Inwijding: Engelenbol van Licht

Engelen Bol van Licht

 

Het creëren van een ENGELACHTIGE Bol van Licht is een proces dat je zal toelaten tot de Sferen van healing energie, liefde, licht, bescherming of Inwijdingen. Deze Bol van Engelen Liefde en Licht kan worden verzonden naar een ontvanger, en de energie die het bevat zal in de bol blijven, totdat de ontvanger deze de bol oproept en ontvangt.

Er is zo geen tijdsdruk, geen haastig om je “gereed” te maken om op een bepaalde tijd de inwijding of energie te ontvangen of te verzenden. Zodra een ENGELACHTIGE Bol van Licht is gemaakt, blijft het in de sferen bestaan met het beoogde doel totdat de ontvanger bereid is om deze te ontvangen. Hierdoor kan de ontvanger zich mentaal en geestelijk voor bereiden met de intentie om te ontvangen.

Het creëren van een Engelen bol van Licht is een proces dat je toestaat om een bol te creëren die helende energie, Liefde, Licht en Bescherming, bevat.

Om de Engelen bol van Licht te creeëren maken we een reis door de chakra’s.

Door de afstemming op deze energie kun je de bol van engelenliefde en licht verzenden naar een ontvanger of naar jezelf. De bol van de energie blijft totdat de ontvanger de bol oproept om te ontvangen.

Er is geen tijdsdruk, geen haast om klaar te zijn om de energie op een bepaalde tijd te ontvangen om geheeld of afgestemd te worden. Zodra een Engelen bol van Licht is gemaakt behoudt het de intentie.

Hierdoor kan de tijd genomen worden om zich mentaal en geestelijk voor te bereiden om de intentie te ontvangen.

Voorbereiding van je eerste engelen bol van Licht

Je hoeft je maar één keer voor te bereiden om afgestemd te worden op de engelen bol van licht. Zodra je de afstemming ontvangen hebt blijft deze bol in je Hart Chakra.

Wanneer je gebruik wilt maken van deze licht bol, volstaat het om je hartchakra aan te raken en de bol zal ontstaan en reageren op je intentie.

 

Voor deze prachtige energie uitwissling vraag ik 15 Euro, inclusief werkboek en certificaat