Astrologische Numerologie 2024

 

 

 

 

ASTROLOGISCHE NUMEROLOGIE 2024
Let op!!! Dit is geen voorspelling!

 

Wat zullen de gebeurtenissen zijn in het nieuwe jaar 2024
Wat kun je eventueel verwachten in 2024 gebaseerd op je geboorte datum

Een voorbeeld: Iemand is geboren op 4 Oktober 1974
We gaan deze datum vereenvoudigen tot een getal
4 +1(0)+1+9+7+4=26 (de Nul heeft geen waarde omdat het geen getal is in astrologie)
26=2+6=8, opgeteld kom je op het cijfer 8, je geboorte getal!

Het jaar 2024 waar we in leven , 2+0+2+4=8
Voor Astrologische Numerologie 2024, bereken je je geboortdag en maand samen met het jaar getal van 2024 (😎.
Tel deze op bij je geboorte getal
Zo dus, 4+-10+8=22
22=2+2=4

Astrologisch numerologisch gezien is 4 het getal voor 2024 voor deze persoon.
Getallen van 1 tot 9 voor het jaar 2024

Getal 1;
Persoonlijkheid, je eigen ik, volharding
Astrologische Planeet: De Zon

De zon staat voor je identiteit. Wie ben je in je diepste kern? Los van aangeleerd gedrag? Wilskracht is het thema van de zon. Welke acties zijn er nodig om dat wat je wilt bereiken, te realiseren? De zon geeft aan wat je het allerliefste doet.

De Zon symboliseert een ‘mannelijke’ drijfveer en geeft het streven aan – het sterkst in de horoscoop van mannen – om zichzelf te zijn, te worden en de eigen creativiteit te uiten. In een vrouwelijke horoscoop geeft de Zon tevens aan welke manieren van het jezelf zijn, jezelf worden en het uiten van creativiteit je het meest in anderen en in de omgeving aanspreken.
Wees als de waker over jezelf, je bent een levensgever en het centrum van jezelf.Je hebt soms een adempauze nodig, aspectondersteuning en zelfs bescherming tegen vele andere invloeden. Je hebt niet in alle levensfasen een sterke zon nodig, zo als je een rijzende zon, zonlicht en zonneschijn nodig hebt; heb jij ook zonsondergang en een maan ook nodig in het leven.

de aandrang om zichzelf te zijn en te worden
de uiting van vitaliteit enlevenslust
de behoefte aan zelfexpressie,
de behoefte om als individu in het centrum te staan
de god in jezelf,
de innerlijke vader,
de heldenfiguur:
onze innerlijke ‘held’

Astrolologisch Getal 1 gaat over iets nieuws beginnen. Word een pionier. Neem je voor om dingen met veel energie, zelfbewustzijn en besluitvaardigheid aan te pakken. Met nieuwe ideeën laat je een frisse wind waaien in lopende projecten of kun je oude problemen oplossen. Definieer je doelen en leg ze duidelijk vast.

De persoonlijke ontwikkeling is in een 1-getal erg belangrijk. Laat je leiden door je moed, je ideeën en visioenen. Wees actief, creatief en scheppend bij de realisatie ervan, dan zullen je opdrachten je gemakkelijk afgaan. Alles wat je in dit jaar aanpakt, maakt een reële kans om zich succesvol te ontwikkelen. Blijf trouw aan jezelf, laat je niet afleiden door anderen. Ga je eigen weg met liefde voor jezelf, en je zult de wereld veroveren.

Affirmatie: Ik ben actief en bereik mijn doel!

