Engelen Getallen

 

Engelen Getallen

Net als horoscopen lezen mensen graag getallen, hoewel de horoscopen algemeen gericht is en Numerologie niet. Veel mensen vinden deze engelen getallen van Doreen Virtue ook interessant, vandaar deze getallen uit m’n eigen E-book.

De algemene betekenis van de getallen

Getallen 1 t/m 99

00
De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad
direct op te volgen.

0: De nul houdt verband met gebed of meditatie en de allesomvattende Goddelijke Bron. God praat met je.

1: Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1. We zijn allemaal één, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten.

2: Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

3: De verlichte meesters (bijvoorbeeld Jezus) zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

4: Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

5: Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren.

6: Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

7: Je bent op de goede weg! Ga vooral zo door!

8: Financiële overvloed komt nu op je pad.

9: Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

10: Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten, ideeën, inzichten of helder wetendheid (je weet iets maar hebt geen idee hoe je aan die informatie bent gekomen). Blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt.

11: Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachten en ideeën, want ze zijn een het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

12: Vertrouw erop dat er Spirit tot je spreekt door middel van gedachten, ideeën en inzichten die je helpen verbetering te brengen in je leven, of in het leven van anderen. Laat je leiden door positieve affirmaties.

13: De verlichte meesters vragen je positief te blijven en alle angsten en twijfels aan hen te geven, zodat zij die kunnen helen en transmuteren. Dit getal verwijst ook naar het heilig vrouwelijke, de godin en het intuïtieve, want er zijn 13 maancycli in een jaar.

14: De engelen helpen je om positieve gedachten, affirmaties en visualisaties werkelijkheid te laten worden.

15: Verander en verhef je gedachten. Gebruik affirmaties en gebeden om je te helpen je gedachten en gevoelens boven negativiteit uit te tillen.

16: Je gedachten scheppen je werkelijkheid, dus koester slechts positieve gedachten en verwachtingen ten aanzien van materiële zaken, en al je behoeften zullen worden vervuld.

17: Je bent op de juiste weg met je gedachten. Je hebt goede redenen om optimistisch te zijn over je plannen en de weg die je bewandelt. Dit krachtige en heilige getal vertegenwoordigt ook de heilige Drie-eenheid en piramiden.

18: Denk alleen aan overvloed en voorspoed, omdat je gedachten zich op dit moment zeer snel manifesteren.

19: Blijf je erop concentreren jezelf en anderen te helpen gezonder en vreedzamer te leven. Blijf positief en optimistisch over je goddelijke levenstaak.

20: De Schepper vraagt je vertrouwen te hebben. Ook al zie je nu nog geen resultaten van je gebeden en daden, vertrouw erop dat ze schitterend vrucht zullen dragen.

21: Blijf vertrouwen en blijf positief! Gebruik je affirmaties als steun.
22: Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

23: De verlichte meesters helpen je je vertrouwen te bewaren. Ze zijn op dit moment bij je en staan tot je beschikking wanneer je hun om hulp vraagt.

24: De engelen helpen je te blijven vertrouwen en moedig te blijven. Ze willen je laten weten dat ze nu bij je zijn. Geloof in je engelen en geloof in hun verlangen en vermogen je te helpen.

25: Vertrouw erop dat je leven ten goede verandert. Jij en je dierbaren zijn tijdens deze veranderingen veilig en beschermd.

26: Vertrouw erop dat er in al je aardse behoeften wordt voorzien, nu en in de toekomst. Geef materiële zorgen over aan Spirit, en volg de goddelijke raad op die je oproept te handelen.

27: Blijf vol vertrouwen de ingeslagen weg volgen. Je doet het juiste, dus ga vooral zo door.

28: Heb vertrouwen in de overvloed van het universum. Er manifesteert zich voorspoed voor je wanneer je blijft volhouden.

29: Geloof in jezelf en je goddelijke levensdoel. Je bent er geschikt en klaar voor, en je bent bereid anderen te helpen!

30: God en de verlichte meesters zijn hier om je te helpen. Vraag hun om hulp bij alles wat jou en je dierbaren rust brengt en je helpt op je levensweg.

31: De verlichte meesters helpen je, je gedachten liefdevoller en vreedzamer te maken, wat je meer kracht zal geven.

32: Blijf geloven in je verbinding met de verlichte meesters. Wanneer je, je vaker tot hen wendt, zal je vertrouwen in deze band groeien.

33: Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

34: Er zijn verlichte meesters en engelen bij je. Praat vaak met hen over je gevoelens en gedachten en luister naar hun antwoorden, die tot je zullen komen als herhaalde indrukken, tekenen en innerlijke signalen.

35: De verlichte meesters vragen je het een en ander te veranderen om je spirituele besef en kracht te vergroten. Vorm een team met deze liefdevolle en krachtige meesters en laat je door hen helen, of helpen die delen van je leven los te laten die jou en het Licht niet meer dienen.

36: De verlichte meesters willen je helpen met je materiële leven, vooral door je te helpen bij je levenstaak en steun te bieden aan je dierbaren. De verlichte meesters vragen je, je te blijven richten op de Spirit en niet te veel aandacht te schenken aan de materiële wereld.

37: Je wordt op goddelijke wijze door de verlichte meesters op het juiste pad geleid. Wend je tijdens je meditaties en gebeden tot hen voor raad, antwoorden en geruststelling. De verlichte meesters zijn blij met de weg die je bent ingeslagen en willen je helpen.

38: Er komt meer overvloed op je weg en de verlichte meesters willen je geruststellen wat de financiële steun in je leven betreft. Let op de herhaalde boodschappen die ze je geven door middel van gedachten, gevoelens, woorden en beelden, en volg hun raad op.

39: De verlichte meesters zeggen; ‘Ga aan de slag, lichtwerker!’ Er is veel behoefte aan je levenstaak en ze willen je helpen op je pad. Wacht niet langer met het uitvoeren van belangrijke taken die ‘verhand’ houden met je levensdoel.

40: God en de engelen willen je laten weten dat ze bij je zijn en je voortdurend begeleiden. Pak hun liefdevolle handen vast en aanvaard hun steun.

41: De engelen zeggen: ‘Houd je gedachten in de gaten en denk alleen aan liefde en succes. Als je dat doet, zullen er alleen maar liefde en succes in je leven komen.’ Wanneer je hun om hulp vraagt, staan de engelen tot je beschikking om je te helpen positieve gedachten te kiezen.

42: Je engelen vragen je erop te blijven vertrouwen dat je gebeden gehoord zijn en beantwoord worden. Als je er behoefte aan hebt, kun je de engelen vragen je vertrouwen te vergroten.

43: Er zijn engelen en verlichte meesters bij je, die je steunen en van je houden. Praat in gedachten met hen over je verwachtingen, dromen en angsten, en vraag hun je te helpen. Ze komen je altijd te hulp als je hun daarom vraagt.

44: Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen je te helpen met alles wat jou en je dierbaren rust geeft. Je hoeft de engelen niet precies te vertellen hoe ze een situatie moeten verbeteren, maar hun slechts te vragen die te verbeteren. De goddelijke en oneindige wijsheid van de Schepper zal jou (via de engelen) naar een schitterende, ingenieuze oplossing leiden.

45: De engelen vragen je direct de nodige veranderingen in je leven aan te brengen. Je weet al welke veranderingen dat zijn. Vraag de engelen je te helpen de moed en kracht te vinden ze aan te brengen, en weet dat deze veranderingen uiteindelijk iedereen ten goede zullen komen.

46: De engelen willen je helpen bij je materiële behoeften, vooral wanneer die verband houden met je levensopdracht en je dierbaren. Ze kunnen je helpen met alles, klein of groot, wat jou en je dierbaren rust geeft. Vraag hun gewoon om hulp.

47: De engelen zeggen dat je het goed doet en dat je op de juiste weg bent. Ze willen je laten weten dat ze bij je zijn bij alles wat je doet en dat ze je zelfs nog meer kunnen helpen als je een beroep op hen doet voor specifieke hulp.

48: Er zijn Engelen des Over vloed,s bij je. Weet dat er een onuitputtelijke voorraad is en dat gebrek slechts een illusie is. Er komt nu meer geld op je pad, dus maak je geen zorgen om geld.

49: De engelen vragen je direct aan je goddelijke opdracht te gaan werken. De tijd is gekomen om onvoltooide projecten af te maken. Maak ruimte vrij in je agenda om aan je echte prioriteiten te werken.

50: God en Spirit dringen er bij je op aan deze verandering door te voeren. Ze verzekeren je dat de overgang harmonieus zal verlopen en dat jij en je dierbaren in alle opzichten zullen worden bijgestaan. Laat los en laat God je in deze tijd van verandering helpen.

51: Blijf een positieve afloop in gedachten houden in deze tijd van levensveranderingen. Ook al weet je misschien niet goed wat de toekomst voor je in petto heeft, wees ervan verzekerd dat alles verbeteren zal. Blijf positief ten aanzien van je voornemens en doelen.

52: Verandering is de enige constante. Vertrouw op deze waarheid en wees niet bang voor de veranderingen die je doorvoert en doormaakt. Wanneer er hier een deur dichtgaat, gaat er daar een open naar iets beters.

53: De verlichte meesters helpen je door de weg voor deze verandering vrij te maken. Vraag om hun liefdevolle kracht om deze overgang glad te laten blijven verlopen.

54: De engelen verzekeren je dat de verandering die je overweegt of ervaart er een ten goede is. Ze zijn op dit moment bij je en blijven je steunen in deze overgangstijd. Doe regelmatig een beroep op hen.

55: Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering in je leven door (of staat op het punt die door te maken). Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

56: Terwijl je deze belangrijke en hoognodige levensverandering doormaakt, ontvang je nieuwe zegeningen en kansen. Al je behoeften worden in deze overgangstijd vervuld.

57: Deze verandering brengt je op je goddelijke pad vertrouw erop dat er een positieve trend is, ook al kun je nog niet goed zien waar het heen gaat.

58: Je financiële situatie verandert ten goede. Roep de Engelen des Overvloed,s aan om je te laten ondersteunen, helpen en adviseren op het financiële vlak, en neem hun raad met betrekking tot het aanwenden van geld en het omgaan met schulden ter harte.

59: Je leven wordt stabieler en je krijgt nu een duidelijker beeld van je levensweg. Accepteer die volledig en direct, en zet je er helemaal voor in, want dit is het juiste tijdstip voor jou en je levenstaak.

60: De Schepper helpt je met materiële zaken. Je wordt eraan herinnerd dat je eerst het koninkrijk van God moet zoeken en dat de rest je vervolgens gegeven zal worden. Houd je hart en geest op de hemel gericht en weet dat er altijd in je behoeften zal worden voorzien.

61: Blijf positief denken en hopen ten aanzien van je materiële behoeften, zodat je een gestage toevloed manifesteert. Geef angsten of zorgen over aan de Spirit om ze te laten helen en transmuteren. Je gedachten hebben kracht, dus waak er zorgvuldig over en richt je slechts op je wensen.

62: Heb vertrouwen in deze wereld. Blijf geloven dat de mensen in wezen goed zijn, ook als ze dat niet lijken. Wees ervan verzekerd dat het universum je in materieel opzicht steunt, nu en altijd.

63: De verlichte meesters (zoals Jezus) helpen je bij aardse zaken. Tevens kun je de aarde helpen het gouden tijdperk in te gaan door middel van je gebeden, affirmaties en goddelijke lichtenergie.

64: Engelen in de hemel en op aarde helpen je met materiële steun. Ze zorgen ervoor dat er in je behoeften wordt voorzien, vooral wanneer je je concentreert op je spirituele pad. Hoe dankbaarder je, je jegens de engelen voelt, des te meer je openstaat voor de hulpstroom.

65: Verwacht een verandering op het materiële vlak, bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuwe baan. Het is een verandering ten goede, ook al voelt die eerst niet prettig.

66: Houd je gedachten in deze periode op de hemel gericht en maak je niet excessief zorgen om het materiële of wees er niet obsessief mee bezig.

67: Er is bij jou een evenwicht tussen je pad van dienstbaarheid en materiële aangelegenheden. Je past je spirituele wijsheid toe om de aarde en haar bewoners te helpen. Ga vooral zo door!

68: Je hebt overvloed gematerialiseerd. Houd de stroom op gang door geld te geven aan doelen waarin je gelooft. Houd je armen en dankbare hart open om te ontvangen. Hoe meer je jezelf toestaat te ontvangen, hoe meer middelen je tot je beschikking hebt om anderen te helpen.

69: Dit getal verwijst naar evenwicht, zoals yin en yang. Breng je spirituele en materiële gerichtheid met elkaar in evenwicht door aan beide tijd en energie te besteden. Wanneer je, je volledig aan je goddelijke levensdoel wijdt, wordt er in al je behoeften voorzien.

70: Dit is een bericht van de Schepper dat je op de goede weg bent. Blijf in evenwicht door te bidden en te mediteren.

71: Behoud je positieve gedachten en ideeën. Laat je door mensen of situaties niet van je intenties afbrengen.

72: Heb vertrouwen in deze weg en vervolg hem. Je optimisme is gegrond! De kabbalisten onderscheiden 72 namen voor God, en daarom kan dit getal ook je duidelijke verbinding met de Schepper bevestigen en verheffen.

73: De verlichte meesters zeggen dat je op de goede weg bent en dat ze je helpen bij alles wat je doet. Vraag hun om alle hulp die je verder nog nodig hebt.

74: De engelen zeggen dat je keuze een goede is. Blijf de ingeslagen weg vervolgen en doe een beroep op je engelen als je voelt dat je minder standvastig wordt.

75: Dit is een verandering ten goede. Je hebt het juiste besluit genomen, ook al weet je niet hoe alles af zal lopen. Ga door!

76: Je bent op de goede weg en er wordt nu en in de toekomst in je materiële behoeften voorzien. Geef alle aardse zorgen over aan de Spirit en sta open voor ontvangen.

77: Gefeliciteerd! Je ben in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

78: Je bent op de goede weg en gaat in alle opzichten overvloed en voorspoed tegemoet. Wat je zaait, zul je oogsten. Je hebt naar je ware innerlijke raad geluisterd en er energie en moeite in gestopt. Je plukt nu de vruchten van je juiste handelwijze.

79: Je hebt je aan heilig dienstbetoon gewijd door middel van je goddelijke levensopdracht, en je volgt de juiste koers om van die opdracht een succes te maken.

80: De Schepper schenkt je grote overvloed, niet zozeer omdat Hij je wil belonen, als wel omdat die voortvloeit uit de goddelijke wet van oorzaak en gevolg. Omdat je met de hulp van het Licht hebt gewerkt aan het bevorderen van voorspoed, kan Het meer steun op je laten schijnen.

81: Houd je gedachten positief gericht op het gebied van voorspoed en overvloed. Blijf vol vertrouwen en rustig, en weet dat de Bron van alles in je is. Je bevindt je nu op een punt dat wat je over geld denkt, zich onmiddellijk manifesteert.

82: Vertrouw erop dat je altijd genoeg geld zult hebben om in je materiële behoeften te voorzien. Dat zal op wonderbaarlijke en creatieve wijze gebeuren, dus laat je zorgen los over hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen.

83: Je overvloed wordt bespoedigd door je spirituele band met de verlichte meesters. Bid tot en mediteer op deze meesters, die je op je weg begeleiden en je helpen een ononderbroken stroom in je leven te ervaren.

84: De engelen helpen je het geld beter te laten stromen. Roep wanneer je dat wilt de Engelen des Over vloed,s aan voor advies en hulp met betrekking tot geldzaken.

85: Je financiële toestand wordt gestaag beter. Blijf dankbaar en wees bereid met vreugde in je hart zowel te geven als te ontvangen.

86: Geef materiële zorgen over aan Spirit, want de hemel werpt je nieuwe overvloed in de schoot. Zorg ervoor dat je de overvloedige gaven en zegeningen die op je pad komen, opmerkt en in ontvangst neemt.

87: De weg die je bewandelt, houdt de stroom van overvloed in stand. Het zit je in vele opzichten mee en je hebt een rijke bron aangeboord door je op je innerlijke raadgevingen af te stemmen en ze op te volgen. Je brengt het geheim van geven en nemen in praktijk.

88: Grote overvloed is je deel. Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar anderen toe leidt wanneer je, je daartoe geroepen voelt.
89: Je wordt bij je goddelijke levensopdracht in alle opzichten uitvoerig door het universum gesteund.

90: God ondersteunt je heilige levensdoel. Vraag en je zult altijd goddelijke raad en hulp voor je opdracht ontvangen.

91: Let op je gedachten over je lichtwerk en je levensopdracht. Blijf positief en weet dat je de kwalificaties en kracht hebt om anderen te helen en te helpen.

92: Geloof in jezelf en je vermogen je goddelijke levensopdracht te vervullen.

93: De verlichte meesters zijn er om je te helpen met dit project, temeer daar het verband houdt met je goddelijke levensopdracht.

94: De engelen vragen je je erop te blijven richten meer liefde en licht in je wereld te brengen door middel van je gewijde levenstaak.

95: De veranderingen die je doormaakt of overweegt zijn heilzaam voor je goddelijke levensopdracht.

96: Ga je nu met hart en ziel wijden aan je goddelijke levensopdracht, en al je behoeften zullen vervuld en verwezenlijkt worden. Je bent er klaar voor en er is behoefte aan je levenswerk.

97: Je bent op de juiste weg om je goddelijke levensopdracht volledig te manifesteren. Ga door en sta al doende open voor het geven en ontvangen van liefde.

98: Wanneer je, je volledig wijdt aan je opdracht van licht en liefde (met inzet van je aangeboren talenten, passies en interesses), komt het geld vanzelf. Richt je alleen maar op dienstbaar zijn en je zult nooit gebrek hebben en altijd voldoende overhouden om met anderen te delen.

99: Ga aan de slag, lichtwerker! Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in je wereld te brengen is van het grootste belang. De voorbereidingen voor je levenstaak zijn nu afgerond.

100 t/m 199

100: Laat je gedachten volledig in harmonie zijn met Gods liefde en licht. Je positieve gedachten en daden maken een wereld van verschil, juist nu.

101: Laat je denken zich volledig richten op God. Wees creatief, net als de Schepper. Weet dat je het hemelse plan bevordert wanneer je, je in je denken blijft richten op vrede.

102: God en de universele wijsheid verheffen je gedachten en helpen je vertrouwen in deze situatie te houden. Vraag God je te helpen alle twijfels te boven te komen.

103: Je gedachten en intenties worden ondersteund door God en de verlichte meesters. Roep hen herhaaldelijk aan om je in je doen en denken door hen te laten leiden. Ze houden je in alle opzichten gefocust op de goddelijke waarheid.

104: God en de engelen steunen je positieve gedachten. Terwijl je op goddelijke liefde mediteert, voel je hoe intens ze van je houden. Houd je gedachten gericht op liefde, en doe een beroep op de hemel om je gedachten bij te sturen als dat nodig is.

105: Durf je op God en goddelijke leiding te verlaten om helderheid te verkrijgen omtrent de veranderingen die je doormaakt of overweegt. Verzoek God regelmatig je te helpen om deze veranderingen gracieus en soepel door te maken.

106: Je materiële wensen worden zonder enige moeite vervuld door ze met intenties van onvoorwaardelijke liefde en waardigheid te manifesteren. Geef zorgen om geld of materiële zaken over aan God en vertrouw erop dat er in al je behoeften wordt voorzien.

107: De weg der manifestatie loopt via God en via het volgen van goddelijke raadgevingen. Je bent op de goede weg, maar blijf tijd en energie besteden aan het spreken met en luisteren naar Spirit om je van blijvend succes te verzekeren.

108: Je overtuigingen en houding met betrekking tot God brengen je vele vormen van overvloed. Net als de Schepper kun je deze rijkdom op vele manieren met anderen delen. Blijf positief en leer ook anderen positief te denken over materiële voorzieningen.

109: God verheft je bewustzijn betreffende je goddelijke levensopdracht. Blijf mentaal en emotioneel met God verbonden, zodat Hij je raad, moed en steun in verband met je levensopdracht kan geven.

110: Blijf je gedachten op God en goddelijke liefde richten, want je schept je werkelijkheid door middel van je gedachten en opvattingen. Wijd je aan creatieve bezigheden en mijd verslavend gedrag.

111: Er is een energetische poort voor je opengegaan, waardoor je gedachten zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachten wijselijk in deze periode en zorg ervoor dat ze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteert.

112: Houd je gedachten luchtig, optimistisch en hoopvol, vooral ten aanzien van je toekomst. Heb vertrouwen in je manifesterende vermogens.

113: De verlichte meesters, vooral de godinnen, helpen je je gedachten positief en liefdevol te houden. Als je negatieve gedachten of gevoelens hebt, of als je bij onaangename situaties betrokken bent, kun je hen direct aanroepen.

114: Denk als een engel en zie in jezelf, anderen en iedere situatie het beste. Op die manier verricht je wonderen!

115: Je krachtige intenties loodsen je door deze overgangsperiode. Blijf positief en gefocust in deze tijden van verandering.

116: Je optimisme, affirmaties en visualisaties brengen een gestage stroom van materiële voorzieningen op gang. Je hebt de kracht om alles wat je nodig hebt te manifesteren, nu en in de toekomst.

117: Je bent op de goede weg met je positieve affirmaties en intenties. Je verwacht het beste, en daarom gebeurt er ook het beste.

118: Je positieve en optimistische gedachten en visualisaties manifesteren golven van voorspoed en overvloed. Je geven en nemen zijn in goddelijk evenwicht.

119: Houd je gedachten en opvattingen over je heilige levenstaak positief. Verwacht succes in alles wat je doet, vooral wanneer het verband houdt met je spirituele pad en heilige levenstaak.

120: God raadt je dringend aan van geloof en positieve gedachten vervuld te blijven. Alles zal voor je hoogste goed uitpakken.

121: Blijf geloven en blijf positief terwijl je gedachten, gevoelens en opvattingen zich doen gelden in de werkelijkheid. Denk alleen aan je wensen en geef alle zorgen over aan Spirit om ze te laten helen en trans muteren.

122: Je gedachten en je geloof zijn uiterst heilige instrumenten die je voor deze incarnatie naar de aarde hebt meegenomen. Deze getallenreeks is een teken dat je deze instrumenten moet eerbiedigen en moet weten hoe krachtig ze zijn.

