Tweelingzielen spiegelen elkaar niet

 

 

 

Heel mooi het verschil in spiegelen uitgelegd in tz relatie of zielsgeliefde relatie.
Daarom resoneerde dat spiegelen ook niet echt met mij.
Ik denk dat meer in een ziels liefde relatie zitten dat in tz relatie.

Tweelingzielen zijn een
gelijktijdige incarnatie
van dezelfde ziel! Een
ziel opgesplitst in
twee lichamen met
ieder een eigen astraal veld!

In het astrale veld, zijn ze
gepolariseerd aan elkaar!
Één helft is de positieve
pool(de bewuste) en de
ander helft is de negatieve
pool.( de onbewuste)

Dit wil zeggen dat ze elkaar
niet kunnen spiegelen!
Wanneer de positieve pool
in de spiegel van het astrale
veld kijkt, van de negatieve
pool, trekt deze zich automatisch
terug! Dit gebeurt vaak onbewust
bij de negatieve pool! Hij/ zij
begrijpt ook niet waarom dit
gebeurt!

Tweelingzielen zijn samen
geïncarneerd om het eenheids
bewustzijn te ervaren in dit leven!
Het is de positieve pool van het
koppel, die deze spirituele reis
aangaat! Hij/zij mag leren leven
vanuit de ziel door het astrale
veld te overstijgen!

De negatieve pool is degene die het transformatieproces bij
de positieve pool aanwakkert!
Hij/zij is er om op te oefenen en
gaat vrijwel onbewust door
het transformatie proces heen!
De ander groeit in bepaalde mate
mee met de positieve pool, maar
looot niet door dezelfde pijn en
wanhoop als de positieve pool!

Dit lijkt voor de ego-mind onlogisch
en niet eerlijk! Waarom moet ik
door heel de s.h.i.t. heen en de ander
niet? Wel lieverd, omdat er geen twee
van jullie zijn! Jij bent de ander!

Dit wil niet zeggen dat de ander geen
persoonlijke ervaringen moet doorstaan,
hij/ zij speelt een eigen aardse leven!
Maar niet op spiritueel vlak! Ze moeten
niet ontwaken voor hun ware zelf,
zoals jij dat doet!

De negatieve pool gaat dus vaak
onbewust door dit proces heen!
Zolang jou focus nog bij de ego-mind
ligt, is de ander met alles bezig,
behalve met jou! Hij/zij leeft een eigen
leven en heeft er weinig last van
als jij er niet bent!

Dit klinkt zwaar, maar hoe sneller jij
hier bewust van bent, hoe sneller jij
aan je ascentie proces kan beginnen!
De ander belt je niet omdat hij/zij met andere
dingen bezig is! De ander laat jou links
liggen omdat het hem/haar op dat moment
niet boeit! De ander bewaart geen apps of
foto’s van jou op je telefoon omdat
hij/zij niet zo geïnteresseerd is in jou,
als jij in de ander.

Het is pas wanneer jij de focus van
je intentie verplaatst naar je ware-zelf,
dat de ander plots wel interesse krijgt
en bij jou wil zijn! Dan ineens ben jij
het enige waar de ander nog aan denken
kan en zal deze er alles aan doen om
het contact met jou te herstellen!

Dus de negatieve pool doorloopt een
eigen aardse leven, met alle ups and
downs dat het leven biedt, maar ze
gaan zelden zelf door dit proces heen!

Omdat jullie één systeem zijn, groeien
jullie samen naar het eenheids bewustzijn!
De één bewust en de ander onbewust!
Jouw Tweelingziel kan met momenten
wel voelen dat er iets speciaals aan de
hand is tussen jullie, maar doorloopt
het ascentie proces niet!

Ook als jullie in fysieke Union zijn,
blijf jij nog steeds degene die
bewust is van de ziel! De ander
gaat zich onbewust gedragen
vanuit de ziel!

Wanneer jij wel het gevoel hebt, dat de
ander jou spiegelt en wel ervaart dat
de andere persoon de spirituele reis
doorloopt, dan is er geen sprake van
TWEElINGZIELEN, maar eerder van
een ZIELSCONNECTIE! Twee zielen
kunnen elkaar spiegelen! Maar jezelf
in jezelf spiegelen is onmogelijk!

Hoe meer jij als positieve pool ontwaakt
voor je ware essentie, hoe meer balans
er ontstaat tussen jullie in de aardse
relatie! Jij en je Tweelingziel zijn één!
Er is geen ander! Dit leren ervaren is
het grootste doel van de ontmoeting
met je andere helft! Het doel is het
eenheids bewustzijn bereiken!

Ervaren dat we allemaal ontstaan zijn
uit dezelfde Bron! Het Al!

Soulfulness By Natalina Cellini
www.natalinacellini.be