Astrolologisch Getal 1
ondersteunt je bij:
• het op dynamische wijze aan iets nieuws beginnen,
• dingen liefdevol door te zetten,
• voor het nut van het algemeen te streven naar het hogere en grotere,
• je persoonlijke en zakelijke verdere ontwikkeling,
• het accepteren van veranderingen,
• het trouw zijn aan jezelf en in jezelf te geloven,
• het alleen, maar niet eenzaam zijn,
• het overeenstemming vinden, om met tolerantie en deemoed het devies ‘uw wil geschiede’ na te volgen,
• het structuur aanbrengen en ontplooiingsmogelijkheden creëren in je leven,
• het tijd nemen voor je ideeën.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 2
Astrologische Planeet: Maan
Emoties, Priveleven, Stemmingen, Idealen, Plannen en Wensen, Moederlijke gevoelens, Onzekerheid

Maan
Gevoel en emotie: daar is de maan mee verbonden. Wat heb je nodig om je veilig te voelen, om vrijelijk jezelf te kunnen zijn? De maan staat symbool voor de band met je moeder en beïnvloedt de manier waarop je vaak onbewust op je omgeving reageert.

De maan een factor van geest, moeder, mentale toestand, moreel, materiële dingen, geluk, vrede, rijkdom enz. Wees moedig en geduldig. Maar vooral kalm. Hecht meer belang aan de principes in het leven . Je gemoedstoestand is sterk. Laat je niet afleiden.
Twijfel niet aan je opvattingen en beslissingen. Wanneer de relatie met de moeder niet erg prettig is, kun je boos zijn waardoor je met teleurstelling te maken krijgt.
de behoefte aan geborgenheid en aan een thuis
de aandrang om veiligheid en geborgenheid te zoeken door de omgeving in te voelen en erop te reageren
de innerlijke moeder en van daaruit het beeld dat we van onze eigen moeder hebben
de behoefte aan bemoedering
de behoefte om zelf te bemoederen en te verzorgen

Astrologisch Getal 2
2024 staat voor een jaar van relaties, van samenwerking en van hulpvaardigheid. Het getal 2 stelt partnerschappen op de voorgrond. Je werkt beter samen, bent gezelliger en zult nieuwe mensen leren kennen. Treed mensen positief en open te gemoed. Iedere soort ontmoeting maakt dat je kennis en inzichten opdoet waaruit iets vruchtbaars kan ontstaan.

Een 2-jaar staat voor gevoelens en sensitiviteit. Versterk je verbinding met je innerlijk, geef aandacht aan je visioenen alsook aan je buitenzintuiglijke waarnemingen en probeer je dromen te onthouden. Het is de bedoeling dat je de inzichten die je daardoor krijgt, realiseert. Laat je niet van de wijs brengen door angsten en twijfels. Vertrouw op je intuïtie, die je op het juiste moment juist zal doen handelen en reageren. Wanneer ‘geven en nemen’ in evenwicht zijn, kun je met gemak werken voor twee.

Affirmatie: Ik vertrouw mijn innerlijke
stem en laat me leiden!

Astrolologisch Getal 2 helpt je:
• je roeping te vinden,
• je gewaar zijn te ontplooien en je gevoeligheid onder controle te krijgen,
• met anderen van gedachten te wisselen, teamwerk te forceren,
• jezelf en anderen te motiveren,
• jezelf open te stellen voor ontmoetingen,
• te vertrouwen op je eigen kracht en waarheid,
• tot rust te komen (wandelen, autogene training, meditatie…), verhelderen van je
gedachten en doelen en er de verantwoording voor te nemen,
• ideeën en denkbeelden op te nemen en te verwerken,
• te leren nee te zeggen en waar nodig grenzen te stellen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 3
Astrologische Planeet: Mercurius
Geluk kwesties, Idealisme, Opvliegende momenten.

Mercurius is de planeet van beweging en communicatie. De planeet geeft aan hoe je praat, schrijft, leert en denkt. Praat en leer je snel of heel langzaam? Schrijf je netjes of slordig? Ook geeft de planeet aan wat je grootste interesses zijn en waar je dus veel over nadenkt.

Wanneer je een mooiprater bent die lastige situaties gladstrijkt, kun je het verwijt krijgen dat je oppervlakkig bent. Simpelweg omdat de ander wel je woorden hoort, maar geen contact kan krijgen met het gevoel erachter.

