Reïncarnatie kinderen

 

 

Reïncarnatie kinderen

Ziel voor en na geboorte

Een mooi geschreven stuk die een troost kan bieden aan ouders die een kind verloren hebben. Op welke manier dan ook, misschien mag het een stukje verdriet verlichten.  En zo zie je dat alles een reden heeft in het Goddelijk plan wanneer we dieper kijken achter (mis)geboorte..

De ziel voor de geboorte
Als een kind geboren wordt, zijn er twee of meer zielen die hierin toegestemd hebben. Dit om van deze gelegenheid gebruik te maken en elkaar zo te ontmoeten voor het leren van een levensles of missie i.v.m. hun karma. Beide zielen moeten hiervoor toestemming geven en de keuze maken elkaar te ontmoeten. Het is niet voldoende als maar één ziel hiermee instemt.
Miskraam of abortus

Als de kinderziel niet instemt, zal de moeder een miskraam krijgen.
Als de moeder, of welke persoon dan ook met wie het kind een overeenkomst heeft, niet instemt, zal de moeder een miskraam krijgen of voor een abortus beslissen. De angsten en persoonlijke gevoelens van de moeder zullen van grote invloed zijn op dit besluit.
Dit is allemaal in orde, want deze twee zielen zullen elkaar op een ander tijdstip of in een ander leven ontmoeten. De enigen die deze beslissing kunnen maken zijn de zielen die verwikkeld zijn in deze overeenkomst. Onthoudt dat er een grote liefde bestaat tussen deze zielen en dat geen van hen de ander zal veroordelen.

De tijd van binnengaan in het fysieke lichaam
Wanneer gaat de ziel in het kinderlichaam dat op het punt staat om geboren te worden? Dat kan elk moment gebeuren. De ziel van het kind is al lang voor de conceptie bij de moeder in de buurt.
Begrijp dat het fysieke lichaam niet belangrijk is. Het is zelfs pas enige tijd na de geboorte, dat de ziel een goede verbinding heeft met het fysieke lichaam. Voor én na het leven, is de ziel vrij om te gaan waar ze wil. De kinderziel kan vele keren in en uit het lichaam gaan tijdens de zwangerschap. Deze ziel houdt heel veel van het fysieke lichaampje-in-wording en let er goed op tijdens de zwangerschap, maar de ziel heeft er nog geen sterke verbinding mee. De kinderziel beslist ongeveer twee maanden voor de geboorte, of hij/zij het komende leven wil gaan leiden in dit lichaam.

Doodgeboren kinderen of zgn. wiegendood
Onthoudt dat het kind de mogelijkheid heeft om op elk gewenst moment de beslissing terug te draaien. Als die beslissing genomen wordt voor of tijdens de geboorte, dan krijgt men een miskraam of een doodgeboren kindje. Als die beslissing ná de geboorte genomen wordt, zal de baby sterven en dit wordt vaak de wiegendood genoemd. Voor de ouders zelf is dit onverklaarbaar en natuurlijk is dit een grote schok als dit gebeurd. Maar men moet weten dat het kind geboren wordt met een missie. Een pasgeboren kind heeft een heel leven voor zich en is zich bewust van álle mogelijkheden en uitdagingen die hem/haar te wachten staan. Pas enige tijd ná de geboorte zal het kind de wetenschap vergeten van vroegere en huidige levens. Sommige zielen hebben de kracht niet om het leven wat voor hen ligt te volbrengen. Zij kiezen er dan voor om dit leven te verlaten en hun levenslessen in een toekomstig leven te leren.

Voor de ouders
Soms kiezen kinderzielen dit leven alléén om de ervaring van het ziek-zijn of zelfs het doodgaan mee te maken. Soms doen ze dat niet voor persoonlijke redenen maar als een geschenk aan hun familie.
De moeilijkheden zijn bedoeld om de familieleden belangrijke lessen te leren en zo geestelijk te helpen groeien. Als de familieleden ervoor kiezen om deze lessen niet te leren, dan is het grote geschenk voor niets geweest en zullen deze personen hun lessen op een andere manier moeten leren. Sommigen zullen dit geschenk zien als een opoffering, maar dat is het niet, het is een geschenk wat getuigd van grote liefde.

Zie je, ouders geloven vaak dat het hun taak is om hun kinderen iets te leren, maar het is juist het tegenovergestelde. Alle kinderen komen met het geschenk van kennis. De kennis die zij kunnen geven, is de kennis die werkelijk belangrijk is.

Bron: Reïncarnatie