Maand Reading September

Maand Reading September

Vertrouwen en overzicht hebben, verantwoording, evenwicht
September is een maand van dynamiek, van flexibiliteit, van sociale vaardigheid en van verandering die tot vernieuwing leidt. Maak gebruik van je mensenkennis en je veelzijdigheid, ook voor jezelf. Daardoor zul je veel onvermoede mogelijkheden ont dekken en interesse tonen voor nieuwe ontwikkelingen.

Leef je leven met overgave en een warm hart, want zelfs in de Bijbel staat: ‘Heb je vijanden lief…’ (Lukas 6:27). Want dan zijn het niet langer vijanden. Het gaat ook om liefde voor jezelf. Ga gevoel vol en vriendschappelijk om met jezelf.

Geef, zonder verwachtin gen te koesteren. Spreek, voel en handel eerlijk en oprecht, wees een voorbeeld voor je medemensen en kom pas in actie als het je gevraagd wordt, als bemiddelaar in moeilijke situaties. Veranderingen kunnen zich aandienen, dus sluit ‘oude’ uitdagin gen, opdrachten en projecten af. Houd je ogen open voor alles wat eraan zit te komen, beteugel je onrust en overdrijf niet. Kracht en energie haal je uit rust en stilte, waarnaar je steeds weer terug kunt keren.

De maand september helpt je met:
• onvoorwaardelijke liefde te zien als doel,
• maat te houden in alle dingen,
• conflicten vredig en diplomatiek tege moet te treden,
• open te zijn naar de wereld, geduldig, goedgeefs en vol elan te zijn, • te weten dat ieder mens precies dat lot draagt dat optimale ontwikkeling waar borgt

Uit rust kun je de kracht en positieve mogelijkheid halen om verstandige en zinvolle beslissingen te nemen. Je niet door statussymbolen laten verleiden en eindelijk eens doen wat je leuk vindt.

Positieve ‘grootsheid’ en dynamiek brengt je gestaag verder op je weg. De natuur intrekken en kracht putten uit wandelingen door een bos dat zich in herfsttooi begint te hullen. Je kunt je deze maand maar beter met mooie dingen omringen en met volle teugen genieten van het leven.

Dier van de maand September
De 9 is dus het getal van de dolfijn en de kleur brons. De negens, de dolfijnen, zijn in potentie echte verbinders en wereldverbeteraars. Ze zijn zowel intuïtief als rationeel sterk. Ze zijn begripvol, verdraagzaam, liefdevol en meevoelend.

Tarotkaart 9: De Kluizenaar
Omdat het getal negen te maken heeft met afronding kan De Kluizenaar er ook op wijzen dat het er nog zaken afgerond moeten worden, voordat er aan iets nieuws wordt begonnen.
De Kluizenaar is ook vaak een aanwijzing dat de vrager alle kennis in huis heeft om een situatie tot een goed einde te brengen.

Wens iedereen een mooie en liefdevolle maand September toe, in gezondheid en veel zonneschijn en prachtige natuurkleuren..

Marianne ©