Opleiding Grootmeester Reiki Graad 5 t/m 25

 

 

Opleiding tot Reiki Grootmeester

 

 

 

Deze opleiding kan alleen gedaan worden als je Usui Reikimaster bent.

Het zijn opeenvolgende inwijdingen die ieder een symbool, meditatie en mantra bevatten.

Een prachtige opleiding op het Reiki Pad, een cursus met werkmappen en een certificaat bij iedere inwijding.

 

De 5e graad overhandigt een symbool dat helpt de intuïtie te ontwikkelen.

 

De 6e graad overhandigt het symbool wat helpt om onvoorwaardelijk liefde te ontwikkelen.

Allebei zijn met een mantra en meditatieoefening om de krachten te ontwikkelen.

Het zijn twee inwijdingen  die nauw met elkaar verbonden zijn.

 

De 7e graad overhandigt een symbool dat helpt om vrij te worden en te zijn. Vrij van afhankelijkheid van dingen en personen, maar ook van nog veel meer.

Het principe van vrijheid op zich wordt door het contact met het hogere zelfs die door het symbool over de klier toegankelijk wordt, direct ervaren. Je leert de bron van het geluk in je zelf en je verbinding met de universele levensenergie te vinden.

Aanvullend wordt het Anthakarana Symbool voor gesteld (in graad 8, samen met de inwijdingen voor 7 + 8) net zoals het Wijsheid symbool.

De 8e graad overhandigt het symbool wat helpt om vrede te vinden.

Alle drie zijn met een mantra en meditatieoefening om de krachten te ontwikkelen. Het zijn drie inwijdingen  die nauw met elkaar verbonden zijn.

 

De 9e graad overhandigt een symbool dat helpt om het ware geluk te vinden.

Geluk betekend om van zichzelf en de andere te houden, het betekent jezelf en de andere zo te nemen als dat men is. Als dat gebeurd zal ik met mezelf tevreden zijn en ondanks mijn onvolkomenheid, wat ook voor de ander telt, die ook zo wordt aangenomen als dat die is ook ondanks zijn onvolkomenheid, net zo als die wereld in het algemeen, die ook onvolkomenheden heeft, maar ook zo wordt geaccepteerd.

Het geluk kan ook in het klein worden gevonden. Kijken wij naar ons dagelijkse leven, kan men steeds meer geluk vinden in het klein. En daarvoor zal men met het volle bewustzijn danken.

 

De 10e graad overhandigt een symbool dat helpt om steeds hoop te houden.

Het effect is dat men begrijpt, dat er altijd hoop is. Er is nooit een reden om de hoop op te geven. Dat telt net zo voor de individuele hoop als voor de collectieve hoop. Collectieve hoop is de verwachting dat de wereld ondanks alle crisis, oorlog, terreuraanslagen, verwoesting van de natuur etc. het toch steeds verder gaat. Individuele hoop is de verwachting om onze persoonlijke doelen te bereiken.

Het symbool stelt een speciaal contact met hogere energieën open, die naar geloofsovertuigingen god, geesten, beschermengelen, Deva’s etc. genoemd kunnen worden. In dit contact ontvangen wij niet alleen antwoorden op het Waarom? Van een persoonlijke crisis, of het niet bereiken van een doel, maar ons worden ook alternatieven opgelicht.

 

De 11e graad overhandigt een symbool dat helpt om innerlijk sterkte en kracht te vinden.

Deze techniek helpt om een nauwe contact met de Reiki energie op te bouwen. Doe de meditatie , als je innerlijke sterkte en kracht mist om de gekozen weg, die je nog steeds als de juiste voelt, te gaan.

