Engel Reiki

 

 

         Engel Reiki

Het Engel Reiki Systeem is een liefdevolle, krachtige en rijk systeem om op de engelen aan te sluiten en om optimaal gebruik maken van de Usui Reiki-systeem. De traditionele vier Usui Reiki symbolen van het Usui Reiki systeem, zijn opgenomen zonder enige uitleg over dit systeem. Dit heeft te maken met een andere reiki vorm wat hier niet van toepassing is. Elk symbool is verbonden met één van de vier aartsengelen. Men kan de symbolen alleen of met ander systemen gebruiken.
Naarmate het aantal lichtwerkers steeds meer toenam, deed dit de donkere krachten ook toenemen. Reikimasters begonnen beschermingstechnieken te adviseren.

Engelen zijn door hun aard zeer puur en beschermende wezens van het licht, die willen dat wij gelukkig en gezond zijn. Zij overstijgen elke religie en elk geloof. In feite hebben engelen geen godsdienst zoals wij die kennen. Hun bestaan gaat vooraf aan elk religieus systeem dat heeft bestaan op de aarde.


De meeste engelen in het algemeen hebben geen wederzijdse actie met de mens, tenzij specifiek gevraagd. We hebben allemaal een vrije wil en zijn meesters van ons eigen leven. De engelen respecteren dat en zullen nooit komen om ons dingen op te leggen tegen onze vrije wil. We mogen hen vragen om te helpen om ons te genezen.


Ze zullen zichzelf echter niet opdringen aan ons. Zijn we immers klaar om met hen samen te werken dan zal de verandering geweldig zijn.
Beschermengelen zijn altijd bij ons. Voor een normaal mens zijn ze het meest toegankelijk en worden daarom geroepen voor bescherming.


Aartsengelen hebben bijzondere belangstelling voor de mens. Ze staan ons bij en versterken ons. Zij komen meteen bij ons als we om hulp of genezing vragen. Zij brengen pure en hoge trilling energieën om de genezing gemakkelijk plaats te laten vinden. Engelen zijn de liefdevolle boodschappers van God. Ze komen altijd wanneer je met een zuiver hart hun hulp vraagt.


Engelen werken ongeacht een godsdienst en geloof. Ze helpen je met iedere vorm van lichtwerk. Binnenkort zal niet alleen de energie sterker stromen, maar wonderen zullen plaats vinden als je het toelaat.


De Engel Reiki afstemming combineert aartsengelen en de traditionele reiki symbolen. Men kan ze roepen en vragen om te helpen bij de genezing. Zij kunnen worden geroepen voor bescherming, bekendmaking, zuivering enz. Je kunt de traditionele handposities gebruiken (Usui Reiki) of je kunt de engelen vragen om jouw handen te begeleiden naar de juiste positie.

Er zijn vier primaire engelen die zijn opgenomen in het systeem, namelijk:

Aartsengel Michaël, Aartsengel Raphaël, Aartsengel Uriël en Aartsengel Gabriël.
Andere engelen waar je een verbinding mee hebt kunnen in de afstemming en de genezing worden opgenomen. Vraag het hogere energiesysteem van je geloof om de engelen naar je toe te sturen en vergeet nooit om hem/haar te bedanken voor de gave van engelenbegeleiding. Bv: Ik vraag aan God….of Jezus…..of Maria…of Boeddha enz. om engel….(naam engel) bij mij te komen om samen met mij te werken. Vergeet niet te bedanken.

De prijs van deze energie uitwisseling kost 20,00 compleet met, werkboekje, certificaat en ondersteuning van mij, Marianne.