Visioenen

 

VISIOENEN

{Dromen}

 

Visioenen en dromen worden nog weleens verward. Vandaar we het verschil hier even gaan aanhalen. Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart, als hij of zij slaapt. Dromen komen vooral voor tijdens de remslaap. Dromen zijn boodschappers van het onbewuste om aan te geven wat niet verwerkt wordt in het waakleven. Visioenen kunnen ook dagdromen zijn zonder diepe slaap tijdens diepe momenten van rust in het waakleven.

Veel mensen beseffen niet dat beelden die ze zien ook visioenen kunnen zijn. Hoe meer beelden men ziet, des te meer ze duidelijk worden in hun betekenis.
Visioenen zijn net iets anders dan dromen hoewel ze vergelijkbaar zijn, worden visioenen bewust wakker beleefd.

Visioenen zijn een onderdeel van de innerlijke belevingswereld die alleen voor jezelf bestemd is.
Visioenen zijn er om je ware zelf te leren ontdekken.
Visioenen zijn een geestestoestand die zich manifesteert in het waarnemen via innerlijke beelden van personen, zaken en (toekomstige) situaties die op natuurlijke wijze niet zichtbaar zijn.

Welke mogelijkheden van visioenen zijn er?
•De toekomst zien
•Het verleden terugzien
•Zien van beelden bij objecten
•Het kunnen kijken in het menselijk lichaam en zo de kwalen vaststellen van organen
•Het doorkrijgen van symbolen
•Het zien van entiteiten (geesten/engelen),
•Het zien van lichtbollen, lichtpuntjes, lichtflitsen, lichtkolommen
•Het zien van smogslierten, lijnen & vormen en sluiers
•Het zien van aura’s, karakters en gevoelsexpressies in gezichten
•Het zien van energetische of paranormale ufo’s (ruimteschepen)
•Het zien van ruimtewezens of natuurwezens
•Het zien van dierbare overledenen
•Het zien van gezichten die vervormen in andere gezichten
•Het zien van kleuren die niet op aarde voorkomen
Vorige levens visioenen

Beelden van vorige levens kunnen in totale rust naar boven komen, men kan een visioen zijn van een ander land, mensen in kledij van vorige Eeuwen waarin een gevoel van herkenning ontstaat.
Zeker wanneer de aandacht getrokken wordt naar een persoon die heel erg vertrouwd en eigen aanvoelt en men zichzelf erin herkent. Landschappen of plaatsen waar je het gevoel ervaart daar eerder te zijn geweest.

Helderziende visioenen
Ook komt het voor dat mensen visioenen krijgen, helderziende waarnemingen in de vorm van beelden. Het wordt niet altijd gezien als helderziendheid, de meningen zijn hierover verschillend en mag ieder een eigen visie op hebben.
Helderziende waarnemingen of visioenen in de toekomst hoeven niet werkelijk te gebeuren. Dit is omdat de toekomst nog niet vast staat. Ieder mens volgt zijn eigen levenspad tijdens het bestaan hier op aarde en mogen we onze levenslessen leren.

Kinder visioenen
Beelden uit de kindertijd mag men ook tot visioenen berekenen, gebeurtenissen die diep verdrongen of verborgen zijn geweest om deze niet bewust te hoeven beleven. Spontane beelden als jezelf terug zien als kind, een trauma die weer herbeleefd wordt. Situaties en personen uit die tijd die weer terug geblikt worden. Niet alleen de nare gebeurtenissen kunnen leiden naar visioenen, ook mooie herinneringen kunnen weer naar boven komen waarvan je ze te vergeten zijn geweest.

Sterfbed visioenen
Ik heb er al veel over gehoord of geschreven, visioenen die voorkomen tijdens het stervensproces. Rondom het sterfbed gebeurt er meer dan de meeste mensen zullen denken. Vóór en tijdens het doodgaan wordt de stervende op diverse manieren voorbereid op de dood. Vanuit de geestelijke wereld worden stervenden bijgestaan en geholpen. Soms wordt een glimp van de sluier opgelicht en geven stervenden of mensen die bij het sterven aanwezig zijn informatie.
Sommige sterfbedvisioenen worden gedeelde dood ervaringen (GDE) genoemd. Eén of meer van de volgende elementen kunnen in zo’n visioen aanwezig zijn.
Een verandering of vervorming van de omgeving waar de stervende aanwezig is. Op het moment dat de ervaring begint, krijgt men toegang tot een dimensie waarin geen tijd bestaat.

•Een ervaring met fel licht. Het licht kan worden omschreven als ‘puur’, ‘liefde’, ‘vrede’, ‘lichtwezen’.
•Het horen van muziek of geluiden. De muziek kan ook ervaren worden als iets tastbaars in de vorm van glitters.
•Uittreden uit het lichaam. Vanuit een andere positie ziet men het eigen lichaam en alles wat er omheen is.
•De terugblik zien op zowel het eigen leven met de stervende als het leven van de stervende. •Bekende en onbekende beelden worden gezien.
•Samen met de stervende een andere dimensie ingaan. Door sommigen een ‘hemelse plek’ genoemd. Men komt aan bij een grens (bijvoorbeeld een riviertje, hek, deur of poort) en wordt teruggestuurd. De stervende gaat verder.
•Het zien van een mist en/of het ervaren van een elektrische schok op het moment van overlijden.
•Het zien van een dierbare overledene die voorgegaan zijn.

Copyright © Marianne & dierbare stervenden.