123: Vereenvoudig je leven. Ruim alles op wat je energie, tijd of financiën opslurpt, vooral alles wat je van je levenstaak afhoudt. De verlichte meesters helpen je bij deze vereenvoudiging.

124: De engelen helpen je sterk te blijven in je vertrouwen en positieve houding. Vraag de engelen je op het vlak van ideeën, richting en moed te helpen naar dit doel toe te werken.

125: Blijf positief en optimistisch ten aanzien van de veranderingen die je ondergaat of overweegt aan te brengen. Je vertrouwen helpt de overgang soepel en harmonieus te laten verlopen.

126: Je manifesteert de stroom van je materiële voorzieningen. Om de stroom te vergroten moet je er meer in geloven en positiever denken.

127: Vertrouw erop dat je voortdurende affirmaties en positieve gedachten werken! Je manifesteert op een steeds hoger niveau.

128: Je bent een meester-schepper en manifest-eerder. Je stroom van overvloed is een rechtstreekse afspiegeling van je huidige gedachten. Je hebt de macht om snel je gedachten te manifesteren.

129: Heb vertrouwen en blijf positief ten aanzien van je goddelijke levensopdracht en je vermogen er een succes van te maken. Je hebt alles in je om die opdracht uit te voeren. Volg gewoon je innerlijke leiding en affirmeer dat alles in orde is.

130: Het vrouwelijke aspect van de schepping ondersteunt momenteel jou en je werk. Sta open voor ontvangen en let op de intuïtieve, gevoelige kant van jezelf. Doe een beroep op de godinnen om je te helpen positief te blijven. Stem je af op de maancycli en merk hoe ook zij je emoties en je manifestaties beïnvloeden.

131: De verlichte meesters vooral de godinnen staan klaar om je bij te staan. Ze communiceren met je via je gedachten en ideeën.

132: De verlichte meesters, godinnen en heilige vrouwelijke energie tillen je bewustzijn naar een niveau van volmaakt geloof en positief denken. Doe vaak een beroep op hen om je te helpen spiritueel gericht te blijven.

133: De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen positieve gedachten, voornemens en affirmaties te hebben. Ze fluisteren goddelijk geïnspireerde ideeën van liefde in je oor, dus let goed op je overpeinzingen en inzichten.

134: De engelen en verlichte meesters vragen je, je huidige gedachten over het heilig vrouwelijke, alsmede je gedachten over relaties met vrouwen te herzien. De godinnen en engelen geven je kracht wanneer je hen aanroept.

135: Aanzienlijke heling op het vlak van relaties met vrouwen is een welkome zegen, en die wordt tot stand gebracht door de positieve gedachten en affirmaties waarmee je de laatste tijd werkt. Blijf het goede in jezelf, je moeder en andere belangrijke vrouwen in je leven bevestigen, zodat je nog meer heelt en je nog meer openstelt.

136: De verlichte meesters en godinnen zien erop toe dat er constant in je behoeften wordt voorzien. Jij helpt bij dit manifesteren door je gedachten op het positieve te blijven afstemmen.

137: De godinnen helpen je op de weg te blijven die je bent ingeslagen. Leun op hen als je steun nodig hebt. Weet dat het goed is om hulp van anderen te ontvangen.

138: Er zijn veel verlichte meesters vooral moedergodinnen die je helpen de grote stroom van overvloed te ontvangen die ze je sturen.
139: De verlichte meesters vooral de godinnen zegenen en steunen je goddelijke levensopdracht. Doe een beroep op hen als je antwoorden of raad nodig hebt.

140: God en de engelen helpen je positieve gedachten en intenties te behouden. Neem tijd in stilte voor overpeinzing en meditatie, en vraag de hemel om raad.

141: Richt je gedachten en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren je hoeft je alleen maar te ontspannen en goed te ademen.

142: Door je consequent bezig te houden met positieve intenties heb je een duidelijke verbinding met het engelen rijk tot stand gebracht. Vertrouw erop dat de engelen je inderdaad horen.

143: De engelen en verlichte meesters raden je dringend aan een positieve kijk op jezelf en je wereld te behouden. Vraag hun zo nodig je te helpen deze geestesgesteldheid te handhaven.

144: De aartsengel Jofiël, evenals de rest van het engelen rijk, helpt je, je gedachten mooier te maken. Deze positieve gedachten leveren een grote bijdrage aan deze wereld.

145: Je positieve gedachten en affirmaties en je engelen brengen samen een positieve verandering tot stand. Blijf in voortdurend contact met je engelen door middel van gebed en meditatie terwijl je deze verandering doormaakt.

146: Je engelen vragen je positief over je materiële leven te blijven denken. Hang overal briefjes met affirmaties op, zodat je die regelmatig kunt zien bijvoorbeeld op de spiegel van je badkamer, naast je bed en in je kantoor.

147: Vertrouw op de ideeën die je op goddelijke wijze ontvangt via herhaalde en sterke ideeën, gedachten en inzichten. De engelen zeggen: ‘Ga ervoor!’

148: Je krijgt veel steun van de engelen met betrekking tot de nieuwe ideeën waarmee je aan de slag gaat. Deze nieuwe activiteiten hebben financieel succes, mits je optimistisch blijft en je blijft afstemmen op de goddelijke raad.

149: Je heilige levensopdracht wordt op goddelijke wijze geleid via geïnspireerde gedachten en ideeën. Vertrouw op de boodschappen die je krijgt, vooral wanneer die je de raad geven anderen te helpen.

150: Je positieve gedachten en affirmaties helpen je bij deze verandering. Je wordt volledig door de Schepper gesteund. Blijf positief en optimistisch en aanvaard welwillend hulp wanneer die je wordt aangeboden.

151: Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.

152: Heb vertrouwen en blijf positief ten aanzien van de veranderingen die je in je leven aanbrengt. Weet dat alle lessen die je hebt geleerd, je sterker en wijzer hebben gemaakt.

153: De verlichte meesters dringen er bij je op aan de veranderingen door te voeren die je al een tijdje overweegt. Deze krachtige en heilige getallenreeks duidt ook op een verband met de heilige Drie-eenheid, de moedergodin, Maria Magdalena en/of vergeving.

154: Er zijn engelen die je eraan herinneren dat je aandacht moest besteden aan wat je denkt, omdat je verwachtingen in deze tijd van overgang en verandering je ervaringen scheppen. Doe een beroep op de engelen, vooral op aartsengel Jofiël, om je te helpen positief te blijven.

155: Je maakt op dit moment een belangrijke levensverandering door en het is van wezenlijk belang dat je positief blijft. Vertrouw erop en weet dat deze verandering je ten goede komt.

156: Wanneer je de menselijke stappen neemt die nodig zijn om de veranderingen in gang te zetten die je worden ingegeven, zal in al je materiële behoeften worden voorzien. Blijf positieve gedachten houden over deze veranderingen.

157: Het universum staat achter de positieve veranderingen die je in je gedachten, opvattingen en verwachtingen hebt aangebracht. Er zijn goede redenen voor je optimisme ga in geestelijk opzicht zo door!

158: Concentreer je op positieve gedachten en bevestig ze consequent in deze tijd van verandering. Weet dat het universum je volledig steunt en dat deze verandering uiteindelijk de stroom van overvloed voor je zal vergroten.

159: Blijf positieve gedachten en verwachtingen houden ten aanzien van de veranderingen die je doormaakt en weet dat ze je erop voorbereiden je goddelijke levensdoel op een nog hoger en diepgaander niveau te vervullen.

160: Alles wat je in materieel opzicht nodig hebt, verkrijg je via God en positieve affirmaties. Houd deze gevoelens van dankbaarheid vast, bevestig dat je wensen zich al hebben gematerialiseerd, en het zal tot stand komen.

161: Al je materiële behoeften worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je je wenst, en dat is wat je ontvangt.

162: Vertrouw op de aanwijzingen die je krijgt ten aanzien van de volgende stap in deze situatie. De goddelijke raad die je krijgt, geeft je alle informatie en steun die je nodig hebt om dat wat je in materieel opzicht nodig hebt, te manifesteren, maar daarvoor moet je wel aandacht besteden aan wat je denkt, voelt en ziet. Heb vertrouwen!

163: De verlichte meesters helpen je bij het helen van je gedachten ten aanzien van materieel bezit. Ze laten je zien hoe je van het leven kunt genieten zonder verstrikt te raken in de illusie van gebrek of beperking.

164: De engelen verzekeren je dat er in je materiële behoeften wordt voorzien. Geef alle zorgen die je hebt over de vervulling van materiële behoeften over aan de engelen en sta ervoor open op wonderbaarlijke wijzen te ontvangen.

165: Je verandert de manier waarop je met de materiële wereld omgaat en leert hoe je moet manifesteren om je behoeften vervuld te krijgen. Blijf positief denken en visualiseren ten aanzien van je wensen, en geef alle twijfels aan Spirit zodat ze geheeld en getransmuteerd kunnen worden. Je bent een krachtige manifest-eerder!

166: Je bevindt je in de ideale positie om je leven te helen door je gedachten te verheffen, zodat ze alleen maar gericht zijn op je ware hartenwensen. Laat zorgen om materiële zaken los en denk aan de schoonheid van het geestelijke. Op die manier trek je schoonheid aan.

167: Het is belangrijk dat je jezelf erkenning gunt voor wat je bereikt hebt. Geef jezelf een schouderklopje en weet dat je oneindig bemind en gewaardeerd wordt door het universum. Spirit zorgt ervoor dat al je materiële behoeften nu en in de toekomst worden vervuld.

168: Blijf positief met betrekking tot materiële en financiële kwesties. Er is altijd in je behoeften voorzien en dat zal zo blijven. Positief denken, en niet tobben, is wat voor jou overvloed manifesteert.

169: Zet je goddelijke ideeën om in daden en blijf ermee bezig totdat het voltooid is. Laat angsten omtrent geld los, stel niet langer uit, bereid niet langer voor, maar wijd je direct aan je levensopdracht.

170: Het voor jou juiste pad wordt je duidelijk door naar Gods leiding en naar je eigen positieve gedachten en visualisaties te luisteren. Blijf gericht op God en op je positieve bedoelingen.

171: Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het Licht te richten heeft ook helende effecten op anderen.

172: Er zijn gegronde redenen voor je vertrouwen en optimisme. Je hebt een duidelijk beeld van deze situatie en je hebt goede redenen om opgewonden te zijn! Blijf positief!

173: De verlichte meesters feliciteren je met je vermogen boven negativiteit uit te stijgen en het grote geheel van mogelijkheden te zien. Blijf je richten op het hoogst mogelijke resultaat. Goed zo!

174: Je engelen feliciteren je met je inzet om positief te blijven. Je optimistische houding is een innerlijke engel die je op vleugelen van liefde en licht draagt en iedereen en alles op zijn pad heelt.

175: Je positieve intenties helpen je deze belangrijke levensverandering nu door te voeren. Dit is een verandering ten goede, dus wees er niet bang voor. Leg liefde in alles wat je doet.

176: Gefeliciteerd! Je hebt de sleutel tot manifesteren gevonden en past dit ook toe. Ook al kun je nog niet alle resultaten zien, met je gedachten en gebeden zit je op de juiste koers. Houd vol en blijf positief.

177: Je positieve gedachten en affirmaties hebben je op de voor jou juiste goddelijke weg gebracht! De engelen loven je om je inspanningen. Je moed en toewijding zijn een inspiratiebron voor anderen.

178: Je positieve gedachten over geld, overvloed en materiële voorzieningen zijn precies goed. Visualiseer en affirmeer dat je ruim voldoende hebt, ook om met anderen te delen… en het is zo.

179: Richt je intenties op het volbrengen van deze zeer belangrijke taak. Je bent er bijna, en dit project is van cruciaal belang voor je goddelijke levensopdracht. Zie deze als reeds volbracht en zeg daarvoor dank. Voordat je het weet zal hij uitgevoerd zijn.

180: Blijf overvloed affirmeren om die naar je tastbare werkelijkheid te halen. Weet dat God voor jou wil dat je rust hebt op het materiële vlak. Leg al je angsten en zorgen in de handen van de Schepper.

181: Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.

182: Heb vertrouwen en weet dat je nu en altijd financieel gesteund wordt. Jij, je dierbaren en je toekomst zijn veilig en zeker.

183: Er komt nu overvloed op je pad en een van de vormen waarin dat gebeurt is via de stroom van goddelijk geïnspireerde ideeën. Merk ze op en handel ernaar, want het zijn antwoorden op je gebeden. Je wordt financieel gesteund terwijl je deze ideeën in werkelijkheid omzet.

184: De engelen helpen je positief te blijven met betrekking tot geld, financiën en materiële middelen. Doe een beroep op hen om je vertrouwen op te krikken en je te helpen de vervulling van je materiële behoeften te manifesteren.

185: Je maakt op dit moment levensveranderingen door die uiteindelijk de stroom van voorspoed voor je zullen vergroten. Het is voor jou extra belangrijk positief te blijven en negatieve opvattingen over geld en ontvangen te transformeren.

186: Je positieve gedachten over je leven hebben een stroom van goddelijk geïnspireerde ideeën op gang gebracht. Schrijf ze op en handel naar deze ideeën, want ze zullen jou en anderen vele zegeningen brengen.

187: Vertrouw op de briljante ideeën die je krijgt, daar het blauwdrukken zijn voor het manifesteren van alles wat voor jou belangrijk is. Maak je geen zorgen om geld en stel er niets om uit bij alles wat je doet, zal er in je behoeften voorzien worden.

188: Je manifesteert een enorme toename van je financiële middelen door positieve gedachten en verwachtingen te behouden en overvloed te blijven visualiseren. Blijf optimistisch en vertrouw op je innerlijke leiding.

189: Je positieve gedachten, verwachtingen en affirmaties manifesteren financiële steun voor je goddelijke levensopdracht. Ga in geestelijk opzicht zo door!

190: Je hebt een belangrijke levensopdracht die deel uitmaakt van Gods plan. Bewaar rust in je denken en werk dagelijks aan je prioriteiten.

191: Zorg er dubbel goed voor dat je, je gedachten op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.

192: Heb vertrouwen in de ideeën en gedachten die je ontvangt. Ze houden verband met je levensopdracht. Maak af wat je begint, vooral omdat er een verband is tussen je doelen en prioriteiten.

193: De verlichte meesters zijn bij je, helpen je met je levensopdracht, organiseren je agenda volgens je prioriteiten en helpen je positief te blijven! Doe vaak een beroep op hen!

194: De engelen vragen je je te concentreren op het zenden van licht en liefde naar de wereld door middel van je aangeboren talenten en interesses. De engelen zijn bij je en helpen je, je tijd en energie aan je prioriteiten te besteden.

195: De positieve veranderingen die je in je gedachten en opvattingen hebt aangebracht, helpen je een nog hoger niveau voor je goddelijke levensopdracht te manifesteren. Blijf optimistisch in je verwachtingen!

196: Het is belangrijk dat je de nodige menselijke stappen neemt om te handelen naar de goddelijke ideeën die je ontvangt met betrekking tot je levenstaak. Voor al je materiële behoeften wordt gezorgd terwijl je naar je doelen toe werkt en optimistisch en positief blijft.

197: Je bent op de goede weg met je plannen en intenties ten aanzien van de goddelijke opdracht in je leven. Ga vandaag tot handelen over met betrekking tot je prioriteiten.

198: Ga je direct en zonder aarzelen wijden aan je levenstaak. Neem eerst goddelijk geïnspireerde stappen, en je zult ontdekken dat er altijd financiële steun is.

199: Je bent nu geschikt en klaar voor je goddelijke levensopdracht. Weet en voel die waarheid. Bevestig haar vaak.

200 t/m 299

200: Je geloof heeft je naar een krachtige en goddelijke band met God geleid. Je geloof heeft een stevige basis en je werkt met de Schepper als partner.

201: Je hoort je Goddelijke leiding duidelijk. Heb vertrouwen in jezelf, blijf geaard en zet de raadgevingen om in daden.

202: Het is belangrijk je in deze tijd te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van God. Je geloof zet wonderen in beweging.

203: Je trouwe band met de verlichte meesters helpt je gecentreerd in liefde te blijven. Houd gestaag de verbinding met het Goddelijke in stand en merk vol dankbaarheid de wonderen op die je overkomen en omringen.

204: God en de engelen vragen je geduld te hebben. Blijf erin geloven dat je gebeden gehoord zijn en beantwoord worden.

205: Vertrouw erop dat de veranderingen die je overweegt en ervaart goddelijk geleid zijn. Blijf geaard en optimistisch en zet één stap tegelijk.

206: Je geloof in God zorgt ervoor dat er altijd in je materiële behoeften wordt voorzien. Behoud je geloof en sta open voor ontvangen.

207: Je bent op de juiste weg omdat je vertrouwen hebt gehad en de goddelijke raad opvolgt. Blijf naar deze raad luisteren en ernaar handelen, en alles zal goed blijven gaan.

208: De Schepper stort voortdurend zegeningen over jou en je dierbaren uit en voorziet in al je behoeften. Blijf verankerd in je geloof om deze uitstorting gaande te houden.

209: Vertrouw erop dat God en het universum je verzoeken ten aanzien van je goddelijke levensopdracht horen en steunen. Concentreer je telkens op het beginnen aan en afmaken van één kleine taak die met je zielwensen te maken heeft.

210: Blijf in gesprek met God over je zielwensen. Blijf je dankbaar voelen voor wat je hebt en voor wat je manifesteert. Vertrouwen en dankbaarheid zijn de magische sleutels voor jou en je manifestaties.

211: Houd je gedachten over jezelf en anderen nauwkeurig in de gaten. Hoe meer je in jezelf, anderen en het leven gelooft, hoe meer je geloof beloond wordt met positieve ervaringen.

212: Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertro
uw op de kracht van je gedachten om je leven in positieve zin te veranderen.

213: Vertrouw op je intuïtie. Stel je open voor het ontvangen van boodschappen van je verlichte meesters, vooral van de godinnen. Vertrouw op je gevoelens en handel dienovereenkomstig.

214: De engelen raden je dringend aan in je ideeën te geloven. Blijf je richten op je wensen en geef alle angsten over aan de engelen.

215: Vergeet nooit hoe krachtig je gedachten zijn en houd ze positief. Vertrouw erop dat de verandering die je doormaakt je dromen en levensdoel manifesteert.

216: Werk consequent met dagelijkse affirmaties om je materiële behoeften en wensen te manifesteren. Uit positieve beweringen die bevestigen dat je behoeften al gemanifesteerd zijn en vertrouw op de kracht van je intenties.

217: Je affirmaties werken ga ermee door! Blijf geloven in de machtige manifesteer kracht die je bezit en blijf je concentreren op je wensen.

218: Geloof in jezelf en je hogere gedachten brengt je een overvloed aan voorspoed. Vertrouw op de goddelijke stroom van het universum en sta open voor zowel geven als ontvangen.

219: Houd positieve gedachten en een positief geloof ten aanzien van je goddelijke levensopdracht. Weet dat je er geschikt en klaar voor bent anderen te helpen. Gebruik je manifesteer kracht om kansen te creëren om les te geven en te delen.

220: Blijf consequent bidden en mediteren en houd consequent je spirituele verbinding met God in stand. Stel je hart volledig open voor de Schepper. Vertel God al je gevoelens, verwachtingen en verlangens.

221: Maak in gedachten een lijst van alles waarvoor en iedereen voor wie je dankbaar bent. Voel deze dankbaarheid volledig en weet dat je, je hele leven zegeningen zult blijven ontvangen. Heb vertrouwen en blijf positief.

222: Heb vertrouwen. Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

223: Vraag de verlichte meesters je te helpen sterk en trouw te blijven. Loop niet in de val van negativiteit, want je geloof is een voorwaarde om nu te manifesteren en te helen.

224: De engelen helpen je in jezelf en je capaciteiten te geloven. Vertrouw op de engelen en vraag hun om hulp. Leg de situatie vervolgens in de handen van de engelen, die haar met licht en liefde zullen helen.

225: Vertrouw erop dat deze verandering er een ten goede is. Je bevindt je in een overgangsperiode: je laat het verleden en alles wat niet meer werkt achter je. Laat los en ga vol zelfvertrouwen en geloof verder.

226: Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien. Vertrouw op de innerlijke leiding die je ontvangt en handelen er naar. Stel je open voor het ontvangen van hulp op onverwachte manieren.

227: De engelen vragen je in jezelf en de door jou ingeslagen weg te geloven, want het is de juiste goddelijke weg voor je!

228: Je bent grote overvloed en succes waard, dus blijf er alsjeblieft in geloven. Sta jezelf toe gracieus en dankbaar te ontvangen.

229: Geloof in jezelf en in je ingevingen, ideeën en dromen over je goddelijke levensopdracht. Ook de piepkleine stapjes die je nu zet helpen jou en anderen al heel veel.

230: Vertrouw op de boodschappen die je ontvangt wanneer je mediteert of stil bent, want God en de verlichte meesters leiden je en houden van je.

231: De verlichte meesters helpen je, je dromen waar te maken. Ze vragen je, je gedachten positief op je wensen gericht te houden en vertrouwen te hebben in jullie collectieve manifestatie vermogen.

232: De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.

233: Je hebt een sterke band met verlichte meesters zoals Jezus. Ze vragen je in je geest en in je hart het geloof te bewaren, zoals ook zij lieten zien toen ze op aarde leefden.

234: Heb vertrouwen in de liefde van de engelen en de verlichte meesters, en in hun vermogen je op wonderbaarlijke wijze bij te staan. Vraag hun vaak om hulp en sta open voor het ontvangen van hun leiding en helende energie.

235: Vertrouw op de goddelijke raad die je ontvangt ten aanzien van het doorvoeren van levensveranderingen. Dit zijn boodschappen van de verlichte meesters, die weten dat deze veranderingen je dromen waarmaken. De meesters steunen je bij alles wat je nodig hebt.

236: Vertrouw erop dat de verlichte meesters je voorzien van alles wat je in de materiële wereld nodig hebt. Geef alle wereldlijke zorgen aan hen om ze te laten helen en transmuteren.

237: De verlichte meesters willen je laten weten dat je op de goede weg bent. Geloof in jezelf en in de keuzes die je maakt, en ga vol zelfvertrouwen verder.

