Bachbloesems bij overwerktheid of burn out.

 

 

 

 

Bachbloesems bij overwerktheid of burn out.

We kunnen er niet omheen: we leven tegenwoordig in een prestatiegerichte maatschappij. We moeten slagen in examens, diploma’s behalen, de klok rand werken, successen boeken, verkoopcijfers halen, winnen, scoren of veel geld verdienen. Geen wonder dat sommigen teveel van hun lichaam en geest vergen en overwerkt of ‘opgebrand’ raken, zoals de moderne uitdrukking ‘burn out’ ook aangeeft. Uiteraard moet dan in de eerste plaats gezorgd worden voor voldoen de rust en ontspanning om de batterijen weer op te laden. Daarnaast kunnen één of meerdere, individueel afgestemde Bachbloesems helpen de harmonie te herstellen.

Hornbeam (Haagbeuk): is de bloesem waaraan gedacht moet worden wanneer iemand geestelijk futloos of afge­stompt is. De oorzaak ligt meestal bij een langdurige, eenzijdige, zintuiglijke belasting. Bijvoorbeeld een student die te lang en te intensief heeft moeten studeren (‘blokken’), de werknemer die uren aan één stuk overgeconcentreerd bezig was op de computer, de docent die de druk voelt van te veel uren onderwijzen, de persoon die een lijvig boekwerk moest doorworstelen… Men voelt zich niet meer opgewassen tegen de sleur van het werk, tegen het voorspelbare van zijn taak. Met Hornbeam kan men weer zijn geestelijke frisheid herwinnen.

Oak (Eik): helpt de schijnbaar onvermoeibare, uiterst plichts­bewuste werker en doorzetter, die zijn behoefte aan rust negeert en zichzelf geen ontspanning of creatieve pauzes gunt. Deze werkmier is vaak de steunpilaar van een gezin of bedrijf en is het type dat zelfs bij klachten of lichamelijke ziekte moedig door wil zetten en nooit om hulp vraagt. Indien niet wordt ingegrepen, zal deze persoon vaak werken ‘tot hij erbij neervalt’. Met Oak leert men meer economisch met zijn krachten omspringen en op tijd pauze nemen,

Olive (Olijf): wordt gegeven aan de totaal uitgeputte per­soon, die zowel geestelijk als fysiek aan het einde van zijn krachten is. Hij heeft teveel van zichzelf geëist en heeft zon­der zichzelf rust en ontspanning te gunnen, al zijn energie re­serves opgebruikt. Dit door twee jobs te doen, vele overuren te maken, te weinig te slapen of zichzelf teveel op te offeren voor zijn naaste. Nu snakt de persoon in kwestie naar rust en slaap. Met olijf kan de vitaliteit hersteld worden.

Pine (Den): past voor degene die uit schuldgevoelens teveel werkt en die zich onnodig overlaadt met zelfverwijten omdat hij te weinig heeft gepresteerd. In plaats van te kijken naar wat hij al heeft gerealiseerd, kijkt deze gewetensvolle per­soon te veel naar wat hij nog allemaal had kunnen doen. De oorsprong ligt vaak bijeen te strenge, veeleisende opvoe­ding of entourage. Met Pine leert men tevreden zijn met wat men presteert, zonder misplaatste schuldgevoelens.

Vervain (IJzerhard): helpt de persoon die geneigd is roofbouw te plegen op zijn lichaam door zich al te fanatiek voor ‘de goede zaak’ in te zetten. In zijn geestdrift wil hij zijn al te idealistische denkbeelden aan anderen opdringen. Deze geestelijke, zendeling, politicus, verkoper, mensen- of dierenrechtenactivist of overactief kind overdrijft in zijn enthousiasme om te bekeren, te verbeteren, onrecht te bestrijden of te spreken. Hij kan dan ook uitgeput of overspannen eindigen. Met Vervain leert men zich beter beheersen en zijn mogelijkheden beter inschatten.

Bron: Bach therapeut Marianne