Getallen en cijfers in dromen

 

 

 

 

GETALLEN EN CIJFERS IN DROMEN

Wat betekent een cijfer of getal in je dromen.

Eerst en vooral moeten we weten dat heel ons leven bestaat uit cijfers en getallen. Van jongs af worden we ermee geconfronteerd. Nu als men in deze samenleving het geen plaats kan geven voor het slapen gaan kunnen cijfer en getallen in je dromen voorkomen. Deze cijfer gaan van 0 tot 9. Is het een getal met meerdere cijfers gaan men deze optellen. Zodat men op een moment op een cijfer uitkomt.

Ook gaat men ervan uit dat een oneven getal geassocieerd kan worden met het negatieve of agressief, dat anders ligt bij even getallen die positief zijn en meer rust geven.

Toch heeft het natuurlijk allemaal betrekking van hoe getallen in je droom voorkomen.

Enkelvoudige getallen of meervoudige en dan nog hoe de symboliek erin zit.

Huisnummers of een los getal in een droom zal nooit dezelfde betekenis hebben. Dit omdat bij het eerst het huis voor gevoel of gevoelens staat, een los getal een teken voor iets kan zijn.

Hier ga ik ieder getal uiteenzetten.

De kern van de getallen loopt van 0 tot en met 9.

Dan heb je de meestergetallen 11, 22, 33 deze komen in de numerologie ook voor en ook in dromen kunnen deze een belangrijke rol spelen.

– 0 –

Is een geslotenheid, een teken dat je uit moet breken of ergens alert moet voor zijn. Daarom dat het ook tijdloos is en dat maakt dat je moet bekijken wat nodig is om je vrij te voelen. Ook is het een teken van bewust zijn. Dat maakt dat je bewust moet worden van bepaalde dingen.

– vrouwelijk, moeder aarde, het onbewuste, verborgenheden.

– 1 –

Het begin van iets. Het laat je ook iets aanvoelen in je droom dit kan spiritueel getint zijn. Als men goed kijkt naar de 1 het opwaarts gaat en dan moet men een balans vinden. Toch kan het ook spelen met je ego of het gevoel geven er alleen voor te staan. Dat gevoel kan je dan bekijken als creatief met iets bezig zijn en je onafhankelijk maken.

– het zelf, begin, eenheid.

– 2 –

Het teken dat er rust kan komen om iets te ondernemen, maar kijk uit voor valkuilen. Als men hierover droomt zal het een teken naar je zijn dat je een balans kan vinden in partner vriend of familielid. Ook heeft het te maken met Yin-Yang om het dualiteit in je leven. Het niet altijd goed kunnen plaatsen van bepaalde dingen. Het is dan ook van belang om je dagelijks leven te observeren en voor jezelf te gaan interpreteren.

– dualiteit, besluiteloosheid, twee kanten, meningsverschil, tegenpolen.

– 3 –

Dit is een krachtig getal vanuit gevoel. Het verwijst naar het stukje AUM en dat kan staan om voor jezelf kracht ergens uit te halen. Ook laat het je aanvoelen dat je het middelpunt van iets aanvoelt. Hier speelt een belangrijk punt mee het verleden, heden en toekomst. Maar ook hoe je in het dagelijks leven staat. Er tussen in of juist aan de voor of achterzijde van iets. Als je op momenten actief kan zijn kan je vanuit dit doorstromen.

– driehoek, vrijheid.

– 4 –

Ergens voel je nu dat je goed bezig bent toch is het uitkijken voor de scherpe kantjes van het leven. Als je die kent ga je heel wat gedaan kunnen krijgen. Omdat twee lijnen elkaar raken en zo tot een geheel komen. Gevoelsmatig moet je soms een afwachtende houding aannemen, maar je zal je zelfzeker voelen erdoor. Bij dit cijfer in je droom is het belangrijk je beheersing te behouden.

– vierkant, kracht, stabiliteit, de vier aspecten van menselijkheid: tastzin, gevoel, denken, intuïtie; aarde, lucht, vuur en water.