238: Je band met de verlichte meesters, samen met je sublieme geloof, zorgt ervoor dat de rijkdommen van het universum naar je toe stromen. Je bent een levend voorbeeld van de kracht van geloof. Blijf geloven!

239: De verlichte meesters zeggen: ‘Ga nu werken aan je levenstaak!’ en ze vragen je te geloven in je vermogen iets in de wereld te betekenen. De wereld heeft jou en je levenswerk nodig.

240; God en de engelen vragen je erop te blijven vertrouwen dat alles in orde is, nu en in de toekomst. Leg al je beslommeringen en zorgen in hun handen en sta open voor het ontvangen van hun hulp op onverwachte manieren.

241; Je onwrikbare geloof, samen met de hulp van de engelen en je positieve denken, creëert prachtige nieuwe wonderen in je leven. Blijf optimistisch en blijf met je engelen over alles praten.

242; Je open geest en hart, evenals je geloof en vertrouwen, hebben een heldere verbinding tussen jou en je beschermengelen tot stand gebracht.

243; De engelen en verlichte meesters zijn bij je en helpen je. Je kunt een betere verbinding met hen tot stand brengen als je de energie van vrede, geloof en vertrouwen vasthoudt. Ze vragen je te geloven.

244; De aartsengelen en engelen verbeteren je zelfbeeld, zodat je zult weten hoe machtig je bent. Geloof in jezelf en je vermogens, en vertrouw erop dat het leven goed is.

245; Blijf vertrouwen hebben in de veranderingen die je overweegt en doormaakt. De engelen steunen je in deze overgangsperiode.

246; De engelen zijn bij je en helpen je om je materiële behoeften te manifesteren. Door vervuld te blijven van vrede en vertrouwen, bevorder je de beantwoording van je gebed.

247; De engelen zeggen dat je op de goede weg bent om je zielsopdracht te vervullen. De engelen dringen er meer dan ooit bij je op aan in jezelf en de door jou ingeslagen weg te geloven.

248; Vertrouw op de engelenboodschappen die je krijgt en volg ze op, want ze zijn het antwoord op je gebed. Wanneer je de goddelijke raadgevingen in daden omzet, neemt de stroom van overvloed in je leven toe.

249; Blijf in de raad van je engelen ten aanzien van je levensdoel geloven. Vertrouw op je vermogens de wereld te verbeteren.

250; Vertrouw erop dat de verandering die je doormaakt of overweegt, door God wordt gestuurd en gesteund. Vraag God je te helpen tijdens deze overgang, en stel je open voor het ontvangen van hulp.

251; Deze overgang verloopt gemakkelijk terwijl je blijft werken met affirmaties en gelooft dat, dat zinvol is. Heb vertrouwen en blijf positief ten aanzien van deze levensverandering, zodat een soepele overgang verzekerd is.

252; Blijf vervuld van geloof in deze tijd van verandering. Blijf bereid oude patronen los te laten en meer licht in je leven toe te laten. Je bent veilig.

253; Terwijl je deze levensverandering doormaakt, stabiliseren en beschermen de verlichte meesters je. Geef al je angsten en zorgen aan hen over en vertrouw op hen, jezelf en je toekomst.

254; De engelen zijn bij je in deze tijd van verandering en helpen je vol vertrouwen te blijven. Je optimisme ten aanzien van de toekomst heeft een krachtig helend en manifesterend effect.

255; Vertrouw erop en geloof erin dat deze waardevolle en belangrijke verandering je leven verbetert en je dromen in de werkelijkheid manifesteert.

256; Je wilt graag iets in je leven veranderen, maar bent bang dat je niet de financiële middelen hebt om je te ondersteunen. Deze getallenreeks is een boodschap voor jou om je zorgen aan de hemel te geven en te vertrouwen op de steun van het universum.

257; Het universum prijst je omdat je de sprong van vertrouwen gewaagd hebt. Je bent op de goede weg ga zo door!

258; De veranderingen die je overweegt of waar je bij betrokken bent, vergroten voor jou uiteindelijk de stroom van overvloed. Blijf vervuld van geloof, vertrouwen en optimisme.

259; Blijf vertrouwen, want deze verandering brengt je dichter bij je goddelijke levensopdracht. Je leven wordt rustiger en stabieler. Houd vol.

260; Vertrouw op de stappen die je neemt, want ze worden gesteund door God en de geestelijke wereld. Er wordt in je behoeften voorzien, nu en in de toekomst.

261; Zie je leven en je wereld als reeds geheeld. Vertrouw erop dat er in je behoeften wordt voorzien nu en altijd. Vermijd klagen of verwijten.

262; Je gebeden met betrekking tot de vervulling van je materiële behoeften zijn gehoord en beantwoord. Hoe meer je in je geloof verankerd blijft, hoe meer je de goddelijke raad in jezelf hoort. Heb vertrouwen. Alles is goddelijk en volmaakt geordend.

263; De verlichte meesters vragen je erop te vertrouwen dat je gebeden met betrekking tot materiële voorzieningen zijn gehoord en beantwoord. Geef alle zorgen aan Jezus en de andere verlichte meesters en vertrouw op hun liefde voor jou en je gezin.

264; Je engelen zijn bij je en verzekeren je dat je behoeften worden vervuld. Vertrouw op hen en geloof in hun bereidheid je te beschermen en steunen.

265; Je materiële situatie en behoeften veranderen. Vertrouw erop dat je in deze overgangsperiode veilig bent en gesteund wordt.

266; Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien en dat je wereld goddelijk en volmaakt geordend is. Hoe meer je vertrouwt, des te beter het resultaat zal zijn.

267; Je bent op de juiste weg! Je geloof en affirmaties zorgen voor een gestage stroom van voorzieningen in je leven.

268; Je manifestatiewerk en gebeden hebben de sluizen van overvloed geopend. Bewaar je geloof en sta open voor ontvangen.

269; Alles wat je nodig hebt om je bij je levensopdracht te steunen wordt je nu gegeven, omdat je vertrouwen hebt en vol geloof voorwaarts gaat.

270; God en je constante geloof hebben je op het juiste pad gebracht. Vertrouw op Gods liefde en onbegrensde vermogen je in alle opzichten te steunen.

271; Je affirmaties en positieve houding hebben je geholpen het juiste pad te vinden. Blijf bidden en visualiseren en vertrouw op je innerlijke wijsheid omtrent de te nemen stappen.

272; Je geloof opent vele deuren voor je en zal dat blijven doen. Vertrouw op de manier waarop je momenteel in het leven staat. Het werkt!

273; Je vertrouwen in en relatie met de verlichte meesters hebben schitterende nieuwe kansen voor je in het leven geroepen. Grijp, in het volste vertrouwen dat dit voor jou de juiste weg is, deze kansen met beide handen aan.

274; Je engelen en je geloof verlichten het gouden pad waarop je loopt. Dit is voor jou een magische tijd. Vertrouw op en geniet van je intuïtie en ervaringen.

275; Vertrouw erop dat de verandering die je doormaakt voor jou de juiste is. Deze overgang luidt nieuwe liefde en nieuw licht in je leven in.

276; Deze getallenreeks is een bevestiging dat je echt op de goede weg bent en dat er in voldoende mate in je materiële behoeften wordt voorzien. Geloof in jezelf en vertrouw erop dat je de juiste keuze hebt gemaakt.

277; Je hebt verstandige beslissingen genomen door je innerlijke wijsheid te volgen. Het gaat je voor de wind en je kunt op je intuïtie vertrouwen bij het nemen van de volgende stap.

278; Je bent op het juiste goddelijke pad dat naar jouw overvloed leidt, terwijl je blijft geloven. Vertrouw op je innerlijke leiding en handel daar naar.

279; Je intuïtie en innerlijke aanwijzingen ten aanzien van je levensdoel zijn juist. Je hebt een belangrijk hoofdstuk van je leven afgesloten en nu is de tijd gekomen om je helemaal aan je opdracht te wijden.

280; Open je armen en hart voor Gods oneindige stroom van liefde en overvloed. God zegt altijd ja, ook al is de vorm waarin Hij dat doet soms anders dan je verwacht.

281; Je geloof en positieve affirmaties zorgen voor een gestage stroom van financiële overvloed.

282; Het geld stroomt naar je toe vanwege je volmaakte vertrouwen en geloof in wonderen en het Goddelijke.

283; De verlichte meesters vragen je erop te vertrouwen dat je altijd genoeg geld zult hebben om ruim te voorzien in je eigen behoeften en die van je dierbaren.

284; De engelen hebben je gebeden met betrekking tot geld gehoord en beantwoord. Ze overladen jou en je dierbaren met de oneindige toevloed vanuit het universum. Laat al je zorgen los.

285; Je geloof in jezelf zorgt voor positieve veranderingen in je financiële toestand. Blijf op je innerlijke leiding vertrouwen en daar naar handelen.

286; Onthoud dat de bron van je overvloed in jezelf zit. Concentreer je niet op uitwendige omstandigheden als bepalend voor je overvloed. Ze zijn slechts een illusie.

287; Blijf geloven in de weg die je bent ingeslagen, want die brengt je naar de overvloed die je, je wenst. 288; Je geloof en affirmaties hebben vele golven van overvloed losgemaakt. Geniet van deze zegening en blijf positief.

289; Vertrouw erop dat je altijd genoeg geld zult hebben om je te ondersteunen bij het uitvoeren van je levensopdracht. Laat zorgen over financiën los en richt je uitsluitend op heilig dienstbetoon.

290; Vertrouw op je vermogen en bereidheid voor God in de wereld werkzaam te zijn. Je bent een goddelijk kanaal van helend licht. Laat alle twijfel aan jezelf los en geef die over aan de Schepper.

291; Je intense verlangen anderen te helpen, samen met je geloof en positieve verwachtingen, heeft nieuwe kansen voor je gecreëerd om je goddelijke levensopdracht te manifesteren. Luister naar je innerlijke leiding omtrent de te volgen weg en handel daar naar.

292; Lichtwerker, geloof in jezelf en je opdracht. Laat twijfels aan jezelf en angsten los en ga vol zelfvertrouwen in de richting die de goddelijke raad aangeeft.

293; Geef alle neigingen je goddelijke opdracht uit te stellen nu over aan de verlichte meesters. Vraag hun je geloof en zelfvertrouwen te vergroten en begin dan snel aan de uitvoering van je levenstaak.

294; De engelen helpen je met je levensopdracht. Vertrouw op de engelen en op hun wonderbaarlijke vermogens je te steunen en te helpen bij je levenstaak.

295; Om volledig voor je levenstaak toegerust te zijn is het nodig eerst het een en ander in je leven te veranderen. Vertrouw erop dat je al weet om welke veranderingen het gaat en ga vervolgens in het volste vertrouwen tot daden over.

296; Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien teneinde je bij het vervullen van je levensopdracht te helpen. Je opdracht is nu van belang: stel hem niet langer uit.

297; Vertrouw erop dat je op de juiste weg bent met betrekking tot je goddelijke levensopdracht. Twijfel houdt je alleen maar op.

298; Door je geloof, je affirmaties en het lichtwerk dat je hebt gedaan, ben je nu aangesloten op de oneindige stroom van overvloed in het universum. Je wordt bij je levenswerk volledig gesteund.

299; Ga direct werken aan je opdracht, ook al voel je je er nog niet op voorbereid of geschikt voor. Je bijdragen van licht en liefde (hoe groot of klein ook) zijn nodig in de wereld nú.

300 t/m 399

300; God en de verlichte meesters zijn op dit moment bij je en in je. Je krachtige afstemming op de hoogste vibraties van liefde en licht is helder en puur. Spreek vaak met en luister vaak naar de hemel.

301; God en de verlichte meesters vragen je, je denken van liefde vervuld en op het positieve gericht te houden.

302; Vertrouw op God en op de bereidheid en het vermogen van de verlichte meesters je gebeden te beantwoorden. Stel je open voor het horen van hun raad en het ontvangen van hun helende liefdesenergie.

303; De verlichte meesters helpen je, je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

304; De hele hemel is bij je, inclusief God, de engelen en de verlichte meesters. Geef alle problemen die je ervaart aan hen over en open je hart en geest voor hun zegeningen van goddelijke liefde.

305; God en de verlichte meesters helpen je door deze goddelijke overgang heen. Alles is in orde en je bent veilig.

306; Laat de verlichte meesters en God je zorgen helen. Weet dat God in je behoeften voorziet.

307; God en de verlichte meesters prijzen je omdat je de moed hebt volgens je waarheid te leven. Je bent op de goede weg en straalt door je voorbeeld goddelijk licht uit. Blijf evenwichtig en bescheiden.

308; Financiële overvloed is voor jou als heilig kind van God je goddelijk erfdeel. God en de verlichte meesters overladen je met een overvloed aan zegeningen. Geef aan anderen zoals je wordt ingegeven.

309; God en de verlichte meesters helpen je met je goddelijke levensopdracht. Doe voortdurend een beroep op hen en raadpleeg hen voortdurend met betrekking tot ieder aspect van je levensdoel.

310; Houd je geest en gedachten gericht op de goddelijke spirituele waarheid achter iedere situatie en in ieder mens. Doe een beroep op God en de verlichte meesters om je te helpen liefdevol en positief te blijven.

311; De verlichte meesters helpen je en raden je dringend aan om je geest gericht te houden op scheppen en manifesteren op het hoogste niveau van licht en liefde. Mijd verslavend gedrag, want dat verhult je verlangen te scheppen.

312; Blijf positief ten aanzien van je toekomst en geef zorgen of beslommeringen aan de verlichte meesters. Je gedachten over je toekomst hebben een sterke invloed, dus concentreer je alleen maar op je wensen, en niet op je angsten.

313; Je sterke band met de verlichte meesters helpt je positief te blijven. Ze geven je belangrijke en goede raad om de wereld te helpen helen. Luister naar deze ideeën, want ze zijn gegrond.

314; De engelen en verlichte meesters spreken tot je via goddelijk geïnspireerde ideeën, gedachten en kennis. Volg hun raad vol vertrouwen en optimisme op.

315; Je gebeden, affirmaties en band met de verlichte meesters hebben positieve veranderingen in je leven gebracht. Je laat het oude los en haalt het fantastische nieuwe binnen. Blijf positief in hoe je over jezelf en over je toekomst denkt.

316; De verlichte meesters vragen je positief te blijven denken over de vervulling van je materiële behoeften. Weet dat je genoeg hebt, nu en altijd. Geef weg of verkoop wat je niet langer nodig hebt.

317; Je bent op de goede weg wat betreft je samenwerking met de verlichte meesters. Ze vergroten je manifestatie vermogens door je geest te openen voor de schitterende nieuwe keuzemogelijkheden die je ter beschikking staan.

318; Je gebeden en je band met de verlichte meesters hebben een goddelijke stroom van overvloed losgemaakt. Je staat in de stroom van geven en ontvangen, wat het heilige geboorterecht van ieder mens is.

319; Je levensdoel houdt onder meer in dat je met de verlichte meesters werkt. Ga stil bidden en mediteren, en praat met hen over je taak. Luister naar herhaalde, liefdevolle boodschappen over dienstbaarheid, want deze is een bepalend aspect van je leven.

320; De verlichte meesters helpen je volmaakt geloof in God te hebben als een belangrijk onderdeel van je scheppings-, helings-, manifesteer- en onderwijswerk.

321; Je geloof in het Goddelijke heeft je geholpen de positieve en liefdevolle boodschappen van de verlichte meesters duidelijk te horen. Ze geven je boodschappen die je helpen liefdevol te blijven denken.

322; De verlichte meesters vragen je in jezelf en de geestelijke wereld te geloven en op jezelf en de geestelijke wereld te vertrouwen. Vertrouw op de goddelijke raad die je ontvangt.

323; Je geloof in de verlichte meesters is mooi en een bron van inspiratie voor anderen. Houd je geloof sterk en levend, want het heeft een stevige basis.

324; Je communiceert duidelijk met de engelen en verlichte meesters doordat je sterk in wonderen gelooft. Vertrouw op de boodschappen die je ontvangt, want je bent een engel op aarde.

325; Je sterke geloof in de liefde van de verlichte meesters heeft een belangrijke en positieve verandering in je leven teweeggebracht. Blijf je zorgen of angsten met betrekking tot deze verandering aan de verlichte meesters geven.

326; Je gebeden zijn gehoord en beantwoord door de verlichte meesters. Zij zorgen ervoor dat er voortdurend in al je behoeften wordt voorzien.

327; Je bent vol vertrouwen geweest en hebt de goddelijke raad opgevolgd die de verlichte meesters je hebben gegeven. Daardoor ben je op de juiste weg.

328; Je vertrouwen dat de verlichte meesters je gebeden horen en beantwoorden, heeft je geholpen in de stroom van goddelijke overvloed te leven. Je kent voorspoed in vele opzichten, omdat je in je geloof verankerd blijft en in nauw contact blijft staan met deze goddelijke wezens.

329; Je pure geloof in en liefde voor de verlichte meesters helpen je bij de vervulling van je goddelijke levensdoel. Stel hun alle vragen die je hebt over je opdracht en stel vertrouwen in wat je ontvangt.

330; Je hebt een sterke en heldere verbinding met God en de verlichte meesters. Vraag hun om hulp en sta open voor het ontvangen van die hulp.

331; De verlichte meesters zijn om je heen verzameld om je te helpen positief te blijven, vooral ten aanzien van de toekomst. Vraag hun je te helpen in iedereen en alles (ook in jezelf) het goede te zien.

332; Heb vertrouwen in de mensheid en de toekomst van de wereld. Onthoud dat het machtigste bezit van de verlichte meesters hun volmaakte geloof is wees als zij.

333; Je bent één geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je, leiden je en beschermen je in alle opzichten.

334; De verlichte meesters, aartsengelen en engelen zijn constant bij je: ze spreken met je en helpen je. Vraag hun bij alles om hulp. Het zijn heel echte en krachtige gidsen.

335; Je ontvangt goddelijke raad van de verlichte meesters met betrekking tot een ophanden zijnde verandering. Sta hun toe je te helpen de overgang soepel te laten verlopen.

336; De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in je materiële behoeften wordt voorzien. Leg alle zorgen over de aarde en alle materiële zorgen in hun handen. Volg hun raad dienovereenkomstig op.

337; De verlichte meesters feliciteren je met de weg die je bent ingeslagen. Blijf alsjeblieft in nauwe verbinding met hen staan en vraag hun om raad en hulp.

338; Je nauwe band met de verlichte meesters heeft je geholpen volgens de waarheid van hun leer dat als je gelooft, alles mogelijk is te leven. Geniet de vruchten van je spirituele arbeid, want er komt in vele opzichten voorspoed op je pad.

339; Voor je levensopdracht werk je nauw samen met de verlichte meesters. Vraag hun om hulp en raad met betrekking tot je goddelijke levensopdracht.

340; Je hebt een sterke en duidelijke verbinding met de hele hemel. God, de verlichte meesters, aartsengelen en engelen zijn allemaal bij je; ze helpen je en houden van je. Doe vaak een beroep op hen.

341; De aartsengelen en verlichte meesters raden je dringend aan positief te blijven denken over de toekomst. Je bent een aarde-engel en je optimisme inspireert en heelt anderen.

342; Je geloof in en band met de engelen en verlichte meesters helpen je bij je spirituele healings werk en onderricht. Je bent een krachtige aarde-engel! Houd je geloof sterk door de hemel voortdurend om hulp te vragen.

343; Je bent een aarde-engel die volledig gesteund wordt door het engelen rijk en de verlichte meesters. Verlaat je op hen en sta ervoor open hun hulp op allerlei manieren te ontvangen.

344; Je hebt een nauwe band met en wordt teer bemind en geleid door de aartsengelen, engelen en verlichte meesters. Geef al je zorgen en beslommeringen over aan hen om ze te laten helen en trans muteren.

345; De engelen en verlichte meesters leiden en beschermen je bij het doormaken van de levensveranderingen die je helpen bij je rol als aarde-engel. Geef spanningen en angsten in verband met veranderingen over aan de hemel, zodat de overgang soepeler verloopt.

346; De engelen en verlichte meesters willen je laten weten dat er niets te vrezen valt. Ze zorgen ervoor dat je behoeften worden vervuld. Laat de zorg voor je materiële behoeften over aan de hemel.

347; De aartsengelen, engelen en verlichte meesters zeggen dat je op de goede weg bent. Vraag hun je te helpen op de goede weg voort te gaan.

348; Je werk als aarde-engel, evenals je band met de engelen en verlichte meesters, heeft je in de goddelijke stroom van hemelse overvloed gebracht. Je hebt geleerd dat de bron van alles spiritueel is. Nu is de tijd gekomen om anderen dit belangrijke principe te leren.

349; Je levensdoel houdt onder meer in dat je een engel op aarde bent, die anderen leert zich met hun hemelse Bron in verbinding te stellen voor raad of steun. Vraag de engelen en verlichte meesters om specifieke raad en steun bij deze taak.

350; Je wordt behoed en beschermd door God en de verlichte meesters tijdens het doormaken van deze noodzakelijke levensverandering. Geef je angsten en zorgen met betrekking tot deze verandering over aan de hemel en vraag om hulp wanneer je die maar nodig hebt.

351; De verlichte meesters helpen je, je gedachten en opvattingen te veranderen in een meer positieve en optimistische houding. Ze zijn je bron van kracht terwijl je, je innerlijke wereld ten goede herschept.

352; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doormaakt en overweegt grote zegeningen in je leven zullen brengen. Vertrouw op jezelf en de verlichte meesters om je moeiteloos en harmonieus door deze overgang heen te loodsen.

353; De verlichte meesters bevinden zich aan je zijde en steunen je tijdens al deze verschuivingen en veranderingen. Weet dat deze overgang je ten goede zal komen, hoewel je misschien nog niet ziet wat er voor je in het verschiet ligt!

354; De engelen, aartsengelen en verlichte meesters verheffen je en helpen je het grotere geheel te zien waarin de veranderingen in je leven passen. Zie hoe deze veranderingen uiteindelijk overal verbetering in brengen.
355; De verlichte meesters helpen, leiden en steunen je in deze tijd van opmerkelijke veranderingen, die je leven op nieuwe en wonderbaarlijke manieren verbeteren.