Het effect bestaat erin, te begrijpen dat eventuele kritiek, een bijdragen zijn om over je weg naar te denken, maar het zal er zeker niet ertoe leiden dat men opgeeft. Is men naar het overdenken nog steeds overtuigt dat hij de juiste maar moeizaam is. Het kan zijn dat een weg is die tegen het denken van de maatschappij in gaat of dat de familie er tegen is. Deze tegenstand is als aanzet bedoelt om over de motivatie na te denken. Is men dan nog steeds van mening dat het de juiste weg is, dan is het de bedoeling om hem te gaan ook tegen de wil van de familie of tegen de verwachtingen in van de maatschappij. Het symbool en de meditatie helpen de innerlijke kracht te vinden om de weg toch te gaan.

 

De 12e graad overhandigt een symbool dat helpt om het ware levensdoel te vinden.

Deze techniek helpt om een nauw contact met de Reiki energie op te bouwen. Je kan het doen als men zijn levensopdracht zoekt of zich gewoon geborgen wil voelen.

Men voelt bij de meditatie, dan men in Gods hand geborgen is en daarom geen vijanden van buiten af hoeft te vrezen. Deze liefde in die wij zijn geboren door te geven is onze levensopdracht. Het symbool en de meditatie met hem dragen bij om dit te herkennen

 

De 13e graad overhandigt een symbool dat helpt om toegang tot onze innerlijke leraar te vinden en antwoorden op vragen die betrekking hebben op onze levensopdracht.

Deze techniek helpt om een nauw contact met de Reiki energie op te bouwen. Je kunt het doen als advies nodig hebt of onze levensopdracht willen ontdekken.

De grote leraar betekent, de binding van onze ziel met God. De ziel is, zoals de mystieke leraar Eckhard uitdrukt, het godsvonkje in ons. De deel van ons die God is.

 

De 14e graad

Schep een evenwicht tussen “IK” en “ZELF”

Het “IK” is het centrum van het bewustzijn met b.v. beperkingen en onvolkomenheden van het persoonlijkheidsbeeld. Het “IK” houd zich bezig met zijn persoonlijke identiteit, continuïteit over de tijd en het oprecht houden van de persoonlijkheid en als bemiddelaar tussen het bewuste en onbewuste niveau.

Het “ZELF” zorgt met een volledige zicht, is superieur, stelt zich de confrontatie met het “IK”, maar gaat op zijn vorderingen in, waardoor een wederzijdse afhankelijkheid ontstaat. De opdracht van het “IK” is een overmatige bewustzijnsoriëntatie te verschaffen, maar waardoor de mens van zijn natuurlijke wereld isoleert en ingeperkt wordt.

Dromen en visioenen zijn het basismateriaal van het “ZELF” die wederom vertaald en om gezet in het “IK” integreert zullen worden.

Functie en inzetbereik

Door het oproepen van dit symbool, ben je eerst uitgenodigd wijs en rechtvaardig te handelen tot uit je diepte van je innerlijk.

Je bent vrij en in staat over de energie in zijn werking te beslissen.

Het symbool leidt je door de herkenning van je ware “ZELF” en sluit het individualisatieproces af.

Genezingsvuur meditatie

Genezingswater meditatie

Lichtgenezing meditatie

 

De 15e Graad als Reiki Grootmeester..

Dit is de laatste graad in het Usui Reiki en geeft de het grootmeester symbool.

Het levensgeluk vinden

Obstakels in ons leven vragen aan ons om ons steeds weer op nieuwe richtingen te concentreren.

Het leven kan ons veel meer geven, als dat wat wij tot nu toe hebben mee gemaakt, maar we moeten leren om naar ons innerlijke te luisteren.

Met deze 15e Reiki graad nemen wij de moed en wagen wij de eerste stap.

Wij willen allemaal gelukkig zijn. Maar geluk betekend voor iedereen iets anders: sommige zoeken naar een stabiele harmonie in hun gezin en familie, voor andere is het belangrijk een stabiele positie in de maatschappij te vinden, succes in de carrière of andere wederom zoeken geluk en tevredenheid in de natuur.

De wegen tot het geluk

Met ieder verloren dag kan frustratie, ontevredenheid en levensongeschiktheid in ons groeien. Onze levenskwaliteit nemen deel aan een vermageringskuur en zodoende blijven wij steken in onze onopgeloste problemen. Onze ontevredenheid groeit en de gevoelens zakken steeds dieper tot in een depressie.