Als je deze energie op een positieve en dienstbare manier inzet, kun je mensen adviseren en helpen, simpelweg omdat je zonder oordeel of betrokkenheid naar hun situatie kunt kijken. Je kunt ze dan een boodschap geven waarmee ze verder kunnen.
de behoefte aan het opdoen en uitwisselen van feitelijke informatie
de aandrang tot het praktische en verstandelijk verbindingen leggend bezig zijn
de nieuwsgierigheid en honger naar feitenkennis
de behoefte om vage dingen concreet en helder te maken, zodat ze begrijpelijk en overdraagbaar worden.

Astrologisch Getal 3
brengt je geluk , vreugde en vrolijkheid. Wees creatief; het is een ideaal jaar om nieuwe ideeën en nieuwe uitdagingen uit te proberen. Verwezenlijk je artistieke aspiraties. De plannen die je vorig jaar gesmeed hebt, kun je nu met energie realiseren. Concentreer je met optimisme, daadkracht en besluitvaardigheid op een project. Het verlangen naar echte liefde en vreugde verleent je een positieve uitstraling.

Neem enthousiast deel aan maatschappelijke activiteiten. In een 3-jaar ben je vaak op een geestelijke zoektocht en wil je je op dat gebied verder ontwikkelen. Tracht door middel van het stellen van vragen de samenhang van het leven te doorgronden. Geef gehoor aan de antwoorden.

Affirmatie: Ik ben doelgericht, creatief en communicatief!

Astrolologisch Getal 3 helpt je:
• betrekkingen en vriendschappen te onderhouden en gezellig te zijn,
• je talenten en gaven te ontdekken,
• seminars en workshops te bezoeken,
• te leren wat het beste is voor jezelf, voor je lichaam, je familie en je medemensen,
• bereid te zijn je schaduwzijden te erkennen en je eigen onvolkomenheden
onder ogen te zien en te transformeren,
• vrolijk, beweeglijk, grootmoedig en gelukkig te zijn,
• veranderingen te verwelkomen,
• te werken aan de relatie met je moeder,
• je verwarde gevoelens te beheersen,
• bij het proces van losmaken van afhankelijke relaties
en negatieve verbindingen en het vinden van je ‘soulmate’.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 4
Astrologische Planeet: Venus

Venus
Liefde en romantiek kenmerken de planeet Venus. Niet alleen de liefde voor anderen, ook die voor jezelf. Venus geeft aan op wat voor manier je graag contact maakt. Heb je het liefst een-op-een contact of bevind je je liever in een groep? Ook geeft deze planeet prijs waarin jij schoonheid vindt.

Veranderingen,
Plotseling begin en afbreken van iets,
Ongevallen,
Hervormingen.

Zoek naar de schoonheid van de dingen. Naar mooie beelden en geluiden. Wees goudeerlijk en rechtvaardig. Maar als je het moeilijk hebt of boos bent, kan je erg mysterieus zijn. Je vindt het niet ‘gepast’ om anderen lastig te vallen met je emoties. Of je bent bang dat het conflict uit de hand loopt. Zo kan je in relaties het punt bereiken dat je teveel van de ander accepteert.

de behoefte aan zekerheid en houvast en aan prettige, verstandelijk beheersbare contacten en relaties
de drang tot het aangaan van zekerheids- en harmonie biedende contacten
het gevoel voor schoonheid en compositie
de minnaar, minnares, diplomaat, beheerder van bezit en bewaarder van praktische, houvast biedende waarden en normen in jezelf
de drang tot het zoeken en uiten van genegenheid, liefde en harmonie.

Astrologisch Getal 4
2024 bezorgt je veel werk. Met structuur, organisatie en ordening zal het je ge-
makkelijker afgaan. Vervul de ophanden zijnde bezigheden plichtsgetrouw, toegewijd en geconcentreerd.

Plannen die in het afgelopen jaar konden rijpen, worden nu omgezet in daden. Realiseer ze met vastberadenheid, werklust en volharding. Jaren met het getal 4 zijn ook bijzonder geschikt om de kas op te maken, je financiën en verzekeringen op orde te brengen en eventuele veranderingen aan te brengen. Je ontdekt dit jaar gemakkelijk je liefde voor de natuur en het herstellend effect ervan.