356; Je verandert van baan, huis of iets anders in je materiële leven. De verlichte meesters willen je laten weten dat ze constant bij je zijn. Je hoeft hun alleen maar om hulp te vragen.

357; De verlichte meesters prijzen je en steunen je vanwege de verandering die je doorvoert. Het is in alle opzichten werkelijk de beste keuze.

358; De verlichte meesters zeggen dat de verandering die je doorvoert de stroom van overvloed en voorspoed op veel terreinen van je leven vergroot.

359; Deze levensverandering wordt gesteund door de verlichte meesters. Je hebt je voorbereidingen voltooid en je gaat je nu volledig aan je goddelijke levensopdracht wijden.

360; Je gebeden zijn gehoord en beantwoord door God en de verlichte meesters. Geef alle getob, zorgen en angsten over aan de hemel en sta open voor het ontvangen van hulp op onverwachte manieren.

361; Je hebt de verlichte meesters in je gebeden en affirmaties om hulp gevraagd. Ze hebben je gehoord en zijn bij je om ervoor te zorgen dat er in al je behoeften wordt voorzien.

362; Je geloof en standvastigheid, evenals je gebeden tot de verlichte meesters, brengen je de heling en manifestatie waar je om hebt gevraagd. Blijf affirmaties gebruiken in het vertrouwen dat je gebeden al beantwoord zijn.

363; De verlichte meesters vragen je meer spirituele beoefening in je leven te brengen als tegenwicht voor je materiële gerichtheid. Voorbeelden zijn mediteren, bidden, in de natuur wandelen, spirituele boeken lezen en deelnemen aan spirituele studiegroepen.

364; De engelen en verlichte meesters helpen je, je materiële behoeften te vervullen. Laat je angsten hierover los en leg ze in hun handen.

365; Met de hulp van de verlichte meesters verander je de manier waarop je naar de materiële wereld kijkt. Je ziet nu dat de bron van alles spiritueel is. Door dit veranderde bewustzijn haal je fantastische nieuwe kansen naar je toe.

366; De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in al je materiële behoeften wordt voorzien. Geef je zorgen aan hen en vraag hun om alle hulp die je nodig hebt, zowel in materieel als in spiritueel opzicht. Sta open voor het ontvangen van hulp op onverwachte manieren.

367; Je bent op de goede weg om de wereld te helpen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er in je materiële behoeften wordt voorzien terwijl je, je lichtwerk doet. De verlichte meesters staan klaar om je op je weg te helpen.

368; Je zet goddelijke raad om in daden en het gevolg is dat de stroom van rijkdom op alle terreinen toeneemt. De verlichte meesters helpen je en je luistert. Dit werpt vrucht af!

369; Je inzet om de wereld te helpen en je toewijding aan de verlichte meesters vormen een groot deel van je goddelijke levensopdracht. De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in al je materiële behoeften wordt voorzien terwijl je, je aan je missie wijdt.

370; Wat ben je mooi! Je bent een helder kanaal voor goddelijke communicatie en je voert de aldus gegeven aanwijzingen ook uit. Je werkt samen met God en de verlichte meesters om anderen te helen en te helpen.

371; Je positieve affirmaties en houding, samen met de gebeden tot en meditaties op de verlichte meesters, hebben je op de juiste weg gebracht. Blijf doorgaan op deze weg van de overwinning.

372; Heb vertrouwen in de boodschappen die je van de verlichte meesters krijgt, want ze zijn nauwkeurig en betrouwbaar. Je hoort hen goed en je bent op de juiste weg.

373; Met het team van verlichte meesters om je heen kun je niet de fout in gaan, zolang je regelmatig met hen praat en naar hen luistert. Je bent veilig en beschermd en gaat de goede kant op.

374; De aartsengelen, engelen en verlichte meesters steunen je volledig bij je beslissingen. Je neemt beslissingen die gebaseerd zijn op liefde en licht.

375; De verandering die je doormaakt of overweegt, is door God ingegeven. Vertrouw erop en leg getob of zorgen over je toekomst in de handen van de verlichte meesters.

376; Je band met de verlichte meesters en de raad die je van hen krijgt, hebben je geholpen zorgen om het materiële los te laten. Blijf de hemel om hulp in je aardse leven vragen, en wees bereid goddelijke gaven te ontvangen.

377; Je bent op de juiste goddelijke weg, omdat je de verlichte meesters gevolgd hebt, die je leraren en gidsen zijn. Blijf vol zelfvertrouwen de weg volgen die je op hun aanraden bent ingeslagen.

378; Je hebt met succes geleerd hoe je de materiële en spirituele wereld met elkaar in evenwicht moet brengen, en het gevolg is dat de rijkdommen van beide werelden je worden geschonken. Blijf praten met en luisteren naar je geliefde verlichte meesters.

379; Je gedachten, gevoelens en visioenen over je levensdoel zijn juist. Je hebt naar de goddelijke raad van de verlichte meesters geluisterd en zet die raad om in schitterende daden.

380; Je hebt geleerd bewust te manifesteren door je goddelijke band met God en de verlichte meesters. Blijf evenwichtig en vervuld van geloof door gestaag het contact met de hemel te onderhouden.

381; De verlichte meesters vragen je je gedachten naar een positief, nieuw niveau te tillen, zodat er meer overvloed op je pad kan komen. Geef zorgen om geld aan de hemel.

382; Blijf geloven in de steun en raad die je met betrekking tot overvloed van de verlichte meesters ontvangt. Met geloof is alles mogelijk.

383; De verlichte meesters omringen je op dit moment om je in alle opzichten te steunen. Ze herinneren je eraan dat de ware bron van alles Spirit is en dat je, je gedachten positief moet houden om de hemel op aarde te ervaren.

384; De engelen en verlichte meesters helpen je overvloed in al zijn rijke verschijningsvormen te manifesteren.

385; De positieve veranderingen in hoe je over geld denkt, en over ontvangen in het algemeen, zijn veroorzaakt door je gebeden en contacten met de verlichte meesters. Je nieuwe inzichten brengen meer voorspoed in je leven.

386; Breng je gerichtheid op geld in evenwicht met gebed en spirituele beoefening. Geef zorgen om geld aan de verlichte meesters en luister met een rustige geest naar hun nuttige raad. De meesters zorgen ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien.

387; Je hebt geleerd een kanaal te zijn voor de goddelijke leiding en het gevolg is dat je in de stroom van universele overvloed bent komen te staan. Handhaaf je positieve gewoonten van gebed en meditatie.

388; De verlichte meesters werken met je samen om overvloed te manifesteren voor het hoogste goed van iedereen. Blijf luisteren naar je goddelijke raad en die opvolgen, want dat werpt voor jou vrucht af.

389; De verlichte meesters manifesteren financiële steun voor je levensdoel. Wacht niet met werken aan je opdracht omdat je, je zorgen maakt om geld. Je wordt al geholpen.

390; God en de verlichte meesters begeleiden en steunen je bij je goddelijke levensopdracht. Praat met hen over je zorgen of vragen omtrent je levensdoel.

391; Blijf je met betrekking tot je levensopdracht concentreren op hogere liefdesgedachten. Vraag de verlichte meesters om raad en steun voor je levensdoel.

392; Heb vertrouwen in de macht en wijsheid van de verlichte meesters om je te helpen bij ieder aspect van je goddelijke levensopdracht.

393; De verlichte meesters helpen je met je goddelijke taak als lichtwerker. Neem af en toe de tijd om je geest tot rust te brengen door middel van gebed en meditatie zodat je hun raad kunt ontvangen.

394; De engelen en verlichte meesters steunen je bij je levenstaak. Ze vragen je niet te talmen en te wachten met aan je levensdoel werken luister naar hen wanneer ze je naar de volgende stap leiden.

395; De verlichte meesters vragen je, je open te stellen voor nieuwe manieren van naar jezelf en je goddelijke levensopdracht kijken. Wees stil en luister naar hun raad ten aanzien van je levensdoel.

396; Je hebt het werken aan je opdracht uitgesteld en gewacht op de dag waarop je meer tijd of geld hebt. De verlichte meesters helpen je met deze zaken zodat je, je direct aan je opdracht kunt wijden.

397; Je hoort de goddelijke raad met betrekking tot je levensopdracht goed. De verlichte meesters helpen je en je volgt hun raad nauwgezet op.

398; Je levensopdracht is heel belangrijk en wordt volledig door de verlichte meesters ondersteund. Vraag om hun hulp en wees bereid die te ontvangen.

399; Er is nu behoefte aan je levenswerk. De verlichte meesters vragen je alles wat een obstakel lijkt te vormen aan hen te geven, zodat jij je volledig aan je opdracht kunt gaan wijden.

400 t/m 499

400; Je hebt een mooie en heldere verbinding met God en de engelen. Je hart staat open voor goddelijke liefde en raad.

401; God en de engelen tillen je gedachten, geloof en bewustzijn naar een positiever en meer op liefde gebaseerd niveau. Leg angsten of negativiteit in hun handen.

402; Vertrouw op de macht van God en de engelen om jou en je dierbaren op alle manieren te helpen.

403; De hele hemel, de Schepper, de verlichte meesters, de aartsengelen en engelen. Is bij je. Geef al je zorgen, verwachtingen en wensen aan hen, zodat zij ze kunnen helen en je beter kunt manifesteren.

404; God en de engelen omgeven jou, je dierbaren en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.
405; God en de engelen leiden en steunen je tijdens de veranderingen die je overweegt en doormaakt. Deze veranderingen horen bij het uitkomen van je dromen.

406; Geef zorgen over de vervulling van je materiële behoeften aan God en de engelen. Ze zijn bij je en zorgen ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien.

407; God en de engelen laten liefde en goedkeuring op jou en je weg neer schijnen. Ze steunen je bij alles wat je doet.

408; De vreugdevolle liefde van God en de engelen straalt als licht op je neer en verlicht je gedachten en daden. De hemel overlaadt je met overvloedige zegeningen, van spirituele en materiële aard.

409; God en de engelen helpen je met je goddelijke levensopdracht en ze vragen je, je er onmiddellijk en volledig voor in te zetten.

410; Laat het licht der liefde op je gedachten schijnen en houd ze positief. Geef negativiteit over aan God en de engelen om die te laten helen en trans muteren.

411; De engelen vragen je creatieve bezigheden te gaan zoeken en verslavingen en negativiteit te vermijden. Je bent op dit moment gevoelig, dus mijd onaangename situaties en contacten. Houd je gedachten, woorden en daden positief.

412; Vraag de engelen en aartsengelen in je dromen te komen om pessimisme op te ruimen, zodat je vervuld kunt worden van krachtig vertrouwen en optimisme.

413; De engelen en verlichte meesters omringen jou en je gedachten met liefde en helende energie. Neem hun liefde in je geest op, zodat al je gedachten stralen van goddelijk licht.

414; De engelen helpen je, je gedachten af te stemmen op de hoogste waarheid. Geef alle getob, zorgen en angsten aan de engelen in ruil voor vredige en positieve gedachten.

415; De engelen vragen je alle beperkende gedachten die je ervan weerhouden je leven ten goede te veranderen, aan hen te geven. Wees bereid je leven te verbeteren en weet dat de engelen jou en je toekomst beschermen.

416; De engelen helen oude zorgen of beperkende opvattingen over materiële bezittingen en eigendom, en ruimen ze op. De engelen verzekeren je dat er in je behoeften zal worden voorzien. Merk de vele geschenken en zegeningen die op je pad komen op en neem ze in ontvangst.

417; De engelen zeggen dat er goede redenen zijn voor je positieve denken en optimisme. Je bent op de juiste weg met je intenties en daden, ga zo door!

418; De engelen verheffen je gedachten, zodat ze liefde uitstralen en je spirituele en materiële overvloed aantrekt.

419; De engelen vragen je positieve gedachten ten aanzien van je goddelijke levensopdracht te behouden. Je bent er geschikt en klaar voor en je kunt anderen helen en helpen.

420; God en de engelen herinneren je eraan dat je moet blijven geloven. Je manifesteer en helendekracht begint met je vertrouwen en geloof. Geef twijfels over aan de hemel.

421; De engelen vragen je positieve affirmaties te gebruiken om je geloof te versterken, zoals: Ik heb nu volmaakt geloof.

422; De engelen raden je dringend aan te geloven en vertrouwen in hen en jezelf te hebben. Zie de engel in jezelf en in andere mensen om je te helpen in het goede in de mens te geloven.

423; De aartsengelen en verlichte meesters vragen je in hen en jezelf te geloven. Je hebt krachtige helpers aan je zijde en achter je staan.

424; Je wordt omringd door de hulp en krachtige, helende liefde van engelen. Blijf vertrouwen en geloven, want dit geeft de engelen de gelegenheid je nog meer te helpen.

425; De engelen vragen je erop te vertrouwen dat de veranderingen die je doormaakt en overweegt je ten goede zullen komen. Alles is echt in orde.

426; Je gebeden, geloof en verbinding met de engelen zorgen ervoor dat er in je behoeften wordt voorzien. Blijf geloven en geef al je zorgen over aan de engelen.

427; De engelen zeggen dat je op de goede weg bent en dat je goede redenen hebt om optimistisch te zijn. Je geloof in de goddelijke leiding die je van de engelen krijgt, is een van de belangrijkste oorzaken van je succes.

428; Je van geloof vervulde gebeden en affirmaties zijn gehoord en beantwoord. De engelen zorgen ervoor dat je in alle opzichten een gestage stroom van overvloed ervaart.

429; Je prachtige geloof in de engelen opent poorten naar kansen voor jou en je goddelijke levensopdracht. Stap vol zelfvertrouwen door deze poorten.

430; God, de engelen, de verlichte meesters en het hele universum staan volledig achter je! Vraag de hemel om hulp wanneer je maar wilt.

431; De engelen en verlichte meesters vragen je positief ten aanzien van jezelf, je leven en je toekomst te blijven. Geef alle angsten en zorgen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren.

432; Heb vertrouwen in de herhaalde boodschappen die je van de engelen en verlichte meesters ontvangt. Het is echte en betrouwbare raad.

433; Je wordt bemind, geleid en gesteund door de engelen en verlichte meesters. Houd de hemel en spiritualiteit sterk in je gedachten.

434; Je gebeden zijn gehoord en beantwoord door de vele engelen en verlichte meesters die op dit moment aan je zijde zijn. Blijf met hen over alles praten en let op de vele wonderen die ze je brengen.

435; De engelen en verlichte meesters zorgen ervoor dat de veranderingen in je leven soepel en harmonieus verlopen. Vraag hun je te helpen met de kleine en grote aspecten van deze verandering.

436; De engelen en verlichte meesters helpen bij de vervulling van al je behoeften. Jij en je toekomst zijn veilig en beschermd.

437; De engelen en verlichte meesters feliciteren je met de weg die je bent ingeslagen. Ga vooral zo door!

438; De hemel helpt je met je financiën. Geef alle zorgen om geld aan de engelen en verlichte meesters en volg hun goddelijke raad voor het manifesteren van overvloed op.

439; Je goddelijke levensdoel wordt volledig ondersteund door de engelen en de verlichte meesters. Praat met hen over alle vragen en zorgen die je hebt met betrekking tot je opdracht.

440; Je wordt innig bemind door God en de engelen. Ze zijn bij je en helpen je, nu en altijd. Roep hen aan als je hulp en heling nodig hebt.

441; De engelen zijn bij je en helpen je positief en liefdevol te blijven denken. Vraag hun om hulp wanneer het je moeite kost positief te blijven.

442; Je geloof en gebeden hebben veel engelen aan je zijde gebracht. Ze houden van je en vragen je te blijven geloven in de kracht van wonderen. Je geloof roept ze in het leven en haalt ze naar je toe!

443; De aartsengelen, engelen en verlichte meesters zijn op dit moment bij je en helpen je met deze situatie en alle andere dingen die je nodig hebt. Doe een beroep op hen en sta open voor hun hulp en raad.

444; Duizenden engelen omringen je op dit moment: ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelen rijk, en je bent zelf een engel op aarde. Je hebt niets te vrezen, alles is goed.

445; De engelen helpen je door een belangrijke levensverandering heen. Bied hun alsjeblieft de gelegenheid je te helpen de overgang soepel te laten verlopen.

446; Je gebeden om je behoeften vervuld te krijgen hebben de hulp van vele engelen aangetrokken. Geef alle zorgen of eventuele vragen aan hen over en sta open voor het ontvangen van hun hulp.

447; Je werkt samen met de engelen om de wereld te verbeteren. De engelen zijn je dankbaar voor je medewerking en vragen je, je fantastische werk vol te blijven houden.

448; De Engelen des Over vloed,s zijn bij je en helpen je, je goddelijk erfdeel te ontvangen.

449; Je levensdoel houdt onder meer in dat je, je kennis over de engelen met anderen deelt. Het engelen rijk helpt je daarbij en ook met bijkomende aspecten van je levenstaak.

450; God en de engelen helpen je door de verandering heen die je doormaakt of overweegt. Werk met de hemel samen door je zorgen in hun handen te leggen, hulp aan hen te vragen en open te staan voor het ontvangen van goddelijke hulp.

451; De engelen vragen je positief te blijven met betrekking tot het doorvoeren van veranderingen in je leven. Je optimisme in combinatie met de hulp van de engelen doet de overgang veel soepeler verlopen.

452; Vertrouw erop dat de engelen je helpen je leven ten goede te veranderen. Om het nieuwe in je leven te brengen moet je het verleden loslaten.

453; De engelen en verlichte meesters raden je dringend aan de nodige levensveranderingen nú door te voeren. Geef deze veranderingen de grootste prioriteit en weet dat de hemel je bij iedere stap bijstaat.

454; De engelen zeggen je, je in deze tijd van verandering op het goede te concentreren. Ze wijzen je erop dat moed de bereidheid is bekend terrein te verlaten.

455; De engelen begeleiden en steunen je tijdens een hoognodige levensverandering. Vertrouw op hun raad en volg die op.

456; De engelen prijzen je om wat je onderneemt om je leven te verbeteren. Geef alle zorgen en getob aan de engelen, want ze willen je helpen.

457; Je recente verandering van richting heeft geholpen je duidelijker op het juiste pad te brengen. De engelen prijzen en steunen je.

458; De engelen zeggen dat hoe meer stappen je neemt om jezelf en je leven te verbeteren, des te meer je de sluizen van de goddelijke overvloed openzet.

459; De engelen helpen je met het verwijderen van obstakels op het pad naar je levensvervulling. Vraag hun om specifieke raad en hulp.

460; Geef al je zorgen over de vervulling van je behoeften over aan God en de engelen. Laat angsten omtrent je toekomst los, want die kunnen verhinderen dat je goddelijke raadgevingen hoort.

461; De engelen vragen je positief over de vervulling van je behoeften en je toekomst te blijven denken. Je optimisme opent kanalen van engelenbijstand.

462; Vertrouw erop dat de engelen je gebeden gehoord en beantwoord hebben. Er wordt in je behoeften voorzien, nu en altijd.

463; Worstel niet alleen met zorgen en angsten! Geef ze aan de engelen en verlichte meesters, die nu bij je zijn en die je met alles willen helpen.
464; De engelen helpen je de menselijke stappen in deze situatie te nemen. Ga vol vertrouwen voorwaarts.

465; Met de hulp van de engelen onderga je een belangrijke verandering die de stroom van materiële voorzieningen voor je vergroot. Praat met de hemel en luister naar de boodschappen van de engelen.

466; Je engelen willen dat je alle getob, zorgen en beslommeringen in hun handen legt. Werk samen met de hemel om alles wat een probleem lijkt aan te pakken.

467; Je bent op de goede weg en de engelen vragen je, je geen zorgen meer te maken, omdat alles goed loopt.

468; Maak je geen zorgen om geld. De engelen voeren je naar financiële onafhankelijkheid wanneer je hun om hulp vraagt en openstaat voor de raad die ze je geven.

469; Geef alle zorgen om en verwarring over je goddelijke levensopdracht aan de engelen. Ze zijn hier om je duidelijkheid over en moed voor je levenstaak te schenken.

470; God en de engelen steunen je en prijzen je vanwege de weg die je bent ingeslagen. Ga vooral zo door!

471; De engelen zeggen dat je op de juiste weg bent om je gedachten en bewustzijn naar een zeer krachtig niveau te tillen. De engelen helpen je nog krachtiger en dynamischer te worden door je te vragen je op liefde en licht te concentreren.

472; De engelen prijzen je en vragen je te blijven geloven in de weg die je volgt. Je ligt op de juiste koers.

473; De engelen en verlichte meesters bevestigen dat je fantastisch vooruitgang boekt op deze weg. Ga zo door!

474; De engelen zijn om je heen en steunen je intenties en je geweldige werk. Engelen lichten je bij op je pad, je kunt niet falen.

475; De veranderingen die je doormaakt zijn veranderingen waar je om gebeden hebt om je te kunnen afstemmen op je goddelijke pad en de engelen.

476; De engelen zeggen dat je op de goede weg bent en dat je, je geen zorgen hoeft te maken. Er wordt in je behoeften voorzien, nu en in de toekomst.

477; Je verbinding met het rijk der engelen heeft je op het juiste goddelijke pad gebracht! De engelen prijzen je om je moed en inzet voor het licht.

478; Je bent op de weg die leidt naar goddelijke overvloed. Blijf de engelen toestaan je met raad en daad bij te staan.

479; De engelen zegenen jou en het pad van je goddelijke levensopdracht. Ze feliciteren je omdat je, je innerlijke raadgevingen volgt.

480; Laat God en de engelen zich met je in verbinding stellen wanneer je rustig zit te mediteren, zodat ze je kunnen helpen met het manifesteren van overvloed.

481; Je hebt de juiste houding om overvloed in je leven te brengen. De engelen zeggen dat je positieve intenties ook anderen helpen en inspireren.

482; Blijf geloven in de boodschappen met betrekking tot overvloed die je van de engelen ontvangt. Deze aanwijzingen helpen je alles wat je nodig hebt te manifesteren.

483; De engelen en verlichte meesters helpen je manifesteren. Let goed op de boodschappen die tot je komen in de vorm van herhaalde gedachten, ideeën, gevoelens en beelden. Ze zijn het antwoord op je gebed.

484; De engelen omgeven jou en je financiële toestand met goddelijke liefde. Door je zorgen aan de engelen te geven en naar hun goddelijke raad te luisteren wordt je overvloed verzekerd.