Om zulke situatie te verhinderen nemen wij de weg in het geluk:

Functie en inzetbereik

Door het oproepen van dit symbool, ben je eerst uitgenodigd wijs en rechtvaardig te handelen tot uit je diepte van je innerlijk.

Je bent vrij en in staat over de energie in zijn werking te beslissen.

Het symbool laat de weg zien tot je eigen geluk en levensweg gelukkig en tevreden te zijn.

21 dagen reiniging

Genezingsvuur meditatie

Genezingswater meditatie

Lichtgenezing meditatie

Met certificaat als Grootmeester Reiki

Opleiding tot Reiki Grootmeester

Deze opleiding kan alleen gedaan worden als je Reikimaster bent.

Het zijn opeenvolgende inwijdingen die ieder een symbool, meditatie en mantra bevatten.

Een prachtige opleiding op het Reiki Pad, een cursus met werkmappen en een certificaat bij iedere inwijding.

 

 

Reiki  Graad 16

De 16 °  van Reiki  heeft een symbool Dai Kei, dat helpt te zien wat er zal gebeuren. Wat het ook is,  het zal komen. Terwijl we in Reiki 15 leven zien, zien we in Reiki 16 wat komen gaat.

 

Het symbool helpt je om de Openbaring te begrijpen.

Ze leert ons ook en leidt ons om te begrijpen wat er geschreven was net voor de komst van Jezus leven. De Openbaring is ons geschreven om te laten zien wat zal komen en ons de weg naar de eeuwigheid te laten zien!

De tekens zijn er, ze moeten gewoon begrepen worden. We hebben deze moeilijkheid, omdat de gebeurtenissen geleidelijke veranderingen zijn die we nauwelijks merken omdat ze slechts geleidelijk zijn, helpt dit niveau ons te begrijpen dat we ons in een tijd van verandering bevinden en we ons moeten voorbereiden op iets nieuws en wat het zal worden.

 

Met prachtige meditatie, les materiaal en certificaat.

Voor deze energie uitwisseling vraag ik €10,00

 

 

Reiki Graad 17

De Reiki van 17 ° heeft een symbool dat helpt bij de toekomstige Goddelijke tempel. Terwijl de Reiki 16 probeerde te onderscheiden wat er gaat komen, helpt Reiki 17 je om toegang te krijgen tot de Hemelse tempel, zodat je de zegeningen kunt ontvangen. Het Reiki-symbool 17 werd aan Roberta Rianad geschonken door de geestelijke leiders.

Omdat de Goddelijke tempel moeilijk te begrijpen is, is deze techniek om te herkennen wat er zal gebeuren. Deze graad helpt de getuigenissen ons te vertellen en ons voor te bereiden op wat er zal gebeuren. De tekens zijn er, ze moeten alleen gewoon begrepen worden.

 

Met prachtige meditatie, les materiaal en certificaat.

Voor deze energie uitwisseling vraag ik €10,00

 

 

Reiki Graad 18

Wijsheid in het boeddhisme is de notie van Synyata (Sanskriet). Het is het besef dat alle verschijnselen verstoken lijken van afzonderlijke individuele wezens. De realisatie van Sunyata in de perceptie van het zelf en verschijnselen (extra zintuiglijke waarneming) is daarom een ​​fundamentele ervaring in het bereiken van verlichting. In het hindoeïsme wordt dit wijsheid en kennis Vidya (Sanskriet) genoemd. Het was voor het laatst het dualisme opgelost, het idee eerst om te stoppen op het moment om te zijn, of om gewoon te Zijn.

Wijsheid zonder kennis is dus kennis. Het is niet opgeslagen of geprogrammeerd. Wijsheid wordt verkregen door liefde voor de wereld en brengt het goede naar voren.