Affirmatie: Ik verwerkelijk mezelf en
handel moedig.

Astrolologisch Getal 4 helpt je:
• vastberaden te handelen en projecten te realiseren,
• nieuwe, ongekende krachten te wekken,
• de lichtheid van het bestaan te beleven,
• verantwoordelijkheid te nemen en volharding te tonen,
• in het hier en nu te leven,
• een gezonde verhouding tot geld tot stand te brengen,
• alles met vreugde en liefde te doen,
• bestaande waarden opnieuw te definiëren, een begin te maken met noodzakelijke renovaties,
• de aarde en de natuur te respecteren en lief te hebben.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 5
Astrologische Paneet: Mars

Daadkracht en aanpakken zijn eigenschappen van Mars. Deze planeet geeft aan hoe jij het leven tegemoet treedt. Kijk je eerst de kat uit de boom of stort je je vol gas in een volgend avontuur? Lef, doorzettingsvermogen en moed zijn kernbegrippen van deze planeet.

Mars heeft, net als de maan, invloed op ons dagelijks leven. De uitdrukking luidt: ‘Als een rode lap voor een stier’. Die lap is niet voor niets rood. Als je ooit blind bent geweest van woede (en wie is dat niet?), dan begrijp je wat daarmee wordt bedoeld. Iemand heeft iets gedaan of gezegd waardoor er in je hoofd kortsluiting is ontstaan en je kunt niets anders meer dan slaan, gillen of stampvoeten. Is dat verstandig? Nee. Maar als Mars het overneemt, heb je te maken met puur fysieke energie, een rauw overlevingsinstinct, dat moet eruit en er zijn geen wijze woorden tegenin te brengen. Maar niet alle strijd komt voort uit blinde woede. Je kunt ook vechten voor een goede zaak. Dan vlamt Mars ook in je hart, maar je hebt zijn energie onder controle.

Je niet echt een teamplayer, de gevoelens van anderen interesseren hem niet, hij vindt het belangrijker dat alles gaat zoals hij wil. Dus als je iets voor elkaar wilt krijgen, snel een beslissing moet nemen of voor jezelf moet opkomen
de behoefte om voor zichzelf op te komen
de behoefte om zich te onderscheiden en de drang om competitieve relaties aan te gaan
de dadendrang, het initiatiefnemend vermogen
de knokker in jezelf
behoefte om aan te vallen en dingen te lijf te gaan
de seksualiteit
de zelfbevestigingsdrang.

Astrologisch Getal 5
Vrijheid, reizen en avontuur, dat is waar het jaargetal 5 voor staat. Het is noodzakelijk je aan te passen aan vernieuwingen, grenzen te verleggen, goede gelegenheden aan te grijpen en vrije speelruimte voor jezelf te creëren. Blijf er rustig en beheerst onder en oefen je geduld. Denk goed na, handel vastberaden en doelgericht. Geniet van het leven, onderhoud je vriendschappen en leer nieuwe vrienden kennen. Je vergaart kennis en bent gericht op persoonlijke ontwikkeling. Denk en handel positief. Met een tolerante houding en openhartigheid kom je een heel eind. Overwin je angst en verheug je in onverwachte, aangename en weldadige verrassingen. Besteed aandacht aan je lichamelijke welzijn, in het bijzonder aan je voeten, bijvoorbeeld door middel van voetreflexmassage.

Affirmatie: Ik geloof in en vertrouw op
mijn hogere leiding!

Jaargetal 5 helpt je:
• nieuwsgierig te zijn naar het leven,
• je grenzen te verruimen en open te staan voor vernieuwingen,
• nieuwe kennissen te maken,
• met mensen te communiceren, het gesprek op te zoeken,
• geduld te ontwikkelen en niet alles tegelijk te willen,
• verbinding te maken met je eigen gevoelens, ze waar te nemen, te accepteren
en met anderen te delen,
• orde te scheppen uit de chaos, de kracht van je spirituele gedachten te benutten,
• plezier te scheppen in beweging, actief te zijn, sport of yoga te beoefenen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 6
Astrologische Planeet: Jupiter
Gelukskwesties, Idealisme, Opvliegende momenten

Jupiter staat voor levensgeluk, overtuiging, hoop en groei. Het is de planeet die aangeeft waar jij naar streeft. Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Wat is je levensfilosofie? Waar wil je naartoe? Jupiter is de planeet van ontwikkeling en uitbreiding.