485; De engelen helpen je bij het aanbrengen van een positieve verandering in je financiële leven. Sta open voor hun hulp en heling.

486; De engelen vragen je je onzekerheden over geld aan hen te geven, vooral die onzekerheden die verband houden met je financiële toekomst. Wees niet meer bang dat je een zwerver of dakloze zult worden. Er is altijd voor je gezorgd en dat zal altijd zo blijven.

487; De engelen spreken hun waardering uit voor jou en de weg die je bent ingeslagen om overvloed in je leven te brengen.

488; De engelen leiden je naar overvloed. Laat angsten los en laat deze overvloed moeiteloos en op aangename wijze naar je toe stromen.

489; De engelen brengen je de materiële en financiële steun die je nodig hebt voor de vervulling van je goddelijke levensdoel. Stel je missie niet uit in afwachting van meer geld. De tijd is er nu rijp voor.

490; God en de engelen steunen je schitterende levenstaak volledig. Geef je opdracht de hoogste prioriteit en luister naar goddelijke raad met betrekking tot te nemen stappen.

491; De engelen vragen je optimistisch te blijven en positief te denken over de vervulling van je goddelijke levensdoel. Onthoud dat je in alle opzichten een heilig kind van God bent, wat betekent dat je volledig geschikt bent voor en voorbereid bent op je taak.

492; Vertrouw op de bereidheid en het vermogen van de engelen je te helpen met ieder aspect van je goddelijke levensopdracht. Vraag hun gewoon om hulp en wees vervolgens bereid hun zegeningen en wonderen te ontvangen.

493; De engelen en verlichte meesters zijn bij je terwijl je, je levenstaak uitvoert. Ze zeggen dat er in de wereld veel behoefte aan je levenswerk is en dat ze je ermee willen helpen.

494; De engelen steunen je volledig met betrekking tot je goddelijke levensopdracht. Ze vertellen je de bijzonderheden van je taak via herhaalde gedachten, gevoelens en beelden. Schenk er aandacht aan.

495; De engelen leiden je naar noodzakelijke veranderingen die je meer tijd en energie geven om aan je goddelijke levensopdracht te werken. Vraag de engelen je te helpen met ieder aspect van deze veranderingen en de uitvoering van je taak.

496; De engelen vragen je van je goddelijke levensopdracht nu je topprioriteit te maken. Vraag je niet af hoe het allemaal tot stand zal komen en maak je geen zorgen over de materiële aspecten van je levenstaak. De engelen zullen je met alles helpen.

497; De engelen bevestigen dat je op de juiste weg bent voor je levenstaak. Ook al kun je niet precies zien waar je heen gaat, de engelen kunnen dat wel, en ze zeggen dat het er mooi en gezond uitziet.

498; Dat je, je op je goddelijke levensopdracht concentreert en je ervoor inzet, wordt volledig door de engelen ondersteund. Het engelen rijk steunt je in spiritueel en materieel opzicht bij je taak.

499; De engelen zeggen: ‘Ga nu aan de slag met je levenstaak, onmiddellijk! Er is in de wereld veel behoefte aan je levenswerk.’ Als je niet goed weet wat je levensdoel is, of welke stappen je moet nemen om het te bereiken, doe dan een beroep op de engelen en luister naar hen.

500 t/m 599

500; God en het universum staan achter de veranderingen die je doorvoert. Ze benadrukken dat deze veranderingen van wezenlijk belang zijn en dat het veilig voor je is ze door te voeren.

501; Blijf in deze tijd van transformerende verandering met God verbonden door middel van gebed en positieve affirmaties. Geef alle angsten en noden aan de Schepper, vooral wanneer je deze veranderingen doormaakt.

502; Je geloof in God steunt je in deze tijd van verandering. Denk erom dat je af en toe innerlijke rust neemt en dingen doet die je voeden.

503; God en de verlichte meesters staan achter de veranderingen die je doormaakt of overweegt. Ze leiden en beschermen je bij alles wat je doet.

504; Deze overgangstijd verloopt snel en gemakkelijk terwijl je, je door de engelen en God laat steunen.

505; Stel God centraal in je gedachten, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

506; Houd je gedachten gericht op Spirit in deze tijd van verandering, en het materiële zal vanzelf in orde komen.

507; De veranderingen die je via goddelijke aanwijzingen worden aangeraden, zijn een goed idee. Ze brengen je op de goede weg.

508; God leidt je op goddelijke wijze naar de veranderingen die je doormaakt en ondersteunt ze, en zorgt voor een gestage stroom van financiële steun.

509; God steunt je bij het doorvoeren van de belangrijke levensveranderingen die je bij je totale goddelijke levensopdracht zullen helpen. Trek je terug voor gebed en meditatie, en handel naar de raad die je krijgt.

510; Blijf positief denken over de veranderingen die je via goddelijke raad worden aanbevolen. Je optimisme helpt deze overgang soepel en harmonieus te laten verlopen.

511; Je maakt positieve veranderingen door in je denken en je kijk op de wereld. Mijd verslavingen en wijd je aan creatieve bezigheden. Gebruik dagelijks positieve affirmaties.

512; Je positieve gedachten en geloof luiden opmerkelijke veranderingen in jezelf en je leven in. Geniet van de transformaties die je met je krachtige intenties op gang brengt.

513; Je gebeden en verbondenheid met de verlichte meesters, vooral met de godinnen, veranderen je leven ten goede.

514; De engelen zijn bij je en helpen je bij jezelf en rustig te blijven in deze tijd van verandering. Wees ervan verzekerd dat je leven op prachtige wijze getransformeerd wordt.

515; Je hebt de macht om je leven op fantastische wijze te veranderen, enkel en alleen door je gedachten en opvattingen te veranderen. Nu meer dan ooit is het van belang dat je, je alleen concentreert op wat je, je wenst.

516; Je positieve affirmaties verheffen je opvattingen en gedachten, en zorgen ervoor dat je altijd voldoende zult hebben van alles wat je nodig hebt.

517; De positieve veranderingen die je aanbrengt in je denken en doen hebben je op de juiste koers gebracht. Blijf vooral zo doorgaan!

518; Nu je op een veel positievere manier naar jezelf kijkt, besef je dat het in orde is als je een overvloed van goede dingen ontvangt. Gefeliciteerd met de wijze waarop je jezelf eer aandoet!

519; Je beseft nu hoe machtig je bent en hoe belangrijk je goddelijke levensopdracht is. Je positievere zelfbeeld helpt je bij de vervulling van je levensdoel.

520; Vertrouw erop dat God je zal helpen je leven ten goede te veranderen. Wonderen kunnen situaties snel transformeren, dus verwacht dat ze gebeuren!

521; Blijf je geloof verheffen zodat je van mensen en het leven slechts het beste verwacht. Je positieve verwachtingen scheppen prachtige nieuwe ervaringen en kansen.

522; Blijf geloven en verander pessimistische standpunten in optimistische. Zo je gelooft, zal je geschieden.

523; Vertrouw op de vermogens van de verlichte meesters om je te helpen je leven ten goede te veranderen. Vertrouw op hun macht en liefde en leg al je angsten en zorgen in hun handen.

524; Je hebt de raad van de engelen om noodzakelijke veranderingen door te voeren goed gehoord. Vertrouw op deze goddelijke raad en volg die direct op.

525; Vertrouw erop en geloof erin dat de veranderingen die je doorvoert voor het hoogste goed zijn. Iedereen heeft baat bij deze transformaties.
526; Vertrouw erop dat er in je dagelijkse behoeften wordt voorzien, nu en in de toekomst. Laat zorgen los en richt je in plaats daarvan op je hartenwensen.

527; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert de juiste zijn en dat ze je op de goede weg brengen.

528; Nu je geloof op een hoger niveau is, stroomt er meer overvloed naar je toe. Blijf doorgaan en maak je geloofsniveau nog hoger en je overvloed nog groter.

529; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert belangrijk zijn voor alle aspecten van je goddelijke levensdoel.

530; Je verbinding met de verlichte meesters helpt je je kennis van God te verdiepen. Mooi!

531; De verlichte meesters helpen je een positiever gezichtspunt te hebben en dat verandert je leven op schitterende en wonderbaarlijke wijze.

532; Vertrouw erop dat de verlichte meesters je volledig steunen bij de veranderingen die je overweegt of doorvoert.

533; De verlichte meesters steunen deze door de hemel ingegeven verandering. Bedenk dat je een goddelijke alchemist bent en dat deze overgang alles kan zijn wat je, je wenst.

534; De verlichte meesters en engelen moedigen je aan deze noodzakelijke veranderingen door te voeren. Geef alle zorgen, vragen of getob aan hen.

535; De verlichte meesters bevinden zich in deze voor jou woelige tijd van verandering in ‘het oog van de storm’. Ze helpen je met ieder detail, zo helpen ze je bij jezelf en vredig te blijven.

536; De verlichte meesters zeggen dat deze verandering de stroom van raad en steun die je ontvangt, vergroot. De hemel zorgt ervoor dat je behoeften worden vervuld, vooral in deze overgangstijd. Laat los!

537; De verlichte meesters feliciteren je met de veranderingen die je doorvoert, omdat die je rechtstreeks op het juiste pad brengen.

538; De verlichte meesters helpen je de nodige veranderingen door te voeren om de stroom van overvloed voor je te vergroten.

539; In plaats van in je eentje te proberen je levensdoel te begrijpen en eraan te werken, werk je nu samen met de verlichte meesters… en dat heeft een gunstig effect op jou en je levensdoel!

540; Er komt een fantastische verandering op je pad, die noodzakelijk is en door God en de engelen wordt ondersteund.

541; Blijf terwijl je deze verandering doormaakt constant in verbinding met je engelen om je te helpen optimistisch te blijven. Je positieve gedachten, samen met de hulp van de engelen, zorgen voor een soepele en blijde overgang.

542; Heb vertrouwen in de macht en liefde van je beschermengelen in deze tijd van verandering. Doe vaak een beroep op de engelen.

543; De engelen en verlichte meesters begeleiden je tijdens deze belangrijke levensveranderingen. Verlaat je op hen voor steun en bijstand.

544; De engelen en aartsengelen raden je dringen aan van een belangrijke levensverandering je topprioriteit te maken (je weet al wat dat is). Vraag de engelen je in deze tijd te motiveren en te steunen.

545; Je maakt op bijna alle levensterreinen grote overgangen door. De engelen zeggen dat deze veranderingen meer licht, liefde en zegeningen in je leven brengen en dat ze je helpen bij alles wat je doet.

546; De engelen helpen je met manifesteren en met het loslaten van de oude manieren van worstelen om je behoeften te vervullen. Kom in contact met de kracht die jij en de engelen bezitten en gebruik hem met heldere intenties om dat wat je, je wenst te manifesteren.

547; Je bent op de goede weg met betrekking tot de veranderingen die je doorvoert of overweegt. De engelen zijn bij je in alles wat je doet.
548; De engelen wijzigen je verhouding tot geld. Je beseft dat Spirit je bron is voor alles wat je in dit leven nodig hebt. Dit besef maakt je meer zelfverzekerd en ontspannen.

549; De engelen brengen veranderingen in je energiehuishouding aan om je voor te bereiden op de volgende stap naar je goddelijke levensdoel. Sta open voor de raad van de engelen met betrekking tot veranderingen in je levensstijl, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, lectuur, contact met de natuur enzovoort.

550; De grote veranderingen die je doormaakt, zijn goddelijk geïnspireerd. God helpt je door deze tijd van verandering heen met liefde, licht en zegeningen.

551; Je positieve gedachten, affirmaties en intenties hebben een grote verandering in je leven teweeggebracht, die je leven aanzienlijk verbetert.

552; Heb vertrouwen in de keuzes die je hebt gemaakt met betrekking tot veranderingen in je leven. Het leven wordt stabieler en kalmer. Vertrouw erop dat wat er gebeurt je leven in positieve zin verandert.

553; De verlichte meesters steunen de veranderingen die je doormaakt of overweegt. Vraag hun voor en tijdens deze overgang om hulp.

554; Je verandert diverse aspecten van je leven tegelijkertijd. De engelen zijn aan je zijde en steunen en begeleiden je tijdens deze overgang.

555; Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegen-heid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

556; De veranderingen die je doormaakt, helpen je met je materiële en aardse wensen. Houd je heilig been chakra (onder aan je ruggengraat) schoon en in evenwicht om deze wensen in werkelijkheid om te blijven zetten.

557; Je weg is er een van aanzienlijke veranderingen geweest en de hemel prijst je om de moed en volharding die je hebt tentoongespreid. Het was een wijze keuze deze veranderingen te maken!

558; Terwijl je deze overgang doormaakt is er een rijke stroom van overvloed. Blijf je oude patronen loslaten en je overgeven aan Spirit.

559; Een grote verandering helpt je met betrekking tot je levensdoel. Ook kun je de mensen leren wat verandering is op al haar niveaus en in al haar aspecten. Stel je beschikbaar en deel je wijsheid met anderen.

560; Je gebeden en openhartige verbinding met het Goddelijke helpen je oude angsten en zorgen om de vervulling van je materiële behoeften los te laten. Je staat nu open voor het ontvangen van de zegeningen die de hemel je schenkt. Blijf je hullen in dankbaarheid en geef je zorgen over aan God.

561; Je nieuwe, positievere kijk op de vervulling van je materiële behoeften heeft een gunstig effect. Merk op hoeveel geschenken er op je pad komen en geef ze door zoals je wordt ingegeven. Je dankbaarheid houdt de stroom gaande.

562; Je pas gevonden geloof en de hernieuwde ijver waarmee je visualiseert en manifesteert, brengen je nieuwe kansen en materiële voorzieningen. Blijf geloven!

563; De positieve verandering die je hebt ondergaan, heeft je getransformeerd tot een krachtige manifest-teerder. Door je spirituele kracht en de hulp van de verlichte meesters wordt er onbeperkt in je materiële behoeften voorzien.

564; Nu je een beroep op de engelen hebt gedaan om je te helpen met de vervulling van je materiële behoeften, wordt er op wonderbaarlijke wijze in voorzien. Blijf met de engelen samenwerken om dat wat je nodig hebt te manifesteren.

565; Je hebt je kijk op de materiële wereld radicaal veranderd. Je leert de vervulling van je materiële behoeften te manifesteren in plaats van ervoor te worstelen.

566; Angsten en zorgen kunnen de stroom van materiële voorzieningen blokkeren. Geef je zorgen aan de hemel. Vraag om hulp zonder precies aan te duiden hoe die hulp zal verschijnen. Sta open voor het ontvangen van het goede dat op je pad komt.

567; Je hebt nu de juiste kijk op de materiële wereld en op de manier waarop je toegang krijgt tot de stroom van materiële voorzieningen. Je nieuwe handelwijze heeft je op het juiste pad gebracht. Gefeliciteerd!

568; Je begint meer geld te manifesteren, dankzij je nieuwe manier van leren hoe je door de juiste handelwijze datgene kunt scheppen wat je nodig hebt.

569; Door anders tegen materiële bronnen en voorzieningen aan te kijken help je, je goddelijke levensdoel manifest te worden. Neem eerst stappen om je levenstaak te vervullen, dan komen de materiële voorzieningen vanzelf.

570; De verandering die je doormaakt, stemt je af op het juiste goddelijke pad. Bied God de gelegenheid je te steunen en weet dat je niet alleen bent.

571; De positieve veranderingen die je in je gedachten en affirmaties hebt aangebracht, hebben je op de goede weg geleid.

572; Je bent op de juiste weg met de veranderingen die je doorvoert. Blijf vertrouwen.

573; Goed zo! Je hebt geluisterd naar raad van de verlichte meesters en die ter harte genomen. Met hun hulp ben je nu op de juiste weg.

574; De engelen helpen je, je leven ten goede te veranderen. Blijf de engelen om steun vragen en volg hun raad op. Je hebt er baat bij!

575; De enorme veranderingen die je doormaakt en overweegt, brengen jou en je dierbaren grote zegeningen. Ga zo door!

576; Je veranderde houding met betrekking tot het manifesteren van materiële voorzieningen werkt. Je hebt geleerd dat wat je nodig hebt werkelijkheid te laten worden.

577; Je hebt een geweldige transformatie ondergaan en al je werk en toewijding hebben hun nut bewezen. Gefeliciteerd!

578; Je bent op de goede weg om je stroom van overvloed te vergroten door middel van de veranderingen die je doorvoert.

579; De recente veranderingen die je hebt ingesteld, hebben je op de juiste weg gebracht voor de uitvoering van je goddelijke levensopdracht.

580; God is in deze tijd van verandering bij je en helpt je, je overvloed te vergroten.

581; Door anders over geld te gaan denken heb je de sluizen van de overvloed opengezet. Behoud je positieve gedachten en affirmaties, want ze hebben een gunstig effect!

582; Heb vertrouwen in de veranderingen die je doorvoert, want ze brengen je overvloed op ieder terrein. Houd je hart gevuld met dankbaarheid en laat alle zorgen los en geef ze over aan de hemel.

583; De veranderingen die je doorvoert, worden ingegeven door de verlichte meesters. Ze helpen je alle overvloed die je nodig hebt, te manifesteren, en voldoende over te houden om met anderen te delen.

584; De engelen zijn bij je en helpen je belangrijke levensveranderingen door te voeren. Je stroom van overvloed verandert ten goede, dankzij je werk met de engelen.

585; Je financiële situatie verbetert opmerkelijk. Verwacht een toename van de stroom van overvloed.

586; De veranderingen die je doorvoert, verbeteren je financiële situatie en helpen je in al je behoeften (en die van je dierbaren) te voorzien.

587; Je bent op de goede weg om je stroom van overvloed te verleggen en te vergroten.

588; De verandering die je overweegt, helpt je de overvloed waar je recht op hebt voor je op te eisen. Laat angsten los en laat de overvloed moeiteloos en op aangename wijze naar je toe stromen.

589; Je zet je nu volledig in voor je levenstaak en je inzet heeft de stroom van overvloed voor je vergroot. Je wordt in alle opzichten bij je levenswerk gesteund.

590; God vraagt je, je leven te veranderen om je volledig in te zetten voor je levensdoel. Maak liefde tot de kern van alles wat je doet, en doe dat meteen, en geef al je zorgen aan God, zodat Hij ze kan helen.

591; Blijf positief met betrekking tot je goddelijke levensopdracht. Je leven verandert om je meer tijd voor en duidelijkheid over je levensdoel te geven.

592; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert je levensopdracht ten goede komen.

593; De verlichte meesters raden je dringend aan de nodige veranderingen door te voeren om je in te zetten voor je levenstaak. Jij en je levenstaak zijn heel belangrijk, dus richt je er onbevreesd en onmiddellijk op.

594; Je engelen steunen je goddelijke levensopdracht. Ze helen je leven om je in staat te stellen meer tijd, energie en andere middelen in te zetten voor je levensdoel.

595; Richt je uitsluitend op spiritueel dienstbaar zijn, wat je goddelijke levenstaak is, en je leven verandert en heelt vanzelf ten goede.

596; Alles wat je nodig hebt voor je goddelijke levenstaak wordt je gegeven. Het is veilig je leven te veranderen en je volledig aan je levensdoel te wijden.

597; Je nieuwe inzet voor en toewijding aan je goddelijke levensdoel heeft je op alle terreinen van je leven op de juiste weg gebracht. Ga zo door!

598; Nu je goddelijke levensopdracht het middelpunt van je gedachten en daden vormt, heb je de sluizen van de overvloed opengezet. Blijf gefocust en toegewijd en weet dat er niets te vrezen valt.

599; Maak van je goddelijke levensdoel je topprioriteit. Verander of heel alles wat je daarbij in de weg staat, aangezien je levenswerk heel belangrijk is en er nu behoefte aan is.

600 t/m 699

600; God en het universum voorzien in al je behoeften. Geef alle zorgen en getob over de vervulling van je materiële behoeften aan de Schepper en sta open voor het ontvangen van wonderen en zegeningen.

601; Bid en affirmeer dat God al je behoeften vervult, en het gebeurt.

602; Vertrouw op Gods liefdevolle kracht om te helen en alles te geven wat je nodig hebt. Vraag de Schepper om hulp, en verwacht wonderen!
603; God en de verlichte meesters helpen je alles te ontvangen wat jij en je dierbaren nodig hebben.

604; De Schepper en de engelen hebben je gebeden gehoord en beantwoord. Sta open voor ontvangen op wonderlijk verrassende manieren.

605; God helpt je, je werkbestaan te veranderen zodat er altijd in je spirituele en fysieke behoeften wordt voorzien.

606; Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat al je driedimensionale behoeften moeiteloos naar jou en je dierbaren toe stromen.

607; God zegent de weg die je bewandelt en voorziet in al je materiële behoeften.

608; Geef al je zorgen om geld aan God en sta open voor het ontvangen van alle zegeningen en overvloed die op mysterieuze en wonderbaarlijke wijze op je pad komen.

609; God helpt je alles te manifesteren wat je nodig hebt voor je goddelijke levensopdracht. Laat los en laat God je volledig helpen.

610; Je positieve gedachten en affirmaties creëren samen een oneindige stroom van goeds voor jou en je dierbaren.

611; Het is van essentieel belang dat je, je gedachten over de vervulling van je materiële behoeften op je wensen gericht houdt, en niet op je angsten.

612; Vertrouw erop dat je gebeden, affirmaties en visualisaties zich met goddelijke timing en in volmaakte orde manifesteren. Hoe meer je gelooft, hoe meer je de stroom van voorzieningen op je pad zult ervaren.

613; Je gebeden tot de verlichte meesters zijn gehoord en beantwoord. Zij zorgen ervoor dat al je behoeften worden vervuld.

614; De engelen vragen je positief te blijven terwijl je met hen samenwerkt om je wensen in werkelijkheid om te zetten. Jij en de engelen vormen een team.

615; Je nieuwe positieve houding en de affirmaties die je, je eigen hebt gemaakt, helpen je alles te manifesteren wat je nodig hebt.

616; Houd je gedachten positief, verwacht wonderen en weet dat er in je behoeften wordt voorzien. Geef alle angsten aan de hemel om ze te laten helen, want zorgen staan het manifesteren in de weg. Blijf optimistisch en weet dat alles goddelijk en volmaakt geordend is.