 Wijsheid is niets meer dan, laten gaan en God volledig laten. Dit zal in de eerste plaats het dualisme opheffen en ten tweede maakt toegang tot intuïtie mogelijk. Intuïtie is niets meer dan toegang tot volledige kennis. Alleen door onwetendheid krijgt u toegang tot alle kennis.

 Dit symbool maakt deze paradox duidelijk.

 

Als afsluiting krijg je ook extra  3 Chakra symbolen, waar mee je ook in een meditatie kunt werken.

Met prachtige meditatie, les materiaal en certificaat.

Voor deze energie uitwisseling vraag ik €10,00

 

 

Reiki Graad 19

Het Reiki-symbool 19
De 19 ° graden Reiki biedt een symbool dat je helpt om terug te keren naar een Zero-State van nul. Terwijl je in Reiki 18 leerde dat Wijsheid zonder kennis dus kennis is en Wijsheid wordt verkregen door liefde voor de wereld, wat resulteert in volwassenheid en spirituele wijsheid.

Vergeven
“Anderen vergeven komt later. Eerst moet je jezelf vergeven. Dit vereist verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces en de moed hebben om te zweten!

” (CWD) “De domme vergeven, noch vergeten; de naïeve vergeven en vergeten; de wijze vergeeft maar vergeet niet. ‘ (Thomas Szasz)
Ho’oponopono, het Hawaiiaanse vergevingsproces, stelt ons in staat om de aka-verbinding te verbreken (in wezen vooroordelen wegnemen in hoe we anderen zien) om nieuwe verbindingen en verjongde relaties te creëren met de hulp van Goddelijkheid.

Deze prachtige afstemming is samen met een meditatie die je in staat stelt om te kunnen vergeven.
Voor deze inwijding vraag ik €10,00 inclusief Handleiding en Certificaat.

 

 

Reiki Graad 20

 

Het Reiki 20 symbool

De 20 ° graden Reiki ecn. eindgraad, bieden een symbool dat je helpt om een klachtvrij leven te leiden. In Reiki 19 leerde je om je lei schoon te maken. In Reiki level 20 leer je waardering te cultiveren.

 

Dankbaarheid

‘Dankbaarheid betekent dank en waardering. …
Dankbaarheid, dat rijmt op ‘houding’, komt van het Latijnse woord gratus, wat ‘dankbaar, aangenaam’ betekent. Als je dankbaarheid voelt, ben je blij met wat iemand voor je heeft gedaan en ook met de resultaten. (online definitie)
“Wanneer we hebben geleerd om vergeving te beoefenen, is wat volgt, in een moment van niets, stilte en na een tijdje van ‘Zero-Point-Bewustzijn’, spreekt het Goddelijke tot je in vorm van inspiratie

Deze prachtige afstemming is samen met een meditatie die je in staat stelt om Dankbaar te zijn.
Voor deze inwijding vraag ik €10,00 inclusief Handleiding en Certificaat.

 

 

Reiki Grandmaster 21e & 22e Graden

De geheime Reiki-symbolen

 

Deze twee nieuwe symbolen zijn:

 Shika Sei Ki – {Heal the Heart & Soul}

Shika So – {Connection between Emotions and Communication}

 

Deze twee symbolen werken perfect samen. Het ene heeft de rol om het hart te openen en te reinigen, terwijl het andere symbool je helpt om je gevoelens op een vredige manier te uiten. Wanneer ze met elkaar gecombineerd worden, creëren en onderhouden ze een harmonieuze relatie met je innerlijke zelf, hogere zelf en het bewustzijn van iedereen om je heen. Dit gebeurt wanneer je een open hart hebt en de wil om je gevoelens te uiten, zodat ze elkaar heel goed kunnen aanvullen in hun gebruik voor energetische en spirituele afstemming.

