Hooggevoelig/sentimenteel en de buitenwereld.

 

 

 

 

Hooggevoelig

 

We zijn allemaal gelijk als het op gevoel en intuïtie aankomt.De ene mens is gevoeliger dan de andere mens.Daarom weten we ook wat gevoel is en hoe het voelt.HSP-ers zijn extra gevoelig voor prikkels en gevoel van buitenaf.Het komt binnen als een extra stoot energie die vermoeiend kan zijn.Zeker als je nog moet leren ontdekken wat van jezelf of de ander is, of niet.

Ieder mens bezit waarnemingsvermogens via zintuigen, een hooggevoelige bezit extra diepe en intense waarnemingsvermogen omdat hun zintuigen extra prikkels oppakt. Zo kan men energieën zien die met blote aardse oog niet zichtbaar is, energie van anderen aanvoelen die je ‘’wakker’’ maakt dat deze verborgen problemen heeft en zelfs ontkent omdat men het niet wilt inzien, wat weer een gevoel van onzekerheid mee kan geven omdat intuïtie niet liegt. Er ontstaat dan als het ware een extra stimulans om te ontdekken waarom de ander ontkent en liegt omdat eerlijk –en openheid van groot belang is voor een HSP.

Daarentegen zijn er weer mensen die graag raad en inzichten vragen omdat ze weten dat je meer aanvoelt dan zij zelf, en dat meestal wordt aangezien als mediamieke talenten, terwijl het eigenlijk gewoon zintuigen zijn die iedereen bezit en normaal is. Alleen zijn velen hun eigen verbondenheid kwijt met de natuur  en de natuur in zichzelf.

Hooggevoeligheid is geen Monopolie spel waarmee gespeeld kan worden, men kan niets kopen en toe eigenen wat men al bezit, zo ook niet doorverkopen aan een ieder die op je straatje (levensweg) komt. Het zijn de pionnen (eigenschappen) waarmee gewerkt mag worden, niet gespeeld, ook niet door anderen.

Hoogsentimenteel

Naast gevoeligheid kan hoogsentimenteel een extra last zijn, het is geen eigenschap, maar een kenmerk. Als we het woord goed lezen in menselijke begrippen, dan komt het neer op extra overgevoelig te zijn. Bij de geringste emotie of verdriet in diepe tranen uitbarsten, soms zelf niet eens wetend waar het vandaan komt. Omdat een hooggevoelige met deze eigenschappen en kenmerken geboren wordt, heeft men zelf niet in de gaten dat men al erg vroeg onbewust open staat voor verdriet van anderen en met zich meedraagt naast eigen emoties. Tot er een (h)erkenning komt of een attentie erop gemaakt wordt, dan pas kan men het zelf begrijpen. Het kan zelfs aanvoelen alsof je de hele wereld meedraagt op je schouders en zwaar beladen bent van verdriet wat eigenlijk ook wel zo is, alleen niet allemaal van jezelf.

Daarnaast kun je hier ook nog eens vele lichamelijke klachten krijgen en je gezondheid (ernstig) beïnvloeden, zelfs klachten en ziekten overnemen vanuit je naaste omgeving. Ook weer tot men weet dat het niet allemaal van jezelf is of kan zijn, maar door je hooggevoeligheid en dan leren onderscheiden om te leren ermee om te kunnen gaan. Belangrijk is om aan het gedragen verdriet te werken om het los te kunnen laten indien het herkenbaar is.Net zoals ieder mens uniek is, bestaan er geen 2 dezelfde, ook niet iedere HSP is hetzelfde.

 

De buitenwereld en omgeving

Er is maar een klein percentage (15%) van de wereld bevolking waaronder deze groep HSP valt. De rest (85%) is de buitenwereld en overheerst deze kleine groep behoorlijk als je naar de cijfers kijkt.

Woorden en meningen van je omgeving en buitenwereld kunnen ingefilterd raken in je energiesysteem. Zeker van hen die een eigen visie, mening of kijk hebben op je persoontje en je een ”stempel” opleggen. Deze kunnen zich dan weinig inleven in de innerlijke wereld van een HSP-er. Ondanks je telkens maar weer zegt dat je moeite hebt met hun visie of woorden. Het bekendste probleem voor een HSP is dat men als een zielig, arm of raar mens bestempeld wordt.

”Doe niet zo overdreven, wat ben je kinderachtig,  of een zielig figuur” komt regelmatig voor. Deze mensen staan eigenlijk er niet bij stil dat een HSP-er juist door deze woorden dieper zakt. Het komt 3x zo hard aan als bij een niet hooggevoelige en raakt heel diep in het gevoel.

Onder deze invloed kan men zelfs een lager zelfbeeld krijgen en jezelf ook zo gaan zien zoals deze mensen je zien. HSP-ers voelen zich al anders dan andere mensen en geeft het een extra gevoel niet bij de gewone mens te horen. Een gevoel van buitenbeentje wordt nog eens benadrukt in gevoel Hooggevoeligen zijn niet zielig, maar juist sterk omdat zij de diepere dimensies in gevoelsleven kennen.

Aan de andere kant zijn er genoeg en veel mensen die een HSP-er wel in eigen waarde laten. Zeker als het door jezelf aangegeven wordt dat je hooggegevoelig bent en wat de eigenschappen -en kenmerken zijn. Alleen vervelend is wel om het telkens te herhalen zodat de ander er toch rekening mee kan houden. Tot men het echt begrijpt waarom je het aangeeft en je het niet als excuus gebruikt om er achter te schuilen.

Ook voor de hooggevoelige is het om te leren hiermee om te kunnen gaan. Vooral als je jezelf geleerd hebt om vanuit je eigen kern of centrum aan te voelen. Dan is er begrip dat niet iedereen hetzelfde kan aanvoelen. Je intuïtie zal aangeven wie er wel of niet open staat voor je. Er kan dan een mooie gulle middenweg ontstaan zodat er respect en waardering is voor elkaar.

Laten we elkaar in waarde laten en respecteren zoals ieder mens is en mag zijn. Want wie is wie om een eigen mening of visie op te leggen zonder heldere kijk op de ander. We spiegelen elkaar allemaal, alleen is het hoe de spiegeling weerkaatst. Mijn eigen ervaring is dat telkens weer hetzelfde te herhalen een beloning geeft, er wordt rekening met je gehouden. Of de ander het wel of niet begrijpt? Zo lang je zelf maar duidelijk aangeeft wat je grenzen zijn en dat is van groot belang.

PERSOONLIJKE NOTE: Met deze tekst mocht ik hopelijk een stukje inzicht te mogen delen in het wereldje van een HSP’er.Zodat er duidelijkheid en begrip is voor zowel hooggevoeligen als niet hooggevoeligen.

Copyright © Marianne