617; Door je positieve affirmaties ben je op de juiste weg om alles te manifesteren wat je nodig hebt. Blijf positief denken, want het werkt!

618; Weet dat God de goddelijke bron van je overvloed is en geef alle geldzorgen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren. Je spirituele inzicht in geld heeft je in de goddelijke stroom van overvloed gebracht.

619; Stel je levenstaak niet uit vanwege zorgen om geld of materiële behoeften. Gebruik in plaats daarvan je door God gegeven manifesteer kracht om alles wat je nodig hebt zodanig te visualiseren dat het werkelijkheid wordt.

620; Vertrouw erop dat God je steunt bij de vervulling van je materiële behoeften, evenals die van deze wereld. Hoe meer je gelooft, hoe meer je Gods zegeningen en wonderen opmerkt.

621; Je voortdurende vertrouwen en werk met affirmaties, zorgen ervoor dat je behoeften op wonderbaarlijke wijze worden vervuld.

622; Vertrouwen is de sleutel tot het manifesteren van alles wat je nodig hebt. Hoe meer je vertrouwt, hoe meer wonderen je opmerkt en ervaart.

623; De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in je materiële behoeften wordt voorzien. Ze vragen je vredig te blijven, in de wetenschap dat alles in orde is.

624; Je geloof in de liefde en macht van de engelen heeft hen in staat gesteld je te helpen, zowel in materieel als in spiritueel opzicht. Blijf in de engelen en in wonderen geloven!

625; Je vertrouwen en geloof brengen positieve veranderingen teweeg, die jou en je dierbaren helpen een beter leven te genieten. Er is werkelijk niets wat je hoeft te vrezen of waar je, je zorgen over hoeft te maken.

626; De antwoorden op je gebeden is je verbazingwekkende vertrouwen en geloof. Stijg boven alle illusies van problemen uit en maak je de spirituele waarheid eigen dat alles goddelijk geordend is. Je geloof brengt wonderen tot stand.

627; Je geloof is gerechtvaardigd en gegrond, want het helpt ervoor zorgen dat al je behoeften worden vervuld.

628; Geloof meer in wonderen dan in de illusie van problemen, vooral wat geld betreft. Investeer in positief denken, en je zult snel het dividend ervan plukken.

629; Blijf geloven dat je goddelijke levensopdracht je financieel ondersteunt. Je geloof in dit principe maakt het waar.

630; God en de verlichte meesters waken over jou en je dierbaren en zorgen ervoor dat er goed voor je gezorgd wordt. Met zo krachtige hulp hoef je, je geen zorgen te maken.

631; Blijf de verlichte meesters om raad vragen met betrekking tot de volgende stap die je nemen moet en volg daarna vol vertrouwen deze raad op. Geef materiële zorgen over aan de verlichte meesters.

632; De verlichte meesters vragen je optimistisch en vol vertrouwen te blijven met betrekking tot de vervulling van je materiële behoeften. Ze leiden je in alle opzichten, je hoeft alleen maar naar hen te luisteren en hun raad op te volgen.

633; Je wordt door veel verlichte meesters omringd, en ze bieden je ongelimiteerde hulp. Ze beschermen, begeleiden en zorgen voor jou en je dierbaren.

634; Maak je geen zorgen, de engelen en verlichte meesters zijn bij je en zorgen ervoor dat je materiële behoeften worden vervuld, nu en altijd.

635; De verlichte meesters helpen je, je opvattingen te veranderen, zodat je niet meer gevangen bent in de illusie van schaarsheid en gebrek. Je nieuwe overvloed,s denken helpt je alles wat je nodig hebt snel en moeiteloos te manifesteren.

636; Geef alle zorgen en getob over materiële zaken aan de verlichte meesters, die van je houden en in je behoeften willen voorzien.

637; De verlichte meesters feliciteren je met het werk dat je hebt verzet, want het heeft je op het juiste pad gebracht om je te verzekeren van een gestage stroom van materiële steun en voorzieningen.

638; De verlichte meesters verzekeren je dat je altijd genoeg geld zult hebben. Ze vragen je, je zorgen over financiën los te laten, en hun de kans te geven je te leiden en te helpen.

639; De verlichte meesters steunen je in materieel en spiritueel opzicht bij je levenstaak. Laat je zorgen los en concentreer je op je taak.

640; Geef materiële zorgen over aan God en de engelen, die op dit moment bij je zijn en je in alle opzichten helpen.

641; De engelen steunen je bij het manifesteren door je te helpen je wensen te zien als al vervuld. Werk met deze hemelse wezens samen om positief in de magnetische energie van dankbaarheid verankerd te blijven.

642; De engelen vragen je erop te blijven vertrouwen dat er in al je behoeften wordt voorzien, want ze helpen je met de manifestatie ervan. Geef al je zorgen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren.

643; De engelen en verlichte meesters waken over jou en je gezin om ervoor te zorgen dat er in al jullie behoeften wordt voorzien. Laat spanningen los en geef ze aan de hemel.

644; De aartsengelen, samen met de rest van het engelen-rijk, steunen je bij alle aardse en materiële zaken.

645; Sta open voor veranderingen, want ze brengen je de antwoorden op je gebeden. De engelen verbeteren de kwaliteit van je leven door je te helpen datgene los te laten wat niet in evenwicht is of niet nodig is.

646; Geef al je zorgen, getob en angsten over aan de engelen. Weet dat ze altijd bij je zijn en je met alles helpen.

647; De stappen die je neemt, zijn volledig in overeenstemming met de aanwijzingen van je engelen.

648; De engelen helpen je gebrek en schaarste te vervangen door overvloed en voorspoed. Eerst doet dit zich voor in je denken en opvattingen en daarna in de materiële wereld.

649; Het is nu de tijd om aan je goddelijke levensopdracht te werken, want de aartsengelen en engelen steunen je volledig in alle opzichten.
650; Deze huidige transformatie helpt je, je los te maken van materiële beperkingen. Vertrouw op de stappen die je worden ingegeven en bied God de gelegenheid je te steunen.

651; Neem rustig de tijd om via meditatie volledige helderheid te verkrijgen over je ziels-wensen. Blijf positief denken over noodzakelijke veranderingen en geef zorgen aan de hemel voor heling.

652; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doormaakt of overweegt, je helpen in de materie te manifesteren.

653; De verlichte meesters leiden je naar waardevolle en belangrijke veranderingen, die ervoor zorgen dat er beter in je materiële behoeften wordt voorzien.

654; De veranderingen die je overweegt betreffende je gedrag, gewoonten of patronen worden door de engelen ondersteund.

655; Je ondergaat een belangrijke verandering, die uiteindelijk mooie zegeningen in je wereld brengt. Sta open voor deze verandering, want dat is beslist een verandering ten goede.

656; Je verandert je kijk op de materiële wereld, zodat je moeiteloos in je materiële behoeften voorziet, in plaats van ervoor te worstelen.

657; De stappen die je neemt, brengen je op de goede weg en dat leidt tot de door jou gewenste transformatie. Tijdens het proces wordt er in al je behoeften voorzien.

658; Deze verandering zorgt voor een positieve invloed op je financiële toestand. Laat materiële zorgen los en richt je op het opvolgen van de goddelijke raad.

659; Je zet je in voor je goddelijke levensdoel en bent bereid de menselijke stappen te nemen die nodig zijn om je opdracht uit te voeren. Blijf onbevangen, flexibel en positief.

660; Breng je gerichtheid op het materiële in evenwicht met spirituele contemplatie. God helpt je bij het vervullen van je behoeften. Geef alle zorgen en spanningen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren.

661; Je gedachten creëren je ervaringen. Doe alsof je wensen zich al gemanifesteerd hebben, want de spirituele waarheid is dat, dat zo is.

662; Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien en neem de nodige menselijke stappen om je goddelijk geïnspireerde ideeën in daden om te zetten.

663; De verlichte meesters helpen je te handelen naar de gegeven goddelijke raad om ervoor te zorgen dat er in al je behoeften wordt voorzien.

664; Geef alle spanningen en materiële zorgen over aan de engelen. Ze zijn bij je en zorgen ervoor dat er onbeperkt in je behoeften wordt voorzien.

665; Materiële en aardse problemen worden opgelost terwijl je de door goddelijke raad ingegeven veranderingen doorvoert. Geef gehoor aan spontane opwellingen en je intuïtie, want die geven aan hoe je gebeden beantwoord worden.

666; Het is tijd om je tot Spirit te richten om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

667; Je bent op de juiste weg om materiële illusies van schaarsheid en concurrentie om te zetten in een oneindige toevloed. Blijf je door middel van gebed en meditatie met het spirituele bezighouden om een evenwicht te bereiken.

668; Je begint aan een schitterende nieuwe tijd waarin je financiële behoeften worden vervuld door goddelijke liefde, en niet door angst voor schaarste. Blijf je richten op Spirit, de ware bron van alles wat je nodig hebt.

669; Laat alle materiële zorgen aangaande je goddelijke levensopdracht los en weet dat je momenteel geschikt bent om je belangrijke opdracht te vervullen.

670; Je gebeden met betrekking tot materiële zaken zijn gehoord en worden door God beantwoord. Heb geen angst of zorgen.

671; Je positieve affirmaties en visualisaties hebben effect en helpen je te manifesteren wat je nodig hebt. Ga zo door!

672; Vertrouw erop dat de vervulling van je aardse, materiële wensen op gang komt terwijl je goddelijk geïnspireerde stappen neemt.

673; Je gebeden tot en verbinding met de verlichte meesters helpen je in alle opzichten, zoals ervoor zorgen dat er ruimschoots in je materiële behoeften wordt voorzien.

674; De engelen steunen de stappen die je in deze kwestie neemt en willen je laten weten dat je op het goede spoor zit. Geef al je zorgen aan de engelen en geef hun de kans je te helpen met aardse zaken.

675; Je hebt veranderingen doorgevoerd (en voert nog veranderingen door) die je op de juiste weg hebben gebracht om een grotere stroom materiële voorzieningen te manifesteren.

676; Je bent op de goede weg om een oneindige stroom aardse benodigdheden te manifesteren. Geef al je materiële zorgen over aan de hemel en volg de goddelijke raad die je krijgt onbevreesd op.

677; Je neemt de menselijke stappen die je goddelijke ingevingen omzetten in daden. Tijdens het proces worden al je behoeften vervuld. Ga zo door!

678; De stappen die je neemt, hebben je op de juiste weg naar overvloed gebracht. Geef zorgen of getob aan de hemel.

679; Het is raadzaam je goddelijke levensopdracht nu je volledige aandacht te schenken. Maak je niet druk om materiële zaken, want daar wordt voor gezorgd. Richt je gewoon op je taak.

680; Er is niets om je zorgen over te maken. God vervult je materiële en financiële behoeften. Blijf je verbinding met de hemel verdiepen door gebed en meditatie.

681; Houd je gedachten over geld en manifesteren positief en geef al je zorgen aan de hemel om ze te laten trans muteren en helen. Je affirmatieve gedachten manifesteren de overvloed die je, je wenst.

682; Vertrouw op de stappen die je neemt, want ze leiden je naar goddelijke overvloed.

683; De verlichte meesters helpen je angsten met betrekking tot geld los te laten en moedigen je aan open te staan voor het ontvangen van overvloed op goddelijk geïnspireerde manieren.

684; De engelen zorgen ervoor dat er overvloedig in je materiële behoeften wordt voorzien en dat je financiële zekerheid hebt.

685; Je hebt positieve veranderingen aangebracht in je visie op en omgang met geld. Geef alle overige angsten omtrent je financiën aan de hemel en zet de deur open voor overvloed.

686; Je laat het oude patroon van elkaar afwisselende rijkdom en armoede los en leert financiële zekerheid en een consequent inkomen te manifesteren. Blijf angsten omtrent geld aan de hemel geven en vertrouw op de goddelijke aanwijzingen.

687; Je bent op de goede weg met wat je in deze kwestie hebt ondernomen om op ieder terrein goddelijke overvloed te manifesteren.

688; Door je materiële zorgen los laten heb je de deur opengezet voor golven van overvloed. Blijf op de hemel vertrouwen voor ondersteuning en de vervulling van je behoeften.

689; Concentreer je uitsluitend op de vraag hoe je kunt dienen, en denk zelfs niet aan geld. Door je levenstaak ben je verzekerd van de vervulling van je materiële behoeften, nu en in de toekomst.

690; God helpt je op goddelijke wijze anderen te helpen en levert je alles wat je nodig hebt om je levenstaak tot een succes te maken.

691; Je positieve intenties, gedachten en affirmaties hebben voor de hemel de deur geopend om je volledig bij je goddelijke levensdoel te steunen. Maak je nergens zorgen over: richt je alleen op je taak.

692; Vertrouw erop dat in al je behoeften voorzien wordt terwijl je aan je goddelijke levensopdracht werkt.

693; De verlichte meesters voorzien in je materiële behoeften terwijl jij je concentreert op je goddelijke taak in dit leven. Vraag hun je te helpen met alle aspecten van je opdracht.

694; De engelen zijn bij je en begeleiden je constant op de weg naar je ziels-doel. Concentreer je op dienstbaar zijn en laat je in alle opzichten steunen door de engelen.

695; De veranderingen die je hebt doorgevoerd, hebben je in staat gesteld je op je goddelijke levensdoel te concentreren. Al je behoeften worden vervuld wanneer je stappen neemt om je opdracht uit te voeren.

696; Laat alle materiële zorgen los die je levenswerk zouden kunnen vertragen. Je goddelijke levensopdracht is heel belangrijk en er is nu veel behoefte aan. Concentreer je op je taak, en al je behoeften worden vervuld.

697; Je bent op de goede weg met je goddelijke levensopdracht. Blijf alles wat je nodig hebt mee creëren door middel van gebed en affirmatie en door je innerlijke aanwijzingen te volgen.

698; Wanneer je angsten en de neiging tot uitstellen loslaat, openen de deuren naar je goddelijke levensdoel zich wijd. Richt je op dienstbetoon en je ziels-passie, en al het andere zal vanzelf op je pad komen.

699; Ga aan de slag, lichtwerker! Stel je missie niet uit vanwege materiële zorgen. Richt je er in plaats daarvan op de wereld te helpen door middel van je innerlijke raad en je passies. In al je behoeften zal worden voorzien wanneer je, je concentreert op dienstbaar zijn.

700 t/m 799

700; God en het universum feliciteren je met de prachtige weg die je bewandelt. Ga vooral zo door!

701; Je positieve gedachten, affirmaties en gebeden hebben je op de juiste weg gebracht. God waakt over je en helpt je voortdurend.

702; Je geloof in Gods liefdevolle, helende kracht en zijn vermogen je van alles te voorzien heeft je op de juiste koers gebracht. Blijf naar de goddelijke wijsheid luisteren en die volgen.

703; Je harts-verbinding met God en de verlichte meesters heeft je betrouwbare raad opgeleverd, die je ook opvolgt, met wonderbaarlijke resultaten.

704; Je luistert naar de goddelijke raad van God en de engelen, en volgt die ook op. Ze helpen je met ieder aspect van je leven.

705; De verandering waarvoor je goddelijke aanwijzingen hebt gekregen, heeft je op de juiste weg gebracht. God helpt je en waakt nu over je tijdens deze verandering, en altijd.

706; Je hoort Gods leiding duidelijk en door deze te volgen help je, je gebeden te beantwoorden.

707; Je werkt volmaakt samen met God de Schepper. Je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

708; God zegt tegen je dat je op de goede weg bent en een rijke oogst aan vruchten plukt.

709; Je hebt zeer aandachtig naar Gods raad ten aanzien van je levensdoel geluisterd. Vertrouw op je intuïtie en blijf die volgen.

710; Je positieve gedachten en gebeden hebben veel vreugde en manifestatie in je leven gebracht. Blijf dankbaar, positief en verbonden met God door middel van gebed en meditatie.

711; Gefeliciteerd! Je hebt je echt aan positieve affirmaties en visualisaties gewijd en je begint de wonderbaarlijke resultaten te zien. Ga ermee door.

712; Je geloof en positieve affirmaties hebben je op de juiste weg gebracht. Het gaat je voor de wind en er zijn volop wonderen. Ga vooral zo door!

713; De verlichte meesters zijn bij je, en je positieve intenties en gedachten hebben de deur voor hen opengezet om je te helpen te helen en manifesteren. Blijf positief en verbonden.

714; De engelen feliciteren je met je positieve gedachten en affirmaties. Ze leiden je naar de juiste handelwijze, en de hemel helpt je bij alles wat je doet.

715; De goddelijk geïnspireerde verandering die je overweegt of doormaakt, brengt je talloze zegeningen.

716; Je verandert je opvattingen over de vervulling van je behoeften. In plaats van voor je eigen heil te worstelen leer je te manifesteren… en dat doe je goed!

717; Je affirmaties, gebeden en visualisaties zijn prachtig geïnspireerd en brengen je de antwoorden op je gebeden. Zet je goede mentale en spirituele werk voort!

718; Je positieve affirmaties met betrekking tot financiën hebben de sluizen van de overvloed voor je opengezet. Blijf op dit vlak positief en in verbinding met Spirit.

719; Je bent op de goede weg met de manier waarop je denkt over, plannen maakt voor en handelt ten aanzien van je levensdoel. Je hoort je goddelijke aanwijzingen duidelijk en juist.

720; Je geloof in God heeft je geholpen je innerlijke goddelijke raad te horen en erop te vertrouwen. Je volgt die raad op en begeeft je op een prachtig pad dat verlicht wordt door Gods liefde en bescherming.

721; Blijf je geloof verdiepen en positieve affirmaties uiten, terwijl je wonderbaarlijk mooie resultaten beleeft.

722; Je diepgewortelde overtuigingen hebben je stevig op de juiste weg gezet. Behoud je geloof!

723; Je leeft volgens je geloof, waarbij je, je verlaat op de raad die je wordt gegeven door de verlichte meesters. Je ligt op de juiste koers, en je wordt beschermd, bemind en bewaakt.

724; Je hebt je geloof behouden en je goddelijke ingevingen gevolgd. De engelen prijzen je om wat je doet.

725; Onthoud te blijven geloven in de veranderingen die je hebt doorgevoerd, want je doet echt het juiste.

726; Wat je vanuit je geloof doet, heeft je op het juiste spoor gezet om al je gebeden beantwoord te krijgen.

727; Spirit prijst je om je totale en volledige geloof. Je bereidheid om te luisteren naar en te vertrouwen op de hemel heeft je op de juiste weg gebracht.

728; Blijf op deze weg doorgaan, want hij brengt je de overvloed die je, je wenst. Wees bereid raad te ontvangen en alle gaven die de hemel je schenkt.

729; Blijf geloven in je vermogen je goddelijke levensopdracht uit te voeren. Je hebt voldoende inzicht in je opdracht om hem in praktijk te brengen.

730; God en de verlichte meesters zijn bij je en je hoort hun raadgevingen goed. Laat je in alle opzichten door hen helpen.

731; De verlichte meesters prijzen je om je positieve affirmaties, intenties en inspanningen. Blijf doorgaan hoewel je de resultaten nog niet kunt zien. De meesters zeggen dat je op de goede weg bent.

732; Blijf geloven in de weg die je bent ingeslagen, want deze brengt je in nauwer contact met de goddelijke waarheid en leidt ook tot wonderen die zich via de verlichte meesters manifesteren.

733; De verlichte meesters staan achter de weg die je bewandelt en vragen je door te gaan met je geweldige werk. Ze zijn voortdurend bij je en luisteren naar je gebeden en leiden je bij alles wat je doet.

734; De engelen en verlichte meesters geven je een pluim voor de richting die je gekozen hebt. Ze omringen jou en de door jou ingeslagen weg met liefde, licht en grote zegeningen.

735; Je beslissing om veranderingen door te voeren wordt volledig gesteund door de verlichte meesters. Je hebt de juiste keuze gemaakt en ze willen je bij deze overgang helpen.

736; Je bent op de goede weg en de verlichte meesters zorgen voor jou en je dierbaren. Ze verzekeren je dat er in al je behoeften wordt voorzien. Maak je geen zorgen!

737; Je hoort de goddelijke wijsheid van de verlichte meesters duidelijk en correct. Je bereidheid hun raad op te volgen heeft je op de juiste weg gebracht.

738; Je samenwerking met de verlichte meesters heeft je geholpen nieuwe overvloed te manifesteren. Blijf het pad van je goddelijke ingevingen volgen en open je armen om grote zegeningen en wonderen te ontvangen.

739; Je bent op de goede weg en werkt samen met de verlichte meesters aan je goddelijke levensopdracht. Blijf een beroep op de hemel doen om je te helpen en vertrouw op de liefdevolle aanwijzingen die je gegeven worden.

740; Je hoort de goddelijke, oneindige wijsheid van God en de engelen duidelijk en correct. Ze zijn bij je en helpen je deze raad in daden om te zetten. Sta open voor het ontvangen van hulp.

741; De engelen zijn bij je en je positieve energie stelt hen in staat je op wonderbaarlijke manieren te helpen.

742; Heb vertrouwen en blijf deze weg, die gesteund wordt door het engelen rijk, volgen. De engelen willen je helpen met ieder aspect van je dagelijks leven; doe vaak een beroep op hen.

743; De engelen en verlichte meesters prijzen je om je moed en om de inzet waarmee je de goddelijke aanwijzingen opvolgt.

744; De aartsengelen en engelen feliciteren je omdat je de weg volgt die je via goddelijke raad wordt ingegeven. Ze zijn hier om je te helpen wanneer je hen maar nodig hebt.

745; De engelen willen je laten weten dat je op de volmaakte weg bent om in deze situatie veranderingen door te voeren, ga zo door! Je ideeën voor verandering zijn geïnspireerd.

746; De engelen zeggen dat de stappen die je neemt je op de juiste weg naar de zekere vervulling van je behoeften brengen. De engelen zijn bij je en houden van je en helpen je.

747; Je sterke band met het engelen rijk heeft je stevig op het juiste pad gezet. Behoud je zelfvertrouwen en evenwicht terwijl je voortschrijdt op deze weg.

748; Je hebt gepraat met en geluisterd naar de Engelen des Overvloeds, die je nu een stortvloed van zegeningen en voorspoed brengen.

749; De engelen steunen je volledig bij het manifesteren van je goddelijke levensdoel. Je hebt de goede gewoonte hen aan te roepen, en staat ook open voor het ontvangen van hun zegeningen en wonderen.