– 5 –

Dit cijfer is een link in je leven. Je stroomt of bruist van bepaalde dingen maar eens moet je de rust kunnen nemen. Daarom gaat het om durf en actie ondernemen. Op een moment kan je vrij voelen van onaangename zaken die op je pad waren of zijn gekomen.

– menselijk bewustzijn, de vijf zintuigen.

– 6 –

6 het kosmische, 9 het aardse. Ook gelijk aan Yin-Yang. Maar als men dit getal in een droom krijgt is het van belang je niet vast te houden aan bepaalde dingen en door te gaan met het leven. Kom uit de vicieuze cirkel en ga door. Ook kan het te maken hebben met bepaalde gevoelens van geluk. Het laat ook zien dat je sommige dingen moet helen in het leven. En dan mag je nooit geen twijfels hebben.

– harmonie, evenwicht.

– 7 –

Het getal geeft een gevoel van spiritueel waar. Net als 1 het naar boven stijgen krijg je bij 7 de rust die je moet nemen om over bepaalde dingen na te gaan denken. Het verleden is het verleden het heden ligt voor je klaar. Durf het te aanvaarden zoals het komt en je zal ervoor kunnen gaan. Daarom dat het een getal is dat aan meditatie, vertrouwen geloof en magie doet denken. Als je optimaal in balans kan zijn. Vind je het evenwicht.

– levenscycli, magische, spiritueel, menselijke eenheid,

– 8 –

De geslotenheid de kracht die men kan benutten om iets te ondernemen. Vanuit je karma moet je leren en kan je succes hebben om iets te bereiken. Heb vertrouwen in jezelf en dan ga je merken hoe krachtig je staat in het leven. Je kan nu de controle over iets krijgen.

– dood, loslaten, wederopstanding, oneindigheid, wedergeboorte, nieuw fase.

– 9 –

9 is het aardse. En maakt dat je met beide voeten op de grond moet komen en niet altijd met je gedachten bezig zijn. Het laat je aanvoelen dat je verantwoordelijkheden moet durven nemen. dan ga je merken dat er heel wat begrip is. Je zoekt naar bepaalde dingen, maar doe het niet alleen vanuit gedachte, doe het vanuit heel je lichaam met je gevoel je intuïtie en gedachte te samen.

– zwangerschap, op iets wachten, het einde van een cyclus, spiritueel, bewustzijn, begrip.

Nu heb je nog de meestergetallen die ook vaak in een droom kunnen voorkomen. Hier ga ik me richten op de drie belangrijkste. 11 22 en 33

– 11 –

Laat het nieuwe in je komen en ga vanuit dat nieuw verder. Dan ga je een volledige eenheid voelen die je nodig hebt op je pad.

– volwassenheid, vasthoudendheid, sereniteit.

– 22 –

Bouw vanuit jou eigen krachten het nieuwe uit. Dit doe je door je krachtig in je vel te voelen en de energie te laten stromen van het aardse naar het kosmische.

– broederlijk, humanistisch karakter, zoektocht.

– 33 –

de eenheid zit nu helemaal in je te vinden. Wees daadkrachtig met jezelf en je merkt wat erop je pad komt van goed en fout. Lever je diensten vanuit je gevoel en laat je intuïtie spelen om niet met je te laten sollen.

– waarneming, intuïtie, voorgevoel, helderziendheid, genezen, vergeven.

Getallen en cijfers zijn ook symbolen en daarom is het belangrijk om voor een goede analyse te bekomen hoe je droom in elkaar zit en hoe deze aanvoelt. Ieder symbool is een teken, net als je droom een teken naar jezelf toe is. Zo komen getallen ook soms voor om jezelf niet te verlagen in het leven, of je niet hoger in te schatten dan moet. Niet iedereen staat stil bij getallen, maar als je het even bekijkt is ons leven heel hard op getallen gebaseerd en komen we deze altijd tegen.

Klok

Huisnummer

Geboortedatum

Leeftijd

Examen punten

Al deze komen dan ook in dromen voor en vanuit daar moet men het cijfer het getal gaan bekijken.

 

Bron: https://shivatje.wordpress.com/2013/03/12/getallen-en-cijfers-in-dromen/

Met toestemming van de auteur gedeeld