Het is optimisme wanneer je vol vertrouwen bent op de goede afloop. Relativeren is niet je sterkste kant, maar je bent wijs alsof je Alsof je die wijsheid hebt opgedaan in vorige levens. Anderen moeten eerst fouten maken voordat hun wijsheid zich kan ontpoppen. Jij leert jekracht kennen als je beseft dat je een fout hebt gemaakt en jezelf daarvoor kunt vergeven.
je behoefte aan uitbundigheid en daaruit voortvloeiende expansiedrang
je behoefte aan meer en aan groei, uitdijing en vermeerdering zonder van ophouden te weten
het religieuze gevoel

de behoefte aan een levensvisie
iemands geloof, hoop en vertrouwen
de profeet, filosoof en ziener in jezelf
de drang om ergens enthousiast voor/over te worden.

Bij jaargetal 6 staan levensenergie en streven naar volkomenheid op de voorgrond. Er treedt een welkome rust in na een onrustig en wisselvallig voorjaar. In een 6-jaar bewijs je vaak anderen een dienst of lever je werk af voor het nut van het algemeen.

Plichtsbesef, prestatiegerichtheid en verantwoordelijkheid zijn je drijfveren. Toon burgerlijke moed en oefen je in tolerantie en nederigheid. Los wanklanken en geharrewar op met plezier. Geef je mede- mensen iets mee van je liefde, warmte en opmerkzaamheid en je zult dit op allerlei manieren van allerlei mensen terugkrijgen.

Vul je leven met liefde en harmonie, leer tegenspraak op te geven en weerstanden te verenigen. Luister naar je gevoel en maak duidelijke keuzen. Een 6-jaar is ook erg geschikt om je huis te renoveren, op te knappen, op te ruimen of uit te mesten.

Affirmatie: Ik verheug me in het leven en
in de liefde!

Jaargetal 6 helpt je:
• te onderkennen hoe belangrijk familie is en je, indien nodig, met hen te verzoenen,
• de balans te vinden tussen werk en gezin,
• voor de waarheid te staan, verantwoordelijkheid te dragen en raad aan te nemen,
• iedere vorm van oordelen en veroordelen los te laten,
• mensen te omarmen, anderen nabij te zijn,
• je grenzen waar nodig te bewaken,
• je huis of je woning opnieuw in te richten,
• feesten te vieren, te zingen, te dansen, vrolijk te zijn,
• sportief bezig te zijn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 7
Astrologische Planeet: Saturnus
Remmingen, Noodlottigheden, Ernst, Koelheid, Verdriet, Geduld, Ziekte.

Saturnus maakt het je niet gemakkelijk in 2024.
Discipline en verantwoordelijkheid zijn belangrijk Je wordt erop gewezen om naar de klok te kijken. Is er tijd voor alles wat je wilt doen, of zijn er grenzen? Deze beperkingen zijn belangrijk en we moet ermee leren omgaan. Doe liever een stap terug doet dan er onnodige tijd wordt verspild met iets overdoen.

Het leren van levenslessen is de sleutel samen met doorzettingsvermogen.Wees zich bezig met karma en de lessen die ervaringen uit het verleden zouden kunnen brengen.
de behoefte aan structuur, zelfbescherming en zelfbeperking
de gewetenskant van het eigen innerlijke vaderbeeld
de politie-agent in jezelf
het vermogen tot zelfinkeer, hetgeen een omvorming van onzekerheden, zwakheden naar verdiensten mogelijk kan maken
je behoefte aan functionele vormgeving en aan praktisch rendement van je handelen
tijdsbesef.