750; Gefeliciteerd met het nemen van de beslissing je leven te verbeteren! God waakt over je en beschermt je, vooral in deze overgangstijd.

751; De veranderingen die je doorvoert, zijn goddelijk geïnspireerd door je positieve gedachten en affirmaties. Visualiseer deze overgang als soepel en harmonieus verlopend, en je pad zal rustig blijven.

752; Behoud je geloof terwijl je deze transformaties ondergaat en veranderingen doorvoert. Je doet het juiste en je weg wordt verlicht door de liefde en zegeningen van de hemel.

753; Je voert toepasselijke veranderingen door om je leven te
verbeteren. De verlichte meesters helpen je daarbij.

754; De aartsengelen staan achter de weg die je bewandelt en ze vragen je de transformaties die zich aandienen te laten plaatsvinden. Alles verandert ten goede.

755; Je maakt op dit moment grote veranderingen door die je op de juiste weg brengen. Uit deze veranderingen zal alleen goeds voortkomen.

756; De veranderingen die je doorvoert, helpen je op een hoger niveau te manifesteren, wat ervoor zorgt dat er in al je behoeften wordt voorzien.

757; Je verbetert je leven en zet jezelf op de juiste weg door hoognodige veranderingen door te voeren. Ga vooral zo door!

758; Deze transformatie en verandering is de juiste weg voor jou om overvloed en voorspoed te manifesteren.

759; Je bent op de juiste weg van voorbereiding op je goddelijke levensopdracht. Terwijl je deze veranderingen ondergaat, moet je naar gelegenheden zoeken om anderen te helpen en te onderwijzen.

760; God inspireert je handelen om je gebed te helpen beantwoorden. De Schepper zorgt ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien, nu en in de toekomst.

761; Er wordt in al je behoeften voorzien terwijl je doorgaat met je positieve intenties, gedachten en affirmaties. Je gedachten scheppen je fantastische nieuwe werkelijkheid.

762; Je geloof in je nieuwe weg is gegrond. Geef al je materiële zorgen aan de hemel en vertrouw erop dat je behoeften op wonderbaarlijke wijze vervuld zullen worden.

763; De verlichte meesters staan helemaal achter de weg die je bent ingeslagen en ze zorgen ervoor dat er voortdurend goed voor je gezorgd wordt. Geef je angsten aan hen en vraag hun vaak om hulp.

764; De engelen willen je laten weten dat er niets te vrezen valt en dat je, je nergens zorgen over hoeft te maken. Je doet het juiste en ze helpen je op deze weg.

765; De verandering die je ondergaat is er een ten goede, en je leven gaat er in vele opzichten op vooruit vanwege de stappen die je neemt. Tijdens en na deze overgang zal er in je behoeften worden voorzien.

766; Vertrouw erop dat je de juiste keuze hebt gemaakt en dat er in je behoeften wordt voorzien door de zegeningen van de hemel en je goddelijk geïnspireerde daden. Alles is in orde.

767; Je bent op de juiste weg om de stroom van voorzieningen in je leven te vergroten. Blijf in evenwicht en concentreer je op je wensen en intenties.

768; Gefeliciteerd! Je goddelijk geïnspireerde daden hebben je geholpen materiële beperkingen te overwinnen en hebben je financiële zekerheid veiliggesteld.

769; Je manifesteert nu alles wat je nodig hebt voor je goddelijke levensopdracht. Blijf je innerlijke raad opvolgen en al je behoeften zullen steeds vervuld worden.

770; Je werkt in volmaakte harmonie met God en het universum. Je verdient felicitaties, want je luistert naar je innerlijke waarheid en handelt dienovereenkomstig. Je bent een krachtige lichtwerker!

771; Je positieve houding, affirmaties en optimisme brengen goddelijke magie in je leven. Je inspireert anderen met je liefdevolle licht.

772; Je bereidheid op de goddelijke aanwijzingen te vertrouwen wordt beloond met wonderen en manifestatie. Blijf vol vertrouwen verdergaan, want je bent op de juiste weg.

773; De verlichte meesters staan volledig achter de spirituele weg die je volgt. Je betekent geweldig veel voor deze wereld.

774; De engelen zeggen dat je op de goede weg bent en vragen je zo door te gaan. Ze werken met je samen om te helen, onderwijzen en manifesteren.

775; Gefeliciteerd met je bereidheid je leven te veranderen en verbeteren. Dit is een schitterende overgang die jou en anderen grote zegeningen brengt.

776; Je bent op de goede weg en alles verloopt voorspoedig. Geef eventuele problemen en zorgen die je nog hebt – vooral materiële zorgen, over aan de hemel. Je hebt er recht op totaal gelukkig te zijn.

777; Gefeliciteerd! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. Je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

778; Je bereidheid te luisteren naar je innerlijke wijsheid en die te volgen levert je groot financieel voordeel op, evenals andere vormen van voorspoed. Wees bereid te ontvangen en deze gaven aan anderen door te geven zoals je gevoel je ingeeft.

779; Je ideeën over je goddelijke levensdoel kloppen en je neemt de geëigende stappen. Ga door en wijd je zonder te talmen of te aarzelen aan je opdracht.

780; Je behoudt je financiële zekerheid terwijl je, je aan God en je spirituele pad blijft wijden. Geef alle zorgen om geld aan God om ze te laten helen en om te manifesteren.

781; Je positieve gedachten en bedoelingen voorzien je ruimschoots van alles wat je nodig hebt.

782; Je sterke geloof, samen met alles wat je doet, laat al je dromen uitkomen. Overvloed, in iedere zin van het woord, is je deel.

783; De verlichte meesters begeleiden je op de goede weg. Blijf naar hun raad luisteren en die opvolgen, dan zul je in alle opzichten gedijen.

784; De engelen steunen de richting die je in deze situatie gekozen hebt. Ze helpen je al je dromen waar te maken, spirituele, financiële en emotionele.

785; Je hebt de juiste keuzes gemaakt met betrekking tot veranderingen om je leven te verbeteren. Deze nieuwe weg brengt je meer rijkdom dan je in je stoutste dromen had verwacht.

786; Gefeliciteerd! Je hebt je oude manieren van met geld omgaan losgelaten en hebt geleerd met je spirituele kracht overvloed te creëren.

787; Je hebt je doelen en intenties duidelijk in het vizier. Blijf op deze goede weg doorgaan, want hij brengt schitterende schatten in je leven.

788; Je heldere licht, positieve bedoelingen en geïnspireerde daden boren rijke bronnen aan. Door de geestelijke wet van oorzaak en gevolg heb je grote rijkdommen aangetrokken.

789; Je bent op de goede weg naar je goddelijke levensdoel. Jij en je levenstaak worden financieel ondersteund door de liefde van de hemel.

790; God waakt over je goddelijke levensopdracht en helpt je ermee, en Hij zorgt ervoor dat je de juiste stappen neemt.

791; Houd je gedachten positief en je hart open, want je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht.

792; Je ideeën, gedachten en opvattingen over je goddelijke levensopdracht zijn juist. Houd je geloof in jezelf en je levenstaak sterk.

793; Je hebt de goddelijke raad die je door de verlichte meesters gegeven is, goed gehoord en opgevolgd. Dit heeft je op de juiste weg gebracht met betrekking tot je levensdoel.

794; De aartsengelen en engelen zorgen ervoor dat je de juiste handelwijze met betrekking tot je levensdoel kiest.

795; Je hebt de juiste veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat je goddelijke levensopdracht een succes wordt.

796; Maak je geen zorgen over de vervulling van je behoeften. Je neemt de juiste stappen om je goddelijke levensdoel te bereiken en de hemel zorgt ervoor dat je op weg naar dat doel voldoende van alles wordt voorzien en voldoende wordt gesteund.

797; De hemel prijst je om je volledige inzet voor je goddelijke levensopdracht. Je bent op de goede weg.

798; Alle deuren staan voor je open – spiritueel, financieel, emotioneel enzovoort. Dat komt doordat je hebt geluisterd naar de goddelijke raad die je ten aanzien van je levensopdracht gekregen hebt, en die ook hebt
opgevolgd.

799; Je hebt een heel belangrijke levenstaak waar veel behoefte aan is. Je denken en handelen ten aanzien van je levensdoel zijn juist, ga zo door!

800 t/m 899

800; God en het universum steunen je ruimhartig en helpen je, je dromen werkelijkheid te laten worden. Geef geldzorgen over aan God om ze te laten helen en om ze te manifesteren.

801; Je gebeden, positieve gedachten, affirmaties en visualisaties zijn gehoord en beantwoord door God en het universum. Je wensen worden op fantastische en wonderbaarlijke wijze vervuld.

802; Blijf erop vertrouwen dat Gods liefdevolle kracht de bron van alle rijkdommen is die je nodig hebt en die je, je wenst. Er wordt volop van je gehouden en voor je gezorgd.

803; God en de verlichte meesters zorgen ervoor dat je het geld en de verdere materiële middelen krijgt die je nodig hebt. Je bent in alle opzichten geborgen.

804; God en de engelen werpen je nieuwe overvloed in de schoot. Je wordt in alle opzichten volledig door de hemel gesteund.

805; De veranderingen die je overweegt of doormaakt, zijn goddelijk geïnspireerd, en ze helpen je aan meer financiële zekerheid.

806; God helpt je financiële zekerheid te manifesteren. Geef al je materiële zorgen over aan de Schepper en sta open voor het ontvangen van wonderbaarlijke hulp.

807; Je bent op de juiste spirituele weg om alles wat je, je wenst te manifesteren. Houd regelmatig gesprekken met God over je verwachtingen, wensen, behoeften en angsten, met andere woorden: over alles. De hemel helpt je in alle opzichten.

808; Omdat je God in het middelpunt van je gedachten, gevoelens en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

809; God voorziet je van al het geld en alle materiële middelen die je nodig hebt voor het vervullen van je goddelijke levensdoel. Blijf je concentreren op dienstbetoon door middel van je levenstaak. De Schepper zorgt voor de rest.

810; Je positieve gedachten en verbinding met God via gebed en meditatie hebben de sluizen van de overvloed voor je opengezet. Geniet van de wonderen en zegeningen die op je pad komen!

811; Je positieve verwachtingen in combinatie met je creatieve ideeën en daden bezorgen je op wonderlijk onverwachte wijze financiële meevallers.

812; Blijf overvloed affirmeren, want je affirmaties maken je dromen waar. Blijf in wonderen geloven.

813; Er zijn gegronde redenen voor je optimisme ten aanzien van je financiële toestand, want de verlichte meesters zorgen ervoor dat je gesteund en van alles voorzien wordt. Blijf positief en ga door met het volgen van je goddelijke ingevingen.

814; Je wordt volledig gesteund door de liefde van de engelen, en ook door de positieve affirmaties die je hebt gebruikt.

815; Deze huidige verandering is de katalysator die je overvloed op gang brengt. Blijf positief en optimistisch en weet dat alles in orde is.

816; Denk alleen maar aan overvloed en dat trek je aan en manifesteer je. Geef al je materiële zorgen aan de hemel en volg de goddelijke raad op die je ontvangt.

817; Op je pad word je volop gesteund en van alles voorzien, omdat je met positieve affirmaties werkt. Ga door met je fantastische werk!

818; Je financiële toestand is geheeld en verbeterd door je positieve affirmaties. Bevestig: ‘Ik heb nu financiële zekerheid’ en: ‘Ik heb voldoende geld en houd over om met anderen te delen.’

819; Je hebt goede redenen om optimistisch en positief te zijn ten aanzien van je goddelijke levensopdracht, want die wordt door de hemel volledig ondersteund en gemanifesteerd. Alles wat je voor je levenstaak nodig hebt, wordt je gegeven.

820; Je onwrikbare geloof in God houdt je verbonden met de overvloedige stroom voorzieningen die voor alle kinderen van God beschikbaar is. Vraag en je zult ontvangen.

821; Consequent werken met positieve intenties en affirmaties brengt je overvloed in alle opzichten. Verwacht wonderen.

822; Je hebt een zeer krachtig geloof, wat het magische geheim van manifesteren is. Houd dit geloof vast, want daardoor ben je verbonden met de universele kracht.

823; Je geloof in de liefde en macht van de verlichte meesters heeft de deuren naar de voorspoed voor je opengezet.

824; Je geloof, samen met de liefde van de engelen, brengt je financiële overvloed.

825; De positieve wijzigingen die je in je opvattingen en denken over financiën hebt aangebracht, hebben ervoor gezorgd dat de stroom van overvloed gemakkelijker naar je toe komt.

826; Vertrouw erop dat al je materiële en financiële behoeften worden vervuld, gemakkelijk en harmonieus. Je opvattingen scheppen je werkelijkheid, dus denk alleen aan wat je, je wenst en niet aan wat je vreest.

827; Vertrouw erop dat je op de goede weg bent en dat je in alle opzichten volledig gesteund wordt.

828; Je sterke geloof zorgt voor een rijke oogst van overvloed voor jou en je dierbaren. Blijf geloven!

829; Vertrouw erop dat er in je financiële behoeften wordt voorzien terwijl je tijd en energie aan je goddelijke levensopdracht besteedt.

830; Je gebed, meditatie en stil-zijn hebben de goddelijke verbinding met God en de verlichte meesters mogelijk gemaakt. Zij zullen je van een verbazingwekkende overvloed voorzien.

831; Je hebt de goddelijke raad opgevolgd die je door de verlichte meesters is gegeven. Dit heeft je bewustzijn naar een positiever en liefdevoller plan helpen verheffen, en dat trekt op ieder terrein fantastische rijkdommen naar je toe.

832; Blijf erop vertrouwen dat de verlichte meesters je gebeden hebben gehoord en beantwoord, vooral die ten aanzien van je materiële behoeften. Vertrouw en geloof, want alles is in orde.

833; De verlichte meesters zijn bij je en plaveien de weg voor het uitkomen van al je dromen. Doe vaak een beroep op hen en sta open voor hun hulp, want die zal op wonderbaarlijke wijze tot je komen.

834; De engelen en verlichte meesters brengen je diepgaande overvloed. Verheug je in de liefde van de hemel voor jou!

835; De verandering die je doorvoert of overweegt, wordt je op goddelijke wijze ingegeven door de verlichte meesters. Door deze verandering kan er meer overvloed op je pad komen.

836; De verlichte meesters hebben je gebeden om financiële en materiële steun gehoord en beantwoord. Er wordt ruim in je behoeften voorzien, nu en altijd.

837; Je hebt de raad van de verlichte meesters correct gehoord en volgt die goed op. Voortdurend zullen het geld en de informatie die je nodig hebt aan je worden gegeven.

838; De verlichte meesters brengen je het geld en de overige voorzieningen die je, je wenst. Blijf bezig het spirituele tot het middelpunt van je denken en doen te maken, en alles wat je nodig hebt, zal je gegeven worden.

839; De verlichte meesters zorgen ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt om van je goddelijke levensopdracht een succes te maken.

840; Het is de heilige eer en het heilige genoegen van God en de engelen jou en je dierbaren van al het benodigde te voorzien. Blijf naar je goddelijk geïnspireerde raadgevingen luisteren en die opvolgen, dat zal je naar overvloed leiden

841; De engelen en je positieve affirmaties helpen je overvloed te manifesteren op alle terreinen van je leven.

842; Vertrouw op de liefdevolle kracht van je engelen om je gebeden te beantwoorden. Sta open voor het ontvangen van de vele wonderen die ze je brengen.

843; De engelen en verlichte meesters helpen je voorspoed te manifesteren. Vraag hun om hulp en sta open voor het ontvangen van hun zegeningen en wonderen.

844; De aartsengelen en engelen omgeven je met zegeningen en voorzien oneindig in al je behoeften.

845; Je hebt de raad van de engelen om positieve veranderingen aan te brengen opgevolgd, en dat heeft de deuren naar overvloed in je leven opengezet.

846; Blijf de engelen vragen je te helpen met de vervulling van je behoeften. Ze vinden het een vreugde in al je behoeften te voorzien en je in alle opzichten te steunen, financieel, spiritueel, fysiek en emotioneel.

847; Je bent op de goede weg met je samenwerking met de engelen. Geniet van de zegeningen van overvloed die ze je brengen.

848; Terwijl je de engelen vraagt je te helpen met je financiën en openstaat voor het ontvangen van hun hulp en raad, is je voorspoed verzekerd.

849; De engelen zorgen ervoor dat je genoeg geld en andere voorzieningen hebt om je te steunen bij het vervullen van je goddelijke levensopdracht.

850; De veranderingen die je doorvoert of overweegt, worden door God geïnspireerd en volledig door Hem ondersteund.

851; Blijf positief denken en affirmeren, want dat is de bron van grote verbeteringen in je financiële toestand.

852; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert overvloed in je leven brengen. Deze verandering versterkt en heelt jou en je leven.

853; De verlichte meesters begeleiden en steunen je tijdens deze belangrijke verandering. Vraag hun vaak om hulp en sta open voor het ontvangen van hun zegeningen en wonderen.

854; Je volgt de raad van de engelen voor verbeteringen in je leven op. De engelen steunen je in alle opzichten tijdens en na deze verandering.

855; Je verandert de manier waarop je met geld omgaat drastisch. Je nieuwe spirituele visie heeft je manifesteer-kracht gemagnetiseerd, zodat je snel en gemakkelijk overvloed naar je toe haalt.

856; Je hebt oude opvattingen over geld losgelaten en ingeruild voor positieve intenties, affirmaties en verwachtingen. Deze veranderingen stellen je in staat onbeperkte overvloed in je leven te brengen.

857; Je bent op de goede weg met de veranderingen die je doorvoert, en financiële zekerheid is een van de voordelen die dat oplevert.

858; Er zal veel overvloed worden gemanifesteerd door de verandering die je doorvoert of overweegt. Deze verandering is een goed idee!

859; De veranderingen die je doorvoert, helpen je alles wat je voor je goddelijke levensopdracht nodig hebt te manifesteren. Je wordt voorzien van alle geld, tijd en informatie die je voor je levenstaak nodig hebt.

860; Je materiële en financiële behoeften worden ruimschoots door God vervuld, wanneer je al je financiële zorgen overgeeft aan de Bron en openstaat voor het horen en opvolgen van de raad die volgt.

861; Je positieve gedachten zijn de sleutel tot het aantrekken van financiële overvloed. Houd je gedachten gericht op je wensen en steek geen energie in gedachten over angst of zorgen.

862; Je vertrouwen en positieve verwachtingen scheppen een magnetisch krachtveld dat overvloed naar je leven trekt. Je optimisme wordt ruimschoots beloond.

863; De verlichte meesters helpen je van alles wat je nodig hebt te voorzien. Vraag hun je bij te staan, dan kunnen ze je zelfs nog meer helpen.

864; Wanneer je oude angsten om financiën aan de engelen overgeeft, zijn ze in staat je onbeperkte overvloed te brengen, die je rechtstreeks uit de hemel wordt gezonden.

865; Je hebt de goddelijke raad om positieve verwachtingen te koesteren opgevolgd, en daarvan pluk je nu de overvloedige vruchten.
866; Geef financiële zorgen over aan de Bron van alles en sta open voor het opmerken en ontvangen van de overvloedige stroom raad en middelen die de hemel je nu stuurt.

867; Je bent op de goede weg doordat je positieve gedachten en intenties ten aanzien van je financiële toestand behoudt. Je intenties worden nu vlak voor je ogen werkelijkheid.

868; Je dankbaarheid en waardering voor de vele zegeningen in je leven brengen een magische energie op gang die een geweldige overvloed op je pad brengt.

869; Je behoeften worden vervuld en je rekeningen betaald wanneer je, je op je levensdoel richt. Stel het vervullen van dat doel niet uit omdat je op meer geld wacht. Begin er meteen aan!

870; God en het universum feliciteren je omdat je de moed hebt je volledig in te zetten voor het opvolgen van de goddelijke raad. De dankbaarheid en rijkdommen van de hemel zullen je ten deel vallen.

871; Je hebt geleerd je gedachten zo te beheersen dat ze slechts gericht zijn op je wensen en niet op je angsten. Daardoor trek je bewust en snel dat wat je, je wenst naar je toe en manifesteer je het.

872; Blijf in jezelf en de weg die je volgt geloven, en vertrouw erop dat je in alle opzichten volledig gesteund wordt.

873; Je hebt de goddelijke wijsheid van de verlichte meesters correct gehoord en die leidt je naar het juiste pad. De meesters zorgen ervoor dat er ruimschoots in je behoeften wordt voorzien.

874; De engelen hebben je met succes geleerd je spirituele macht te bundelen en in te zetten om je dromen te manifesteren. Concentreer je volledig op je wensen, spiritueel, emotioneel, financieel enzovoort. Weet dat je er recht op hebt ze allemaal vervuld te zien.

875; De veranderingen die je doorvoert, hebben je op de juiste weg gebracht om overvloed op ieder terrein te manifesteren.

876; Je bent op de goede weg met hoe je denkt over gezondheid, vrede, overvloed en alles wat je werkelijk wenst. Op deze manier zorg je ervoor dat je alleen maar vanuit liefde dingen naar je toe trekt, en niet vanuit angst.

877; Goed zo! Je hebt geleerd wat het geheim is van het manifesteren van grote overvloed. Ga zo door en deel hem met anderen naargelang je wordt ingegeven.

878; Je weg wordt omgeven door grote overvloed. Hoe meer je de vele geschenken die het leven je geeft opmerkt, hoe overvloediger de stroom wordt. Het universum houdt van een dankbare ontvanger!

879; Ja, het is goed dat je, je nu aan je goddelijke levensopdracht gaat wijden. Je levensdoel is de juiste weg voor jou en helpt je alles te manifesteren wat voor jou belangrijk is.

880; God omgeeft je met overvloedige zegeningen en wonderen. Geniet ervan, want de Bron houdt van geven.

881; Je positieve gedachten en visualisaties hebben op krachtige manieren overvloed voor je gemanifesteerd. Blijf je richten op wat je, je wenst en visualiseer het als reeds gemanifesteerd.

882; Met je grote geloof heb je een overdaad aan kansen, ervaringen en steun naar je toe getrokken. Je bent een krachtige lichtwerker!

