Witte Wolf Empowerment

 

 

Witte Wolf Empowerment

 

GRATIS

Founder: Gail Schumann

 

Intuïtie, Leren en Spirit

Deze totem brengt trouw, innerlijke kracht en intuïtie als hij ons leven binnenkomt. Maar hij brengt ook het leren leven met onszelf. De wolf leert ons om over ons innerlijke zelf te leren en om onze innerlijke kracht te vinden. Maar om dit te bereiken, moeten we risico’s nemen en het gezicht van onze diepste angsten kennen. Een wolf totem eist oprechtheid.

Deze totem vraagt veel van ons, maar geeft ons ook heel veel terug, een geestelijke helper die altijd hier is om te helpen en ons een buitengewoon uithoudingsvermogen geeft. Hij herinnert ons eraan om te luisteren naar onze innerlijke gedachten en te vertrouwen op onze inzichten. Ze herinneren ons eraan om geen geld te verspillen en leren ons hoe problemen en confrontaties te vermijden.

Mensen met wolf totems hebben de capaciteit om snel en sterk emotioneel te zijn. Vertrouw op je inzichten hierin. De Wolf zal je begeleiden. Neem controle over je leven met behulp van de Wolf en doe dat met harmonie en discipline.

Een witte wolf wijst op heldhaftigheid en overwinning. Het staat voor de prettige eigenschap om zelfs in de donkerste tijden een lichtpuntje te zien.

De wolf staat symbool voor trouw, sympathiek, intuїtie, loyaliteit en vrijheid.
We zijn allemaal familie, we zijn allen aan elkaar verwant. Met “allen” wordt alles wat leeft bedoeld, dus ook bomen en dieren.

Alles in de Natuur heeft een eigen bewustzijn en energieveld, het is immers, net als de mens, door de Bron geschapen. De Bron leeft in alles, is alles en omvat alles in de schepping. iedereen gaat op deze wereld zijn weg, zijn levenspad in verbondenheid met mens en dier.

Het krachtdier (witte) Wolf is de padvinder die het (levens) pad zoekt en andere daarbij helpt, de leraar.
Wolven leven in een roedel waarin ieder dier zijn of haar eigen plaats heeft.
Wolf kan je helpen je eigen plaats in te nemen, jezelf te zijn, in de “roedel” waarin je leeft en werkt, bv je gezin of werkkring.

Wolven nemen ook uitgebreid de tijd om te spelen. Ze leren je dan ook een evenwicht te vinden in werken en leuke dingen doen, en je rust te nemen.

Alleen gratis bij een betaalde inwijding