Astrologisch Getal 7
staat voor de bewuste weg naar je innerlijk om wijsheid, spiritualiteit, geluk en vrede te vinden en om jezelf te ver- wezenlijken. Je streeft naar een hoge levenskwaliteit en wilt met volle teugen genieten van het bestaan. 7-jaren staan voor persoonlijke ontwikkeling. Scherp je geest en doe nieuwe kennis op.

Schep vertrouwen in het leven, want daardoor kunnen je creativiteit, vitaliteit en optimisme tot wasdom komen. Breng je daden en je woorden met elkaar in overeenstemming en geloof in je eigen succes.

De 7 confronteert je met zaken uit het afgelopen jaar die nog niet geregeld en verwerkt zijn. Gevoelsmatig wordt er veel van je verlangd; je wordt je van veel dingen bewust. Je intuïtie, je intelligentie en wijsheid helpen je de juiste beslissingen te nemen. Overwin je eenzaamheid door één te zijn met het Al. Realiseer je gedroomde, ideale relatie.

Affirmatie: Ik creëer uit de veelheid van
het leven!

Jaargetal 7 helpt je:
• verbinding te maken met je innerlijk,
• je intuïtie te vertrouwen en te volgen,
• je op alle vlakken verder te ontwikkelen,
• op de juiste plek, het juiste moment, het juiste te doen,
• creatief te zijn en je talenten te vervolmaken,
• je met mystiek, spiritualiteit, meditatie, autogene training, yoga en dergelijke bezig te houden,
• enthousiasme en hartstocht voor iets te ervaren,
• het gevoel van eenzaamheid te overwinnen,
• te ontspannen en te herstellen,
• een gezond en natuurlijk leven te leiden.
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 8
Astrologisch Planeet: Uranus
Veranderingen, Plotseling afbreken en opbouwen van iets, Ongevallen, Hervormingen.

Een nieuw perspectief en de enige manier om met het groter perspectief om te gaan is door een groter bewustzijn te hebben.

Kijk met helderheid naar je onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens. Niet gezellig om naar te kijken, wel uiterst interessant.

Er kan een sprakezijn van een gerichtheid op uiteindelijke en fundamentele waarheden i.p.v. uiterlijke normen. De behoefte hierbij is om bij elkaar te krijgen, wat wezenlijk bij elkaar hoort. Een streven naar het vinden van geestverwanten en van mensen waarbij men iets van jezelf herkent.

Er kan ook een overgevoeligheid voorkomen voor alles wat je niet in de hand kan houden.
E kunt beperkingen doorbreken , zodat de weg vrij komt voor de mentale kant van het collectief onderbewuste.
de drang om vanuit de eigen waarheden universele waarheden te vinden
de impuls tot grensdoorbrekend en samenbrengend denken
de non-conformist, vrijbuiter en waarheidszoeker in onszelf
de behoefte om onderdeel uit te maken van een groter geheel, dat wezenlijk aansluit bij de eigen verstandelijke en contactuele opvattingen.

Astrologisch Getal 8
staat voor zakelijke en materiële belangen, innerlijke vastberadenheid en positieve kracht. Je hebt het geluk aan je zijde. Een 8-jaar gaat gepaard met finan- ciële aangelegenheden. Oude investeringen of plannen dragen nu vrucht.

Om in het ver- volg succesvol en beweeglijk te zijn, is werk op alle terreinen noodzakelijk. Let op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Je hebt er waarschijnlijk behoefte aan te wortelen en voor duurzame veiligheid te zorgen.

Los conflicten op, neem verantwoordelijkheid, toon initiatief. Besteed aandacht aan je relaties, zowel zakelijk als privé. Dit jaar geeft je de juiste energie om weer in evenwicht te komen en om overeenstemming te brengen in je materiële en spirituele behoeften. Vervolg je weg alert, beheerst en gecentreerd, en je zult vervulling en harmonie vinden in het leven. In een 8-jaar oogst je wat je op alle gebieden hebt gezaaid.

Affirmatie: Ik houd mijn hoofd erbij en neem eerlijke, verantwoordelijke beslissingen!