883; Je functioneert als een team met de verlichte meesters. Jullie gecombineerde macht schept prachtige voorbeelden van de gulheid en overvloed van het universum.

884; De engelen brengen je vol vreugde overvloed en voorspoed. Blijf je verbinden met het rijk der engelen, want ze houden erg veel van je.

885; Je financiële plaatje verandert ten goede wanneer je volgens de jou ingegeven raad handelt om je leven te verbeteren. Weet dat je recht hebt op gezondheid, rijkdom en geluk, dat hebben we allemaal!

886; Geniet van de stroom van overvloed die op je pad komt en weet dat er nu en in de toekomst in je behoeften wordt voorzien. Laat alle materiële zorgen die je eventueel nog hebt los, en geniet van het gevoel financieel geborgen te zijn.

887; Je bent op de goede weg om grote voorspoed te manifesteren. Houd je gedachten en hart op liefde en dankbaarheid gericht, en er zal ruimhartig voor je gezorgd blijven worden.

888; Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

889; Je goddelijke levensdoel wordt door het universum volop gesteund. Je hebt voldoende geld, tijd, informatie en materiële middelen om je volledig aan je levenstaak te wijden.

890; God steunt jou en je goddelijke levensopdracht met alle financiële, energetische, intellectuele en andere middelen die je nodig hebt. Vraag en wees bereid te ontvangen.

891; Je positieve gedachten en affirmaties betreffende je goddelijke levensopdracht hebben een overdaad aan kansen en hulp naar je toe gehaald. Wees bereid deze zegeningen te ontvangen, want hoe meer hulp je ontvangt, hoe meer hulp je aan anderen kunt geven.

892; Vertrouw erop dat je goddelijke levensopdracht je altijd van financiële middelen zal voorzien. Je trekt datgene aan waar je in gelooft en manifesteert datgene waar je in gelooft.

893; De verlichte meesters zorgen ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt om je te steunen bij je mooie en goddelijke levenstaak. Vraag hun om hulp bij alle zaken die met je opdracht te maken hebben en sta open voor het ontvangen van hun hulp.

894; Er staat je een grote hoeveelheid fysieke en spirituele middelen ter beschikking om je te steunen bij het vervullen van je goddelijke levensopdracht. Doe een beroep op deze hulp en merk de wonderen op die je overkomen in de vorm van ideeën, inspiratie en rechtstreeks ingrijpen.

895; De deuren van kansen en overvloed gaan aan alle kanten voor je open, vooral wanneer er een verband is met je goddelijke levensopdracht. De veranderingen die je doormaakt, wijzen op de toegenomen steun van het universum voor jou en je levensopdracht.

896; Je krijgt voor je goddelijke levensopdracht de volledige steun van het universum. Terwijl je, je op je taak concentreert en alle zorgen aan het universum overgeeft, zal er een overvloedige stroom voor je op gang komen.

897; Je bent op de goede weg met je goddelijke levensopdracht en alles wat je nodig hebt wordt je nu zonder beperking gegeven.

898; Alles wat je hart wenst, wordt je gegeven, aangezien je, je aandacht, tijd en energie wijdt aan het dienen van anderen door middel van je goddelijke levensopdracht.

899; Je hebt een belangrijke levenstaak waaraan in de wereld veel behoefte is. Voor deze taak moet je, je aangeboren talenten, interesses en passies inzetten. Het enige wat je hoeft te doen is je gaven gebruiken om anderen ten dienste te staan, en in ruil daarvoor zal er ruimschoots in je behoeften worden voorzien.

900 t/m 999

900; Je goddelijke levensopdracht wordt volledig en volop ondersteund door God en het universum. Vraag en je zult ontvangen.

901; Houd God en je positieve intenties in het hart van je goddelijke levenstaak. De gebeden en meditaties die je tot de Schepper richt, zorgen ervoor dat je levenswerk in alle opzichten zeer effectief is.

902; Vertrouw op de kracht van de Bron om je bij elk aspect van je goddelijke levenstaak te steunen. Je geloof trekt als een magneet alles naar je toe wat je voor levensopdracht nodig hebt.

903; God en de verlichte meesters steunen jou en je prachtige goddelijke levensopdracht. Vraag hun om alle hulp die je nodig hebt, en sta dan open om die te ontvangen.

904; Je goddelijke levensopdracht wordt krachtig ondersteund door God en de engelen. Ze zijn bij je bij alles wat je doet.

905; De verandering die je doormaakt of overweegt, wordt je ingegeven door God en volledig door Hem ondersteund. Deze verandering helpt ervoor zorgen dat je goddelijke levensopdracht zich ontvouwt en manifesteert.

906; God voorziet in alle materiële behoeften die je vanwege je goddelijke levensopdracht hebt. Terwijl je, je met je dienstbetoon bezighoudt, ben je veilig en geborgen.

907; God staat volledig achter de koers die je met betrekking tot je goddelijke levensdoel volgt. De weg die vóór je ligt, baadt in Gods gouden licht.

908; God zorgt ervoor dat je behoeften ruimschoots vervuld worden terwijl je, je volledig richt op je goddelijke levenstaak.

909; Houd de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

910; God helpt je, je gedachten over en bewustzijn van je goddelijke levensdoel te verheffen. Richt je op het geestelijke, op liefde en op dienstbaarheid, en het materiële zal vanzelf geregeld worden.

911; Je gedachten manifesteren zich steeds sneller in de werkelijkheid. Houd je gedachten over je goddelijke levensdoel uitsluitend gericht op wat je, je wenst, en geef alle zorgen en twijfels aan de hemel om ze te laten trans muteren.

912; Hoe meer je, je gedachten en gevoelens afgestemd houdt op vertrouwen, geloof en positieve energie, des te meer je goddelijke levenstaak zich op wonderbaarlijke wijze manifesteert.

913; De verlichte meesters, vooral de godinnen, helpen je met je goddelijke levensopdracht. Ze vragen je, je gedachten en woorden positief te uiten om de hoogste aspecten van je opdracht te helpen manifesteren.

914; De engelen helpen je positief op je taak in het leven gericht te blijven. Vraag de aartsengelen en engelen om hulp bij alle vragen en behoeften, vooral wanneer die verband houden met je levensdoel.

915; Je spirituele vermogens en gaven worden sterker wanneer je veranderingen blijft doorvoeren die door de hemel geïnspireerd zijn. Je kracht en deze veranderingen zijn heel belangrijk voor het manifesteren van je goddelijke levensdoel.

916; Terwijl je zorgen en getob over je goddelijke levensdoel aan Spirit geeft, zal alles opengaan en word je van alles voorzien. Je gedachten over je opdracht nemen snel vorm aan, dus concentreer je op je wensen.

917; Je bent op de goede weg met je goddelijke levensopdracht. Je gedachten en affirmaties hebben een grote invloed op je levensdoel, dus houd ze goed in de gaten en blijf op het positieve gericht.

918; Concentreer je op de vraag hoe je kunt dienen met gebruikmaking van je aangeboren talenten, passies en interesses, en je materiële behoeften zullen vanzelf vervuld worden.

919; Je goddelijke levensopdracht manifesteert zich snel dankzij je positieve gedachten, affirmaties en visualisaties. Blijf affirmeren dat je wensen zich omzetten in werkelijkheid!

920; Je vertrouwt erop dat jij en je levensdoel volledig door God ondersteund worden. Vraag de Schepper om alle steun die je voor het vervullen van je levensdoel nodig hebt, en het zal je op wonderbaarlijke wijze gegeven worden.

921; Blijf in jezelf en in je goddelijke levensopdracht geloven. Je hebt een belangrijk levensdoel en je bent volledig gekwalificeerd om het te vervullen.

922; Je onwrikbare geloof manifesteert op magische wijze belangrijke aspecten van je goddelijke levensopdracht. Denk aan alle geschenken en wonderen die je tot dusverre hebt ontvangen en vertrouw erop dat die zullen blijven komen, vooral wanneer er een verband is met je levenstaak.

923; Vertrouw op de macht van de verlichte meesters. Ze waken over je en steunen je heilige opdracht volledig.

924; Engelen omgeven jou en je goddelijke levensopdracht met helende en ondersteunende energie. Geloof in jezelf, je opdracht en de engelen. Vertrouw erop dat alles goddelijk en volmaakt geordend is, nu en altijd.

925; Blijf optimistisch ten aanzien van de veranderingen die je doormaakt, want die vormen een belangrijk onderdeel van je heilige levenstaak. Je geloof brengt wonderen in je leven en ondersteunt je levenstaak.

926; Vertrouw erop dat alles wat je voor je goddelijke levensdoel nodig hebt je geleverd wordt, nu en in de toekomst. Je geloof opent voor Spirit de deur om je materiële ondersteuning te geven.

927; Blijf in jezelf en je dromen geloven. Dit geloof geeft je de energie en de manifesteerkracht voor je goddelijke levensdoel.

928; Vertrouw erop dat je alle middelen zult blijven krijgen die je nodig hebt voor je goddelijke levensdoel. Het universum ondersteunt jou en je opdracht volledig, nu en in de toekomst.

929; Er is veel behoefte aan je goddelijke levenstaak, en anderen worden er beduidend mee geholpen. Geloof in je vermogen om van dit werk een succes te maken, en dan zal het ook gebeuren.

930; God en de verlichte meesters begeleiden en steunen jou en je heilige opdracht bij alles wat je doet.

931; Je positieve gedachten en je ‘bidges-prekken’ met de verlichte meesters openen nieuwe deuren naar kansen met betrekking tot je goddelijke dromen en levensdoel.

932; Blijf geloven in de raad die je ontvangt van de verlichte meesters ten aanzien van je goddelijke levensdoel.

933; De verlichte meesters houden van je goddelijke levensdoel en steunen en begeleiden je erbij. Vraag hun om hulp bij alle aspecten van je opdracht.

934; De engelen en verlichte meesters raden je dringend aan je volledig op je goddelijke levensopdracht te concentreren en alle materiële zorgen aan hen te geven.

935; De verlichte meesters staan achter de veranderingen die je doorvoert en begeleiden je erbij, zodat je in de gelegenheid wordt gesteld je te concentreren op je goddelijke levenstaak.

936; De verlichte meesters voorzien in al je materiële behoeften terwijl jij je concentreert op je heilige levenstaak. Vraag hun om hulp bij alle aspecten van je taak en sta open voor het ontvangen van hun raad en hun wonderen.

937; Je luistert goed naar de goddelijke raad van de verlichte meesters ten aanzien van je heilige levenstaak en volgt die goed op. Ze helpen je in alle opzichten bij het uitvoeren van je opdracht. Vraag en je zult ontvangen.

938; Blijf luisteren naar de raad van de verlichte meesters, want ze helpen je een zinvolle loopbaan met financiële overvloed te manifesteren, waarmee je, je goddelijke levensdoel vervult.

939; Bij de vervulling van je goddelijke levensdoel spelen de verlichte meesters een rol. Ze werken achter de schermen en helpen je vooruit. Het kan je roeping worden de mensen iets over hen te leren.

940; Je voortdurende mediteren op en je in verbinding stellen met God en het engelen-rijk leveren je volledige raad en steun ten aanzien van je goddelijke levenstaak op.

941; De engelen vragen je positief te blijven denken over jezelf en je levensdoel. Weet dat je er geschikt en klaar voor bent anderen in belangrijke mate te helpen.

942; Je onwrikbare geloof in het vermogen van de engelen om je bij je goddelijke levenstaak te begeleiden en te steunen opent deuren naar nieuwe kansen voor je. Blijf geloven!

943; Je goddelijke levensopdracht wordt gezegend door de aartsengelen, engelen en verlichte meesters. Vraag hun om hulp bij het uitvoeren van die opdracht en sta open voor hun hulp, die via innerlijke raadgevingen, tekens en wonderen wordt gegeven.

944; De engelen en aartsengelen waken over je mooie en belangrijke goddelijke levenstaak en steunen die volledig.

945; De engelen begeleiden en steunen de veranderingen die je doorvoert en die je de kans geven je volledig te concentreren op je goddelijke levensdoel.

946; De engelen zorgen ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien terwijl je aan je heilige opdracht werkt. Geef materiële zorgen over aan de engelen om ze te laten helen en om te manifesteren.

947; Gefeliciteerd! Je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensdoel en de engelen zegenen, begeleiden en steunen je bij je opdracht.

948; Jij en de engelen manifesteren grote overvloed om je bij je goddelijke levensopdracht te steunen. Sta open voor het ontvangen van alles wat je nodig hebt om je volledig op je opdracht te kunnen concentreren.

949; De engelen zetten zich volledig in om je met ieder aspect van je goddelijke levensopdracht te helpen. Werk samen met hen aan je opdracht, want ze zijn je teamgenoten.

950; De veranderingen die je doormaakt, zijn goddelijk geïnspireerd en worden door God gesteund. Ze bereiden je voor op een diepgaander en opwindender aspect van je heilige taak.

951; De veranderingen en verbeteringen die je doorvoert, brengen je naar nieuwe kansen en niveaus voor je goddelijke levensopdracht. Blijf positief en blijf je wensen affirmeren.

952; Heb vertrouwen in de veranderingen die je doorvoert, want die stellen je in staat je beter te concentreren op je heilige taak in dit leven.

953; De verlichte meesters geven op goddelijke wijze de veranderingen in die je momenteel doorvoert om je te helpen je belangrijke levenstaak tot een succes te maken.

954; Je wordt door de engelen door veranderingen en overgangen heen geholpen en geleid die je voorbereiden op nieuwe aspecten van je goddelijke levensopdracht. Het tijdstip van deze veranderingen is goddelijk bepaald.

955; Je beleeft een intense periode van verandering en voorbereiding, die je in staat stelt je goddelijke levensopdracht naar een nog hoger plan van gewijde dienstverlening te tillen.

956; Terwijl je deze tijd van verandering doormaakt, wordt er in al je behoeften voorzien en word je gesteund door Spirit.

957; Je bent op de goede weg met de veranderingen die je doorvoert. Ze maken je ontvankelijk voor nieuwe informatie en energie die je steunen bij de vervulling van je goddelijke levensdoel.

958; Gefeliciteerd met het nemen van de beslissing en het tonen van de moed om je leven te veranderen, zodat je, je volledig op je heilige opdracht kunt richten! Door deze nieuwe veranderingen sta je open voor een betere financiële toestand.

959; Ga door met het doorvoeren van de veranderingen die nodig zijn om jezelf meer tijd en energie te geven voor je goddelijke levensopdracht. Deze veranderingen en je levenstaak worden volledig gesteund door Spirit.

960; God zorgt ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt voor je goddelijke levensopdracht. Geef al je materiële zorgen aan de hemel en sta open voor ontvangen.

961; Je gedachten over je heilige levensdoel manifesteren zich heel snel, zorg er dus voor dat ze positief blijven. Gebruik affirmaties om te manifesteren wat je voor je opdracht nodig hebt.

962; Vertrouw erop dat er in al je behoeften wordt voorzien terwijl je, je wijdt aan je goddelijke levensopdracht. Je geloof magnetiseert en manifesteert een gestage stroom voorzieningen, nu en in de toekomst.

963; De verlichte meesters staan naast je, klaar om je te helpen met ieder aspect van je heilige levenstaak. Vraag hun je te sturen wat je voor je opdracht nodig hebt, en het zal geschieden.

964; De engelen voorzien in je materiële behoeften terwijl je, je volledig wijdt aan dienstbaar zijn door middel van je talenten, interesses en passies. Dit vormt de kern van je goddelijke levensopdracht, die door de engelen wordt gezegend.

965; Weet dat de veranderingen die je doormaakt deuren naar nieuwe kansen openen, die jou en je levenstaak vooruit helpen.

966; Geef alle materiële zorgen over aan de Spirit en ga voort op het goddelijke pad van je missie. Houd je gedachten op de hemel gericht, dan zal het materiële vanzelf goed komen.

967; Je bent op de goede weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht, dus hoef je, je geen zorgen te maken over de vervulling van je wensen op materieel gebied. Spirit steunt je en voorziet je van alles wat je nodig hebt, zodat je, je er volledig op kunt richten meer licht in de wereld te brengen door middel van je talenten, passies en interesses.

968; Het is veilig voor je om alle overvloed die het universum je nu biedt, aan te nemen, met name omdat er nieuwe kansen voor je zijn je goddelijke levenstaak tot uitdrukking te brengen. Geef alle materiële zorgen over aan de Spirit.

969; Wijd je nu onmiddellijk aan je heilige opdracht en vertrouw erop dat het geld en de materiële voorzieningen er altijd zullen zijn om je te steunen. Er is op dit moment veel behoefte aan je opdracht, dus stel hem alsjeblieft niet uit en aarzel niet.

970; Je bent op de goede weg voor je goddelijke levensopdracht en elk aspect van je levenstaak wordt gesteund en gestuurd door God.

971; Je hebt alle reden om optimistisch en hoopvol te zijn met betrekking tot de weg die je bewandelt, want die wordt verlicht door je goddelijke levensdoel. Blijf affirmeren dat je dromen uitkomen, want dat is zo.

972; Geloof in jezelf en je kracht om meer licht in de wereld te brengen met je goddelijke levensopdracht. Je geloof opent deuren voor jou en je levenstaak.

973; De verlichte meesters loven en steunen de weg die je bewandelt, omdat het de weg van je goddelijke levensopdracht is. Blijf met de meesters samenwerken om alles te manifesteren wat je voor je opdracht nodig hebt.

974; De engelen zijn bij je en begeleiden je op de schitterende weg die je bewandelt en helpen je, je gewijde opdracht volledig te manifesteren. Doe een beroep op hen voor je antwoorden en steun.

975; De veranderingen die je doormaakt, horen bij de voorbereiding op en manifestatie van je goddelijke levensdoel. Alles is volmaakt in orde.

976; Je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht en de materiële behoeften die je daarbij hebt, zullen vervuld worden. Je bent veilig en geborgen.

977; Gefeliciteerd! Je hebt je volledig aan je goddelijke levensopdracht gewijd en je kristalheldere inzet heeft prachtige deuren naar kansen voor je geopend. Grijp ze vol vreugde en zelfvertrouwen aan.

978; Je hoort de goddelijke raad ten aanzien van je heilige taak goed en volgt die nauwgezet op, en je wordt overladen met spirituele, financiële en emotionele beloningen. Geniet ervan!

979; Je bent het stralende voorbeeld van iemand die moedig zijn innerlijke aanwijzingen succesvol volgt. Je helpt veel mensen en zult er binnenkort nog meer helpen. Ga alsjeblieft zo door!

980; Je hebt in spiritueel en materieel opzicht een rijke bron aangeboord door je bereidheid de raad die God je geeft te vertrouwen en op te volgen. Alle rijkdommen van de hemel steunen jou en je levensdoel.

981; Je positieve gedachten en affirmaties zorgen voor een gestage stroom van financiën, voortvloeiend uit het werk dat je in verband met je goddelijke levensopdracht doet. Blijf je hartenwensen affirmeren.

982; Vertrouw erop dat je altijd financiële zekerheid zult hebben terwijl je, je volledig aan je goddelijke levensopdracht wijdt. Je geloof manifesteert voorspoed.

983; De verlichte meesters steunen jou en je goddelijke levensopdracht met oneindige overvloed, om ervoor te zorgen dat je behoeften vervuld worden terwijl je, je aan je heilige dienstbetoon wijdt.

984; Het engelenrijk helpt je aan financiële zekerheid terwijl je aan je goddelijke levensopdracht werkt. Doe vaak een beroep op de engelen en sta open voor het ontvangen van hun hulp.

985; Het geld stroomt gemakkelijker en de stroom wordt groter, en dat helpt je, je vollediger te wijden aan je heilige levensdoel.

986; Wanneer je materiële zorgen en getob loslaat, kan het geld dat je ondersteunt bij je goddelijke levensopdracht gemakkelijker je leven in stromen. Geef je zorgen aan Spirit en richt je uitsluitend op heilig dienstbetoon.

987; Je bent op de juiste weg naar zowel de vervulling van je goddelijke levensdoel als financiële voorspoed. Je bevindt je in de stroom van dankbaar en vreugdevol geven en ontvangen.

988; Je bereidheid dienstbaar te zijn door middel van je goddelijke levensdoel heeft de poorten naar hemelse rijkdommen doen openbarsten. Je opdracht is een schitterend voorbeeld van de universele wet van geven en ontvangen.

989; Je financiële geborgenheid is gewaarborgd terwijl je, je volledig wijdt aan het volgen van je ziels roeping van heilige dienstbaarheid.

990; God verzoekt je, je direct te richten op je goddelijke levensopdracht. Jij en je taak vervullen een belangrijke functie waaraan in de wereld veel behoefte is. Je bent klaar en geschikt voor het vervullen van deze functie.

991; Houd je gedachten over jezelf en je levensdoel op een hoog niveau van waarheid, liefde en hoop. Zie voorbij alle illusies van problemen of gebrek en weet dat alles in werkelijkheid al geheeld en gemanifesteerd is.

992; Geloof in jezelf en je opdracht. Je geloof voedt de energie en de inzet die je nodig hebt om je goddelijke levensopdracht tot een goed einde te brengen.

993; De verlichte meesters vragen je, je volledig te wijden aan je goddelijke levensopdracht. Ze zijn bij je en helpen je met ieder aspect van je taak. Vraag en je zult ontvangen.

994; De engelen en aartsengelen zijn bij je en raden je dringend aan je tijd en energie in heilig dienstbetoon te steken. De engelen geven je goddelijke raad ten aanzien van de stappen die je moet nemen. Luister naar hen en volg hun raad vol vertrouwen op.

995; De veranderingen die je doorvoert, leveren positieve wijzigingen voor je op, die je helpen je goddelijke levensopdracht volledig tot uiting te brengen en te manifesteren. Vraag Spirit voortdurend om hulp en sta open voor het ontvangen ervan.

996; Geef al je materiële zorgen over aan Spirit en wijd je volledig aan je goddelijke levensopdracht. Terwijl je dit doet, zullen al je behoeften vervuld worden.

997; Het universum prijst en steunt je om je toewijding aan heilig dienstbetoon door middel van je goddelijke levensopdracht. Je bent op de goede weg, ga zo door!

998; Je hebt een machtige missie waaraan veel behoefte is. Zolang je aan deze taak werkt, zal er overvloed naar je toe stromen.

999; Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.