen.

Tachyon  2010 inwijding

Een Tachyon inwijding geeft je de mogelijkheid om zelf Tachyon antennes te maken.

 

Voor deze mooie inwijding vraag ik 10 Euro, inclusief werkboek en certificaat via mail