 

Reiki 21

Level 1 – Shika Sei Ki – Love That Travels From Heart to Heart

Shika Sei Ki kan het beste worden gebruikt bij het werken met de Hartchakra. Het kan helpen om negatieve energieën uit het hart te verwijderen, evenals emotionele stress, woede en angst, waardoor het een ideaal symbool is om te gebruiken tijdens een genezingssessie als je werkt met een cliënt die lijdt aan angst- of paniekstoornissen.

Op fysiek niveau kan Shika Sei Ki helpen bij het oplossen van problemen die te maken hebben met het cardiovasculaire systeem en arteriële spanning, zoals arteriële hypotensie, hypertensie (hoge bloeddruk), oscillerende (herhalende) spanning, hartaandoeningen en myocardium inflammatie (ontstoken hartspier)

 

Dit symbool is zeer geschikt voor:

Gebroken hart
Liefdesverdriet
Hartklachten
Hart aandoeningen
Emotionele problemen

 

 

Reiki 22

Niveau 2 – Shika So – Goddelijke communicatie en uitlijning van keelchakra

Shika So wordt meestal gebruikt wanneer je de keelchakra moet zuiveren om jezelf met moed en vastberadenheid te uiten. Dit is een symbool dat je ook kunt gebruiken om te helpen bij schildklierproblemen en bij energetische onevenwichtigheden. Shika So helpt je om je etherische lichaam te openen om angst en onrust weg te nemen als je de waarheid moet spreken of als je tot grote groepen mensen moet spreken. Een gebruik voor dit symbool dat ik heb gevonden wanneer ik cliënten behandel die voor genezing naar mij toe komen, is dat het hen zal helpen om gebieden van hun leven aan te pakken waarvan zij denken dat ze stilstaan.

 

Op fysiek niveau kan Shika dat ook doen met de volgende problemen:

Hypo en hyperthyreoïdie (schildklieraandoening)

Bijschildklierinsunciëntie

Laryngitis (ontstoken strottenhoofd)

Cervicale spondylose

Faryngitis (keelontsteking)

Hoesten

Tonsillitis (ontstoken keelamandelen)

 

Deze 2 prachtige afstemmingen horen samen en worden samen door gegeven met 2 symbolen en meditatie.

Wat ontvang je:
2 inwijdingen
Een handleiding
Een certificaat

Voor deze 2 afstemmingen vraag ik €20,00

 

De Reiki Grootmeester 23-25 Symbolen

De volgende symbolen zijn gemaakt om ke te helpen verbinding te
maken met deze nieuwe reeks Grootmeester-energieën. Je zult zien
dat de symbolen heel anders zijn dan bij de vorige Grand Master
diploma’s. Het eerste dat opvalt, is dat ze geen Kanji zijn. Dit werd met
opzet gedaan omdat ik voelde dat er iets anders moest zijn en meer in
lijn met de nieuwe energieën die ons op dit moment worden gegeven en
die zich richten op beeldspraak en gecodeerde initiaties. Er wordt ook
aangenomen dat tegen de tijd dat je dit niveau van Grand Master
training leest, je een hogere staat van energiebewustzijn hebt bereikt,
waar je kunt assimileren en kunt werken met gecodeerde beelden over
normaal ogende symbolen.

Aan het einde van de handleiding vind je de 3 symbolen die je zowel
voor je dagelijkse meditaties kunt gebruiken als om ze uit te printen
zodat je ze dagelijks kunt bekijken om je bewust te maken van de
Grand Master Degree’s en wat ze zullen je brengen.

Reiki Grand Master 23e graad
Symbool {KOSH-EKO-SHI} – The
Hartchakra Verbinding & Volledig
Spectrum van spiritueel
bewustzijn.


Reiki Grand Master 24e Graad
Symbool {KOSH-EKO-SHO-SHI} – Verhoogd bewustzijn en
spirituele afstemming met het
hart van de Schepper

Reiki Grand Master 25e Graad
Symbool {KOSH-EKO-SHA
SHEN-SHI} – Verbinding met de
Dualiteit van de Reiki Grand
Master Degrees en het
Collectieve Bewustzijn.


 

 

Marianne