Jaargetal 8 helpt je:
• je te verzoenen met het verleden,
• verantwoordelijkheid te dragen voor je leven, je denken, voelen en handelen,
• achtbanen te vermijden en je evenwicht te vinden,
• eerlijk, rechtvaardig en moedig te zijn,
• je hart te openen,
• van jezelf en je medemensen te houden en hen te accepteren zoals ze zijn,
• je te trainen in vergeving en te leren je te verontschuldigen,
• problemen te zien als uitdagingen,
• je financiële aangelegenheden op orde te brengen en een gezonde omgang met geld tot stand te brengen,
• een huis of stuk grond te kopen.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Astrolologisch Getal 9
Astrologische Planeet: Neptunus
Bedrog, Vaagheid, Het verkeerde zien van een situatie, Onbegrip, Dromerigheid, Spirituee zaken.

Neptunus is de planeet van intuïtie, spiritualiteit en kunstenaarschap. Met de kracht van Neptunus kun je je gevoelswereld verkennen en de emoties van anderen aanvoelen. Belangrijk bij de invloed van Neptunus is grenzen stellen. Overgave is een groot goed, zolang je je niet verliest.
de behoefte aan zelfopoffering en éénwording
de mysticus in onszelf, de behoefte aan oneindigheid
de neiging om dingen te vervagen en te idealiseren
het invoelingsvermogen.

Je hebt de behoefte om de dingen zodanig te verfijnen dat de betekenis boven het betrekkelijke (concrete) wordt uitgetild. Dit houdt in dat het universeel wezenlijke moet worden gevonden en het betrekkelijke moet worden opgegeven.

Enerzijds kan je het idee of de illusie hebben dat men het hogere heeft gevonden (terwijl dit niet zo is) en anderzijds kan je je angstvallig vastklampen aan de concrete en zichtbare realiteit.

Dit kan op een gegeven moment leiden tot teleurstelling of angst om bedrogen uit te komen. Dit zou vervolgens weer kunnen leiden tot gefantaseer en tot angst om de concrete realiteit onder ogen te zien.

Met andere woorden: het kan wijzen soms op een vlucht in iets, maar soms op eigenschappen zoals hulpvaardigheid vanuit een soort universeel mededogen.
de behoefte aan zelfopoffering en éénwording
de mysticus in onszelf, de behoefte aan oneindigheid
de neiging om dingen te vervagen en te idealiseren
het invoelingsvermogen.

Astrologisch Getal 9
Bezit de kracht van vernieuwing en transformatie. Het is een jaar
met veel activiteit en beweging. Met zelfbeheersing en geduld bereik je meer. Toch zullen begonnen projecten afgerond dienen te worden. Probeer uit te vinden hoe je in het leven staat. Het kan zijn dat er een heroriëntering op of loslaten van het verleden nodig is.
Nu is het juiste tijdstip om je van personen, plannen en oude ballast waarmee je je niet langer verbonden voelt, te ontdoen en er, ook innerlijk, afscheid van te nemen. Je empathie, de mogelijkheden om tot vergeving te komen en de onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen worden in dit jaar sterker van je verlangd. Eerlijkheid, flexibiliteit en gulheid effenen de weg voor je. Bereid je voor op het smeden van nieuwe plannen en voornemens voor het nieuwe jaar.

Affirmatie: Ik vind het wezenlijke in de eenvoud!

Jaargetal 9 helpt je:
• te transformeren,
• te leven volgens je eigen waardebepalingen,
• maat te houden in alle dingen,
• te geven aan anderen, zonder zelf verwachtingen te koesteren,
• alleen dan te helpen als je wordt gevraagd om te helpen,
• nieuwsgierig te zijn naar het leven,
• geestelijk flexibel te zijn, talen te leren of ze op te frissen,
• te reizen, nieuwe mensen te leren kennen en onbekende dingen te ontdekken,
• je verlangen om door te dringen in de geesteswetenschappen of de psychologie te volgen.

Bron: Marianne © Copyright 🙏